Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Bijbelkring 2

  11 december 19:45 - 22:00
 2. Mannenvereniging

  11 december 20:00 - 22:00
 3. Bijbelkring 1

  12 december 09:30 - 11:30
 4. Belijdeniscatechisatie

  12 december 20:30 - 22:00
 5. Zingen na de dienst

  16 december 20:00 - 20:45
 6. Kerstzangavond

  22 december 19:30 - 21:30
 7. Upstairs

  5 januari 2019 20:00 - 23:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerstzangavond

Op D.V. zaterdag 22 december 2018 wordt er een kerstzangavond georganiseerd in de Hervormde Kerk te Noordeloos. Deze avond zal het mannenensemble Ethan zingen. Het koor staat onder leiding van Johan Adriaanse. Het orgel zal worden bespeeld door Jan Rozendaal. Verder zullen soliste Suzanne Adriaanse en violiste Rebecca van Zandwijk ook meewerken aan deze avond. Tijdens deze avond zal ds. M. van Kooten de avond openen en een meditatie houden. De zangavond begint om 19.30 uur, de kerkdeuren zullen om 19.00 uur opengaan. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor stichting Adullam (gehandicaptenzorg).

Ringweekend

Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 22 t/m 25 februari 2019 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is: Closer. Wij kijken ernaar uit om jou te zien. Tot dan! We houden je op de hoogte via (facebook.com/ringweekend) (Instagram.com/ringweekend)- De Ringweekendcommissie.

Voedselbankactie

Ook dit jaar doen we mee aan de actie voor de voedselbank Giessenlanden/Zederik. Tot en met 10 december staan er in de Wegwijzer tafels klaar om gevuld te worden met houdbare producten, zodat we de mensen en gezinnen kunnen ondersteunen die het nodig hebben. Gewenste producten zijn blik soep, potgroenten, appelmoes, koffie, suiker, aardappelpuree, leverpastei, smac en verder alle lang-houdbare artikelen zijn welkom. Alvast bedankt voor uw en jouw bijdrage – de diaconie. 

Zondagsschool + collecte

Op zondag 2, 9 en 16 december willen we oefenen in de kerk voor het kerstfeest. Alle kinderen en muzikanten worden om 14.00 uur in de kerk verwacht.

Alle leden van de gemeente ontvangen voor D.V zaterdag 8 december een envelop met daarin een brief over de jaarlijkse zondagsschoolcollecte 2019. In week 50 (10 t/m 15 december) komen de collectanten bij u langs. Met de opbrengst steunt u het zondagsschoolwerk. Alvast hartelijk dank voor uw gift en in het bijzonder iedereen die wil meewerken om te collecteren. Jongeren die maatschappelijke stage willen doen mogen zich ook melden hiervoor bij de leiding van de zondagsschool.