Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Ophaalronde Rommelmarkt

  20 april
 2. Ophaalronde rommelmarkt

  20 april 13:00 - 15:00
 3. Paaszangavond

  20 april 19:30 - 21:00
 4. Gemeentezang

  21 april 20:00 - 20:30
 5. Bijbelkring 3

  22 april 20:00 - 22:00
 6. Rommelmarkt

  4 mei 09:00 - 14:00
 7. Upstairs

  11 mei 20:00 - 23:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Boekentafel

In verband met Koningsdag is er géén boekentafel op zaterdag 27 april. Ook kunnen dan geen collectemunten worden gekocht. Dat kan wel op zaterdagmorgen 20 april. Op zaterdag 4 mei kunnen óók geen munten worden gekocht, dit vanwege de rommelmarkt.

Zondagsschool

Op zondag 21 en 28 april is er geen zondagsschool in verband met de meivakantie. Zondag 5 mei hopen we alle kinderen weer te zien in de Wegwijzer.

Ophaalronde rommelmarkt

Zaterdagmiddag 20 april maakt de rommelmarktcommissie weer haar ronde door Noordeloos. Eigenlijk moeten we een ander woord bedenken voor ‘rommel’, want met rommel schieten we niet veel op. Het verkoopt niet en we moeten het aan het einde van de dag afvoeren. Tot op heden kwam een kraakwagen van Waardlanden naar het rommelmarktterrein en haalde alles op wat over was, gratis. Dat is niet meer zo. Het afvoeren moeten we met ingang van dit jaar zelf verzorgen. We zijn wel heel blij met goede en verkoopbare spullen. Vanaf 13.00 uur dient dit aan de weg te staan.

Paaszangavond

Op zaterdag 20 april is er een Paaszangavond in onze kerk. Muzikale medewerking verlenen Muziekvereniging Volharding uit Noordeloos en organist Bertine Bikker. Pieter Stolk spreekt een meditatief woord. De zangavond begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur open. U en jij zijn hartelijk welkom!