Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Nijvere Handen

  17 januari 13:30 - 15:30
 2. Gebedsbijeenkomst

  21 januari 19:00 - 20:00
 3. Gebedsbijeenkomst

  22 januari 19:00 - 20:00
 4. Gebedsbijeenkomst

  23 januari 19:00 - 20:00
 5. Gebedsbijeenkomst

  24 januari 19:00 - 20:00
 6. Gebedbijeenkomst

  25 januari 19:00 - 20:00
 7. Upstairs

  2 februari 20:00 - 23:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Week van gebed“Recht voor ogen” is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie vraagt hiervoor uw aandacht en nodigt u uit hieraan deel te nemen.
De gebedsavonden worden gehouden maandag 21 t/m vrijdag 25 januari 2019, in de School met de Bijbel te Noordeloos. Aanvang telkens om 19.00 uur.
Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom om met elkaar te luisteren naar de Bijbel en te bidden. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Op de website https://www.missienederland.nl/rechtvoorogen kunt u meer lezen over het thema van de Week van Gebed.

Ringweekend

Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 22 t/m 25 februari 2019 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is: Closer. Wij kijken ernaar uit om jou te zien. Tot dan! We houden je op de hoogte via (facebook.com/ringweekend) (Instagram.com/ringweekend)- De Ringweekendcommissie.

Zondagsschool + collecte

Op zondag 2, 9 en 16 december willen we oefenen in de kerk voor het kerstfeest. Alle kinderen en muzikanten worden om 14.00 uur in de kerk verwacht.

Alle leden van de gemeente ontvangen voor D.V zaterdag 8 december een envelop met daarin een brief over de jaarlijkse zondagsschoolcollecte 2019. In week 50 (10 t/m 15 december) komen de collectanten bij u langs. Met de opbrengst steunt u het zondagsschoolwerk. Alvast hartelijk dank voor uw gift en in het bijzonder iedereen die wil meewerken om te collecteren. Jongeren die maatschappelijke stage willen doen mogen zich ook melden hiervoor bij de leiding van de zondagsschool.