Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Afscheidsdienst ds. Jochemsen

  24 november 09:30 - 11:00
 2. Afscheidsreceptie

  25 november 19:30
 3. Mannenvereniging

  26 november 20:00 - 22:00
 4. Gemeenteontmoeting

  8 december 11:00 - 12:00
 5. Bevestiging ambstdragers

  12 januari 2020 09:30 - 11:00
 6. Groeikring

  13 januari 2020 20:00 - 22:00
 7. Groeikring

  10 februari 2020 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Dagboekje GZB

Bij de boekentafel is weer het bekende dagboekje van de GZB te koop. Zo richting eind van het jaar kunt u ook bij de boekentafel terecht voor een agenda en kerst- en nieuwjaarskaarten. Kom eens een kijkje nemen! De boekentafel is iedere zaterdagmorgen open, tussen 10.00 uur en 11.30 uur, in De Wegwijzer.

Afbeeldingsresultaat voor dagboekje gzb

Verkoopdag Nijvere Handen

Op donderdag 17 oktober was de jaarlijkse verkoping van Nijvere Handen. Deze heeft € 5892,43 opgebracht. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank.

Mannenvereniging

Als mannenvereniging willen we dinsdag 15 oktober weer bij elkaar komen om 20.00 uur in De Wegwijzer. We behandelen dit seizoen de Psalmen. We willen beginnen met Psalm 1 uit de Hervormde Vaan nr. 4, 2018. Iedereen hartelijk welkom, ook nieuwe leden zien we graag verschijnen.

Belijdeniscatechese

Twee weken geleden wezen we op de mogelijkheid om het komende winterseizoen belijdeniscatechisatie te volgen. De vraag om hierover na te denken herhalen we nog een keer. De startavond is 25 september. Belangstellenden zijn die avond hartelijk welkom in De Wegwijzer, om 20.00 uur. De startavond heeft een open en informatief karakter. Schroom niet om vrijblijvend binnen te lopen.