Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Upstairs

  3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
 2. Bezorging erwtensoep

  21 oktober
 3. Gemeente-zendingsavond

  23 oktober 19:30 - 22:00
 4. Bijbelkring 1

  24 oktober 09:30 - 11:30
 5. Bijbelkring 2

  24 oktober 20:00 - 22:00
 6. Verkoping Nijvere Handen

  26 oktober 14:00 - 21:00
 7. Hervormingsavond

  28 oktober 19:30 - 21:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Groeikring

Het winterseizoen is weer begonnen en op do. 2 nov. begint om 20.00 de eerste Groeikring voor iedereen vanaf 18 jaar. Er is elke maand een gezamenlijke avond waarin een thema wordt uitgewerkt. In de tussenliggende weken wordt er in een kleine groep samen met twee mentoren een avond geprikt om het onderwerp verder uit te diepen. Wij hopen jullie ook dit jaar weer welkom te heten.

Hervormingsavond

Op za. 28 okt. begint in onze kerk om 19.30 een hervormingsavond. Op deze avond, die mede door de Chr. Ger. kerk in ons dorp gehouden wordt, zal ds. J.C. de Groot uit Dordrecht te spreken. Koor Ethan, dat op dinsdagavonden in onze kerk oefent, hoopt dan voor ons te zingen. Nu het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon is dat een extra aansporing om te komen!

Dagboek GZB

Bij de boekentafel is weer het best verkochte dagboekje in Nederland, “een handvol koren” van de GZB te koop. Dit dagboek kost € 10,90, waarvan de netto-opbrengst (ruim 7 euro) bestemd is voor het zendingswerk.

Continue reading

Vacature Organist voor 2 á 3 erediensten per maandDe Hervormde Gemeente van Noordeloos            

zoekt ter versterking van het organistenteam een

organist(e)

voor 2 à 3 erediensten per maand, op zondagen en kerkelijke feestdagen.

Onze gemeente hecht waarde aan verzorgd, passend orgelspel en verwacht dat de organist  zich voegt naar de huidige samenzangpraktijk.

Continue reading