Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Aanmelden kerkdiensten

Voor het bezoeken van de diensten, dient u zich aan te melden. Dit kan door in de agenda (linkerkant van de pagina) op de betreffende dienst de klikken en uw gegevens in te vullen.

Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Nu kan het zijn dat u zich wel naar de kerk wilt, maar dit niet lukt omdat de dienst al vol zit of omdat u te laat bent met opgeven. Mocht dit zo zijn; geef het dan even aan bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesterspm@hervormdnoordeloos.nl. Dan zorgen wij ervoor dat bij een volgende dienst een plaatsje wordt gereserveerd.

De kerkrentmeesters.

Gemeentedag 2021

Zaterdag 2 oktober wordt er weer een gemeentedag georganiseerd. We zullen deze dag met elkaar gaan fietsen op speciale fietsen en daarna zullen we met elkaar gaan eten. We hopen dat we na een jaar elkaar in grote getalen kunnen ontmoeten.

U kunt zichzelf opgeven voor het fietse en/of voor het eten. Het fietsen begint om 13:30 en vanaf 18:00 zullen we beginnen met het eten.

Kerkboekje

Om de kinderen extra bij de kerkdienst te betrekken zijn er al lange tijd wekelijks kerkboekjes in de kerk en te downloaden via de website. We mogen gelukkig steeds weer met meer mensen in de kerk komen. Daarom zullen we de kerkboekjes niet meer online publiceren, maar liggen ze weer gewoon in de kerk.

En we hebben iets nieuws: vanaf 19 september zullen we de kerkboekjes gaan afwisselen met een passende kleurplaat of een puzzelblad. Om fijn te kunnen kleuren zijn er kleurpotloden achter in de kerk, die meegenomen mogen worden in de bank. Na de dienst mogen de potloden weer terug in de bak gelegd worden. We hopen dat er elke week veel kinderen in de kerk zullen zijn!