Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkdiensten komende zondagen

Gezien de verscherpte maatregelen om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen/te vertragen zullen de kerkdiensten de komende zondagen alleen thuis online te volgen zijn en mee te vieren, zo mogelijk en zo spoedig mogelijk ook met beeld. De kerkenraad stelt het zich zo voor, met akkoord van de kant van de burgerlijke overheid:

 • De kerk is open, en er is elke zondag om 09.30 en 18.30 een korte volledige kerkdienst.
 • De kerkenraad is met drie mensen vertegenwoordigd.
 • Uiteraard voorganger, organist en pianist.
 • De gemeentezang wordt ’s morgens en ’s avonds ondersteund door een gelegenheidskoor van beide keren 8 goede stemmen: jongeren, zonder ziekteverschijnselen, zelf of in de thuissituatie.

Dit betekent dat een aantal mensen gevraagd zal worden om zo mogelijk elke zondag een van beide diensten in de kerk te zijn voor ondersteuning van de gemeentezang. U kunt u zelf ook aanmelden bij de jeugdouderling (jeugdouderling@hervormdnoordeloos.nl) of bij de scriba (scriba@hervormdnoordeloos.nl)

Op deze wijze hopen wij op een goede en verantwoorde manier de kerk en de kerkdienst in het centrum van ons gemeente-zijn te bewaren, de komende maanden.

Liturgie

U treft de liturgie met de te zingen liederen elke keer op de website, zodat u mee kunt zingen, thuis. Ook de kinderen: We zingen elke keer vooraf een lied bij de lijdenstijd en daarna de tijd van Pasen op weg naar Pinksteren. ook een kinderlied, bij het bijbelgedeelte dat aan de orde komt.

Liturgie morgendienst 29 maart

De kerkenraad gaat ervan uit dat ieder de diensten thuis beluistert. In het kerkgebouw zijn naast de voorganger, de organist, enkele leden van de kerkenraad, een paar extra mensen uitgenodigd om de gemeentezang te ondersteunen. Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de dienst publiceren we hier de liturgie. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). We bidden om een gezegende dienst thuis en in de kerk.

Liturgie avonddienst 29 maart

De kerkenraad gaat ervan uit dat ieder de diensten thuis beluistert. In het kerkgebouw zijn naast de voorganger, de organist, enkele leden van de kerkenraad, een paar extra mensen uitgenodigd om de gemeentezang te ondersteunen. Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de dienst publiceren we hier de liturgie. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). We bidden om een gezegende dienst thuis en in de kerk.

Bericht vanuit Parijs

Aan onze Deelgenotengemeenten

Massy (Frankrijk) , 25 maart 2020

Lieve mensen,

We leven in onzekere tijden. Overal in de wereld hebben we te maken met de verspreiding van het corona-virus. De ontwikkelingen en steeds strengere maatregelen volgen elkaar in een snel tempo op. Datzelfde geldt voor Frankrijk, waar sinds dinsdag 15 maart 12.00 uur door de regering een totale lockdown (een ‘confinement’) is afgekondigd om het virus waar mogelijk af te remmen en de piek van besmettingen af te vlakken zodat er voldoende medische zorg kan blijven. Het hele leven is hier stil gevallen en laat soms onwerkelijke beelden zien. Dit hebben we nooit eerder zo meegemaakt. Van verschillende kanten wordt ons gevraagd hoe het gaat in deze bizarre situatie, daarom een bericht van ons.

Continue reading