Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 29 november

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Hier verschijnt de liturgie van de avonddienst, zodra deze beschikbaar is.

Adventsvesper

De komende 4 weken is er op vrijdagavond een vesper waar Woord, gebed & muziek in het licht van Advent komen. Meld je aan via hervormdnoordeloos.nl want in de kerk is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Of kijk thuis live mee! Onder de poster is het programma te downloaden. 

Hervormd Noordeloos in Verbinding kerstactie

Wilt u de komende vier adventsweken een kaartje sturen naar gemeenteleden? Dan kunt u een envelop meenemen waarin een viertal adressen en waxinelichtjes te vinden is. Er liggen bij de uitgang van de kerk en in de Wegwijzer enveloppen met adressen en waxinelichtjes. We hopen op een mooie adventstijd in verbinding met elkaar!

Zondagsschool

Aangezien de Wegwijzer weer open is, willen we vanaf 22 november de zondagsschool weer in de Wegwijzer houden. De kinderen zijn dus van harte welkom om 14:00 in de Wegwijzer!

Net als met het begin van het seizoen gelden nog steeds de volgende regels:

– Kom niet naar de zondagsschool als je klachten hebt zoals verkoudheid, koorts of benauwdheid. Ook niet als één van je huisgenoten deze klachten heeft.

– Mocht je toch met klachten naar de zondagsschool komen, dan moet de leiding je helaas naar huis sturen.

– Je bent max. 5 minuten voor aanvang van de zondagsschool bij de Wegwijzer.

– Als je gebracht en/ of gehaald wordt, komt er max. 1 volwassene mee. Daarbij houden de volwassenen 1,5m afstand.

Tot zondagmiddag!