Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Gemeenteontmoeting

  8 december 20:00 - 21:00
 2. Mannenvereniging

  10 december 20:00 - 22:00
 3. Herdertjestocht

  14 december 16:30
 4. Kerstzangdienst

  17 december 19:45 - 21:30
 5. Kerstviering Zondagsschool

  26 december 18:30 - 20:00
 6. Bevestiging ambstdragers

  12 januari 2020 09:30 - 11:00
 7. Groeikring

  13 januari 2020 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerstzangavond

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn er weer zo. Kerst 2019. We ontvingen een flyer van de verenigingsraad waarin de jaarlijkse kerstzangavond wordt aangekondigd. Het is op dinsdagavond 17 december in de Hervormde Kerk. Voorganger is ds. W.A. Capellen, muzikale medewerking wordt verleend door Bertine Bikker op orgel, muziekvereniging Volharding en Gospelkoor Reflexxion. Aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur.

Kerstviering Zondagsschool

De kinderen en leiding van de zondagsschool nodigen u uit om samen met ons op 2e kerstdag om 18.30 uur het Kerstfeest te vieren. Het thema is “Wat echt telt”.

De kinderen van de zondagsschool worden op zondag 8, 15 en 22 december in de kerk verwacht om te oefenen van 14.00 uur tot 15.00 uur

Actie voedselbank

Als diaconie willen we opnieuw onze steun geven aan een actie voor de Voedselbank. Vanaf zondag 1 t/m zondag 8 december staan er tafels in de hal van de Wegwijzer waarop we de gevraagde artikelen voor de Voedselbank in kunnen leveren.

Deze organisatie die geheel door vrijwilligers gerund wordt, biedt directe voedselhulp aan de armste mensen. De Voedselbank voorkomt vaak verspilling van goed voedsel door voedseloverschotten niet te vernietigen, maar aan te bieden aan mensen die om wat voor rede dan ook onder de armoedegrens leven. De rest van de producten word door giften van Kerken, organisaties en particulieren geschonken. De voedselbank vraagt om aan ons om lang houdbare producten o.a.: koffie, thee, appelmoes in kleine potjes, spaghetti, saus voor spaghetti, blikjes smac, blikjes vis en jam. Laten we als kerkelijke Gemeente meeleven met dit prachtige werk van deze organisatie, door gul te delen van onze overvloed. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens, laten we hen zo onze christelijk naastenliefde tonen!

Zondagsschoolcollecte

Komende week worden enveloppen bij gemeenteleden gebracht voor de jaarlijkse zondagsschool collecte die ten goede komt aan het hele zondagsschoolwerk. In week 50 (maandag 9 t/m zaterdag 14 december worden de enveloppen opgehaald. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!