Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Oefening kerkhulpverlening

Op dinsdagavond 28 mei en woensdagavond 29 mei staat er een training met oefening gepland voor de Kerkhulpverlening. Op dinsdagavond 28 mei worden de Kerkhulpverleners en de kerkenraad in de Wegwijzer verwacht. Dit om de kennis weer op te frissen met betrekking tot de hulpverlening. Gelukkig is het maar een paar keer voorgevallen dat het Kerkhulpteam moest optreden. Daarom is het van belang om regelmatig te oefenen zodat iedereen zijn of haar rol weer kent. Deze eerste avond begint om 19.15 uur en duurt tot 21.15 uur. Op woensdagavond 29 mei willen we na het droog oefenen op dinsdagavond met de Kerkhulpverleners en de kerkenraad in de kerk met de instructeur een aantal scenario’s oefenen. Naast de Kerkhulpverleners en kerkenraad hebben we zoveel mogelijk gemeenteleden nodig om de oefeningen realistisch te laten verlopen. Nu vertrekt de jeugd op woensdagavond voor het jeugdkamp en de meesten worden door hun ouders bij de Wegwijzer gebracht. We willen hen en zoveel mogelijk andere gemeenteleden vragen om een uurtje naar de kerk te komen voor deze oefeningen.  De oefening start om ca. 19.15 uur. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Op een later moment zal er na een zondagse kerkdienst een ontruimingsoefening gehouden worden – De Kerkrentmeesters

In het Licht…

Eind april maakte een gemeentelid deze foto aan het begin van de avond. Tegen de donkere achtergrond staat de kerk in het licht:

IN HET LICHT
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Tekst: Matthijn Buwalda – muziek: Kinga Ban © 2014 Stichting Sela Music

Zondagavondzang

Zondagavond 19 mei is er weer gelegenheid om nog wat meer te zingen met elkaar. “Zingen is twee keer bidden”. Dat schijnt de kerkvader Augustinus ooit gezegd te hebben. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de vrome in allerlei omstandigheden van het leven de vreugde, de vrees en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen. Welkom!

Rommelmarkt

De rommelmarkt heeft het prachtige bedrag van € 15.500,00 opgebracht. Dit is inclusief de internetverkoop. We zijn heel dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers en in het bijzonder de rommelmarktcommissie. Heel veel werk is door hen verzet. Zaterdagmorgen voordat de rommelmarkt startte, zag de markt er heel netjes en verzorgt uit. Alle spullen waren goed uitgestald waardoor de kopers goed overzicht werd geboden wat er zoal te koop was. De rommelmarktloods heeft zijn bestaan weer bewezen als ideale verkoopruimte maar ook als schuilhut. Ook al was het weer niet wat we graag zien op een rommelmarkt, er zijn veel mensen geweest. Nogmaals dank voor de inzet van alle medewerkers om de rommelmarkt weer tot een succes te maken. Niet alleen door de opbrengst maar ook als gemeenteontmoeting – De Kerkrentmeesters.