Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. VBW

  21 augustus 09:30 - 11:30
 2. VBW

  22 augustus 09:30 - 11:30
 3. VBW

  23 augustus 09:30 - 12:30
 4. Viering Heilig Avondmaal

  9 september 09:30
 5. Gemeentedag

  15 september 14:00 - 20:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  2 december 09:30
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Boekentafel

Tijdens de zomervakantie is de boekentafel van 29 juli tot en met 12 augustus gesloten. In die periode zijn geen collectemunten te verkrijgen.

DABAR…

Heb jij je vakantieplannen al gemaakt? Een verre reis, een interessante vakantiebaan en tijd om te relaxen met je vrienden?

Wij hebben voor jou een uitdaging: maak je zomer compleet met DABAR! Je reist met een enthousiast team van 8 jongeren af naar camping ‘de Put’ in Ottoland om daar het evangelisatie- en recreatieprogramma te verzorgen. Je woont tussen de andere campinggasten en getuigt van Gods liefde. Dat is DABAR: een zomer met meerwaarde. Afgelopen jaren hebben we daar geweldige teams gehad, die daar ‘verrijkt’ van thuis gekomen zijn. Dit jaar kan jij daar ook bij zijn. Camping ‘de Put’ lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo avontuurlijk, maar zodra je de slagboom gepasseerd bent, waan je je in een andere wereld. Durf jij het aan?

Continue reading

Vakantie Bijbel Werk

Het duurt nog even, maar voor u het weet, begint de zomervakantie al. Ook dit jaar is er weer een aantal dagen Vakantie Bijbel Werk (VBW). Anders dan voorgaande jaren, zijn de VBW-dagen aan het eind van de schoolvakantie gepland, namelijk op 21, 22 en 23 aug. Tijd: 9:30-11:30 in het Dorpshuis. De laatste dag zal tot ca. 12:30 duren, omdat we dan als afsluiting pannenkoeken met elkaar gaan eten.

Het thema van dit jaar is ‘Zoek het uit’. We gaan op zoek naar informatie over Jezus.  Alle kinderen van de basisschool,  groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom! Om er met elkaar mooie dagen van te maken, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor hulp bij de begeleiding, het vertellen van een Bijbelverhaal of pannenkoeken bakken. Opgeven kan via de mail naar: vbworganisatie@gmail.com

Schone Wegwijzer

De Wegwijzer is met behulp van vele vrijwilligers weer grondig schoongemaakt. Alles blinkt en is weer mooi schoon. De Wegwijzer wordt intensief gebruikt in het winterseizoen en dan is een grote schoonmaak hard nodig. Dank aan allen die hebben meegewerkt.

De kerkrentmeesters.