Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Bezinningsbijeenkomst voorbereiding Heilig Avondmaal

  11 december 20:00 - 21:30
 2. Bijbelkring 3

  12 december 19:45 - 22:00
 3. Bijbelkring 2

  12 december 20:00 - 22:00
 4. Viering Heilig Avondmaal

  17 december 08:00 - 17:00
 5. Kerstzangdienst

  19 december 19:45 - 21:30
 6. Zingen op 1e Kerstdag

  25 december 07:00 - 08:15
 7. Actie Voedselbank

  4 januari 2018 - 17 januari 2018
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rondom het Woord

Op de tweede adventszondag lezen we het begin van Jesaja 40. Vanuit deze adventstekst kunnen we ook lijnen trekken naar de viering van het heilig avondmaal. Is er bij ons een verlangen naar de viering van het heilig avondmaal? Wat betekent het avondmaal voor ons? De Heere wil ons zo troosten. We lezen in die dienst ook uit het avondmaalsformulier, dat staat op stencils die bij de ingang van de kerk liggen. Een goede voorbereiding op het heilig avondmaal toegewenst!

Collecten: De 1e collecte is voor diaconaal werk, de tweede en die bij de uitgang zijn voor werk in de gemeente.

Meditaties voor de week van voorbereiding: Zondag liggen er in de kerk weer meditaties voor de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. We zijn ds. N. Noorlander en ds. J. Holtslag dankbaar dat we die mogen gebruiken. Deze meditaties gaan over het volk Israël in de woestijn, gelijk na de verlossing uit Egypte en zijn zo een vervolg op de prekenserie over het begin van het Bijbelboek Exodus.

Actie Voedselbank

De Voedselbank van gemeente Giessenlanden en Zederik heeft ons de vraag weer gesteld of we met de voedselinzamelactie mee willen doen voor de kerst. Ondertussen is dit ieder jaar een goede gewoonte die we graag voort willen zetten.
Dit jaar zal de actie lopen vanaf maandag 4 tot en met zondag 17 dec. Iedere avond zal de wegwijzer op de gebruikelijke tijden open zijn om de artikelen daar te brengen.

De gevraagde producten zijn als volgt:

 • Spaghetti
 • Blikje smac
 • Blik soep
 • Suiker
 • Blikje vis
 • Blikje Fruit
 • Appelmoes

Warm aanbevolen in deze koude maand, hij/zij is u erg dankbaar.

Zingen op 1e Kerstdag

Iedereen is van harte welkom om op eerste kerstdag om 7 uur ’s morgens buiten kerstliederen te zingen. In het licht van lantaarnpalen zullen bekende kerstliederen worden gezongen. De begeleiding wordt verzorgd door muzikanten van de Volharding. De liederen worden ter plekke uitgedeeld. De start is bij het Dorpshuis, vervolgens wordt er een rondje gemaakt door het dorp. Rond kwart over acht is het afgelopen. Kom en zing mee!

Zondagsschoolcollecte

In week 49 (van 4 t/m 9 dec.) zullen alle leden van de gemeente een envelop ontvangen voor de jaarlijkse zondagsschool collecte. In week 50 (van 11 t/m 16 dec.) zullen de enveloppen opgehaald worden. U steunt met uw gift het jaarlijkse zondagsschool werk van de gemeente. Heel hartelijk dank alvast, ook voor hen die meehelpen met de collecte.