Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Bijbelkring 1

  20 maart 09:30 - 11:30
 2. Gemeenteavond

  21 maart 19:45 - 22:00
 3. Mannenvereniging + JV

  22 maart 20:00 - 22:00
 4. Bijbelkring 3

  1 april 20:00 - 22:00
 5. Upstairs

  6 april 20:00 - 23:00
 6. Ophaalronde Rommelmarkt

  20 april
 7. Bijbelkring 3

  22 april 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Mannenvereniging + JV

Op vrijdag 22 maart is weer de gezamenlijke avond met de jeugdvereniging. Altijd boeiend als jong en oud elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de Bijbel. Alle leden van de jeugd- en mannenvereniging zijn om 20.00 uur hartelijk welkom in De Wegwijzer. Door een miscommunicatie gaat de geplande inleiding over het thema “Wie is God” niet door. In plaats hiervan gaan we verder met het Bijbelboek waar we als mannenvereniging mee bezig zijn. Aan de orde is 2 Timotheüs 3:1 – 4:5 met als thema ‘Vasthouden aan het Woord’ uit de Hervormde Vaan nr. 2 feb. 2019. Allen hartelijk welkom

Gemeenteavond

Op DV 21 maart is er een gemeenteavond. Op deze avond geven medewerkers van St. Woord en Daad een presentatie over hun nieuwe Fair Factory project. Zoals in de Nieuwswijzer al toegelicht, heeft het college van diakenen het voornemen om opnieuw te investeren in een project dat mensen in ontwikkelingslanden kan helpen om een beter bestaan op te bouwen. Op deze manier kan een deel van het vermogen van de diaconie zoveel meer betekenen voor onze naasten die het minder hebben als wij hier in het westen. De looptijd van dit nieuwe project is betrekkelijk lang, 10 jaar. Daarom willen we op deze gemeenteavond graag iedereen inlichten en bij het project betrekken.

Op deze avond zal ook teruggekeken worden op het vorige project, de financiering van kleinschalige projecten voor de productie van cashewnoten in Burkina Faso.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op donderdagavond 21 maart om 20.00 uur in de Wegwijzer. De deur is open en de koffie bruin vanaf 19.45 uur

Rommelmarkt – ophaalronde

Zaterdagmiddag 16 maart komt de rommelmarktcommissie weer langs om bruikbare en verkoopbare spullen op te halen

Catechisatie

In verband met biddag is er in week 11 geen catechisatie.