Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

 1. Viering Heilig Avondmaal

  23 februari 09:30 - 11:00
 2. Mannenvereniging

  25 februari 20:00 - 22:00
 3. Toneelstuk JV

  6 maart 19:45 - 22:30
 4. Zeskamp

  7 maart 14:00 - 17:00
 5. Diner voor diaconaal project

  7 maart 17:30 - 19:30
 6. Toneelstuk JV

  7 maart 19:45 - 22:30
 7. Groeikring

  9 maart 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Catechese

In verband met de vakantie is er op maandag 24 maart geen catechisatie. Op maandag 2 maart verwachten we iedereen weer op de ‘gewone’ tijd.

Diaconaal project HGJB

Het nieuwe diaconale project is opgestart! Dit jaar voor Chiyembekezo (uitspraak: sjie- em- bekkezo) in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van de organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere omstandigheden weinig hoop meer hebben. Vrijwilligers vertellen over het Evangelie en geven life skills lessen aan jongeren.

Op vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart 2020 willen we in en om De Wegwijzer geld inzamelen voor dit goede doel. Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur houden de clubs ‘Benjamin’ en ‘Jizreël’ een zeskamp. De clubs ‘Yoyo-Jonathan’ en ‘Joël’ verzorgen zaterdagavond een gezellig diner. Het eten start om 17.30 uur. 

Op vrijdag- én zaterdagavond voert de jeugdvereniging het toneelstuk ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’ op. Het toneelstuk begint om 19.45 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Aanmelden voor beide actiedagen kan via deze website. Klik op het bericht hiernaast.

Voor vragen of hulp bij het aanmelden kunt u contact opnemen met Suzan Bikker (06-81612761). Iedereen is welkom!

Verdiepingsavond

Identiteit van de gemeente van Christus – onze verbondenheid met Israël: Afgelopen weekend herdachten wij de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz, 75 jaar geleden. Auschwitz staat voor alles wat te maken heeft met een lange geschiedenis van antisemitisme, rassenwaan – ook tegenover Roma en Sinti  – en discriminatie – uitsluiting van wie en wat ons vreemd is, homoseksuelen, mensen met een syndroom van Down.

Met een schok werden de kerken na de oorlog zich bewust dat dit gebeurd was in het christelijke Europa, en met zo weinig geestelijke weerbaarheid van de kerken. Hoe kon het dat de kerk de Psalmen zong, maar te weinig en te laat opkwam voor de Joden?

Al tijdens de oorlog kwam een intensieve bezinning op gang in de Hervormde Kerk, en dat heeft geleid tot een aantal belijdende uitspraken over de verbondenheid van de kerk met Israël. En ook tot veel discussie. Wat bedoelen we met ‘Israël’? De staat Israël, het Joodse volk, het ‘geestelijk Israël, wat we daar ook weer mee bedoelen? Een blijvende discussie tot op de dag van heden. Ook met diepgaande verschillen van inzicht. In dit jaar dat wij nadenken over de identiteit van de gemeente, en in dit seizoen waarin de bijbelkringen ook bezig zijn met de Romeinenbrief, willen we een gemeenteavond hierbij stilstaan. Op donderdag 13 februari hoopt ds. De Leede een bijbel-leesavond te houden rond Romeinen 9 tot 11. Bijbelkringen, groeigroepen, mannenvereniging zijn uitgenodigd, maar ieder is welkom.