Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Pinksterviering Zondagsschool

  4 juni 14:00 - 15:00
 2. Vergadering moderamen

  20 juni 20:00 - 22:00
 3. Kerkenraads-vergadering

  29 juni 20:00 - 22:00
 4. Tentdienst

  30 juli 14:30 - 16:00
 5. Vakantie Bijbel Club

  3 augustus 09:30 - 12:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  3 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  3 december 08:00 - 17:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeenteontmoeting

DABAR in Noordeloos: Op 27 en 28 mei hebben de jongeren die DABARwerk gaan doen op camping ‘de Put’ in Ottoland een instructieweekend in Noordeloos. Op 28 mei zijn zij ’s morgens bij ons in de eredienst. Zij zullen dan ook iets vertellen over het DABARwerk. Na die morgendienst is iedereen hartelijk welkom om die jongeren te ontmoeten in de Wegwijzer.

Rondom het Woord

Zondag is de tekst voor de preek voor de viering van het heilig avondmaal Mattheus 5: 8. In de dienst van dankzegging op het heilig avondmaal is Mattheus 5: 9 de tekst voor de preek. Zo willen we aansluiten bij de meditaties voor de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Zijn wij rein van hart? Zijn wij vredestichters? Is het ons verlangen om zo te leven zoals God het wil? Hebben we God nodig, omdat we onze tekorten zien? Door Christus offer aan het kruis is er genade voor zondaren. Dat staat bij het heilig avondmaal centraal. We lezen in deze diensten ook uit het avondmaalsformulier, dat staat op stencils die bij de ingang van de kerk liggen. Een goede avondmaalszondag toegewenst.

Op Hemelvaartsdag lezen we o.a. uit zondag 19 van de Heidelbergse catechismus.

Vakantie Bijbel Club

Op do. 3 aug. is er weer Vakantie Bijbel Club. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool hopen we er te zien. De morgen begint om 9.30 uur en wordt in de feesttent gehouden. Het thema waarover we zingen, zien, werken en horen uit de Bijbel is dit jaar: Op eigen wijs. Om 12.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. We hebben ook dit jaar weer hulpen nodig voor deze ochtend. Heb je zin om mee te helpen tijdens de Vakantie Bijbel Club en ben je ouder dan 15 jaar, stuur dan een mail naar: vbworganisatie@gmail.com.

Pinksterviering zondagsschool

Op zondagmiddag 4 juni is iedereen van 14.00 tot 15.00 uur hartelijk welkom in de kerk voor de pinksterviering van de zondagsschool.

Het thema van de dienst is ‘Door de kracht van de Heilige Geest’.