Kerkdienst

Luister mee!

Of kijk mee via: KerkTV

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

  1. Viering Heilig Avondmaal

    13 september 09:30 - 11:00
  2. Viering Heilig Avondmaal

    22 november 09:30 - 11:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 31 mei

De kerkenraad gaat ervan uit dat ieder de diensten thuis beluistert. In het kerkgebouw zijn naast de voorganger, de organist, enkele leden van de kerkenraad, een paar extra mensen uitgenodigd om de gemeentezang te ondersteunen. Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de dienst publiceren we hier de liturgie. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Hier verschijnt het kerkboekje, zodra deze beschikbaar is.

’s Middags vanaf 14.00 uur kunt u meeluisteren (en -kijken) naar de Pinksterviering van de zondagsschool.