Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Bevestiging ambstdragers

  19 januari 09:30 - 11:00
 2. Zingen na de dienst

  19 januari 20:00 - 20:45
 3. Week van Gebed

  20 januari 19:00 - 20:00
 4. Week van Gebed

  21 januari 19:00 - 20:00
 5. Week van Gebed

  22 januari 19:00 - 20:00
 6. Week van Gebed

  23 januari 19:00 - 20:00
 7. Week van Gebed

  24 januari 19:00 - 20:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Vorming en Toerusting

De onlangs gevormde commissie Vorming & Toerusting wil komend voorjaar drie avonden organiseren waar we als gemeente en persoonlijk toegerust worden. Omdat agenda’s snel vol staan, willen we deze data vast doorgeven zodat u hier rekening mee kunt houden.

 • Donderdag 13 februari: Ds. H. de Leede zal een avond verzorgen over Romeinen 9 – 11, dat handelt over de toekomst van Israel.
 • Donderdag 20 februari: Ds. J.C. (Jacco) Overeem (voorzitter van het Centrum voor Israëlstudies, ondergebracht bij de CHE in Ede) zal met ons het thema: ‘Kerk en Israël blijvend verbonden?bespreken. In de Bijbel gaat het voortdurend over Israël. Maar heeft het Joodse volk van nu ons nog iets te zeggen? En hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de verbondenheid met Palestijnse christenen? Spannende vragen waar we ons tijdens de avond van 20 februari mee bezig zullen houden. We hopen daarbij vooral meer zicht te krijgen op wie God is. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons.
Continue reading

Week van Gebed

De jaarlijkse week van gebed wordt gehouden in de periode maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari. Het thema van deze gebedsweek is ‘Buitengewoon’, dit naar aanleiding van Handelingen 28 vers 2 waar we lezen: “En zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.”  Paulus lijdt schipbreuk als hij als gevangene naar Rome wordt gebracht. Alle 276 opvarenden overleven het en worden buitengewoon vriendelijk ontvangen op het eiland Malta. De gebedsbijeenkomsten worden gehouden in de School met de Bijbel, Noorderplein 2, dagelijks van 20 t/m 24 januari. Tijdstip: van 19.00 tot 20.00 uur. Hartelijk welkom iedereen!

Afbeeldingsresultaat voor week van gebed 2020

Nijvere Handen

DV 16 januari is onze eerste bijeenkomst in 2020. Wij hopen allen weer te ontmoeten. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom om 13.30 uur in de Wegwijzer.

Collectemunten

Bij de omschakeling van collectebonnen naar collectemunten was er nog een grote voorraad bonnen van € 1,50. Besloten werd die eerst op te maken. Inmiddels zijn de laatste bonnen verkocht. In plaats van deze bonnen hebben we munten laten ‘slaan’ van €1,75. Na 20 jaar een inflatiecorrectie en een betere verdeling in ons aanbod. Vanaf zaterdag 11 januari te verkrijgen bij de boekentafel.