Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Verkoopdag Nijvere Handen

  27 oktober 14:00 - 21:00
 2. Kampreünie clubs

  28 oktober 19:30 - 21:30
 3. Reformatieherdenking

  29 oktober 19:30 - 21:30
 4. Bijbelkring 3

  31 oktober 20:00 - 22:00
 5. Gemeente-ontmoeting

  6 november 11:00 - 12:00
 6. Clubleidingoverleg

  7 november 20:00 - 22:00
 7. Bijbelkring 1

  9 november 09:30 - 11:30
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

U bent hart nodig…

Het winterseizoen is inmiddels al enkele weken begonnen. Clubs, verenigingen en zondagsschool zijn weer van start gegaan. Op de toerustingsavond voor de leidinggevenden van het jeugdwerk, werd een filmpje getoond waarin jongeren uitleggen waarom u ‘hart’ nodig bent. Kijk maar:

U bent hart nodig

Iedereen is ‘hart’ nodig voor onze jongeren, of je nu actief binnen het jeugdwerk of niet. Bidt u en jij mee voor de kerk van de toekomst?

Kleurwedstrijd – inlevertijd verlengd!

In verband met de Kinderboekenmaand 2016 organiseert de Boekentafel een kleurwedstrijd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kleurplaten worden/zijn uitgedeeld op de clubs en de zondagsschool. Je kleurplaat nog niet ingeleverd? Dit kun je nog doen tot en met vrijdag 4 november bij de club,  zondagsschool of bij de Boekentafel op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in de Wegwijzer.

Er zijn drie leeftijdsgroepen, per groep is er een prijs te winnen. De prijswinnaars worden op zaterdag 5 november bekend gemaakt.

Nog geen kleurplaat? Klik dan hier en print hem uit.

kleurplaat-kleurwedstrijd

Rondom het Woord

Op 23 okt. is er de bediening van de heilige doop aan Tobias Romeijn. De centrale teksten in die dienst zijn Handelingen 16: 33b, 34b: “hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen (…) hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.” Een heerlijke geschiedenis, er is hoop door Gods genade, zo oneindig groot! We wensen in het bijzonder Iens en Willemijn Romeijn – Timmer en allen die bij hen horen een gezegende dienst toe.

Diaconale hulpdienst

We hopen dat iedereen, jong en oud, zijn/haar gaven beschikbaar stelt om zo de naaste in nood te ondersteunen. Het is een voorrecht dat we gezamenlijk naar elkaar mogen omzien en zo onze talenten delen. Op welke manier kunt u een steentje bijdragen?

Klik op deze link om aan te geven hoe u/jij je talenten wilt inzetten voor de ander: Diaconale hulpdienst