Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Mannenvereniging

  15 oktober 20:00 - 22:00
 2. Verkoopdag Nijvere Handen

  17 oktober 14:00 - 21:00
 3. Gemeenteontmoeting

  20 oktober 11:00 - 12:00
 4. Stemmingsvergadering

  21 oktober 19:30 - 20:30
 5. Groeikring

  28 oktober 20:00 - 22:00
 6. Groeikring

  11 november 20:00 - 22:00
 7. Gemeenteontmoeting

  8 december 11:00 - 12:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Verkoopdag Nijvere Handen

Op donderdag 17 oktober is de jaarlijkse verkoping van Nijvere Handen. De opening is om 14.00 uur. Zoals elk jaar zijn er weer mooie dingen te koop of te winnen. De trekking van de verloting is om 21.00 uur. De opbrengst is voor Woord en Daad en de kerk. De dames van Nijvere Handen zien uit naar uw en jouw komst.

Mannenvereniging

Als mannenvereniging willen we dinsdag 15 oktober weer bij elkaar komen om 20.00 uur in De Wegwijzer. We behandelen dit seizoen de Psalmen. We willen beginnen met Psalm 1 uit de Hervormde Vaan nr. 4, 2018. Iedereen hartelijk welkom, ook nieuwe leden zien we graag verschijnen.

Belijdeniscatechese

Twee weken geleden wezen we op de mogelijkheid om het komende winterseizoen belijdeniscatechisatie te volgen. De vraag om hierover na te denken herhalen we nog een keer. De startavond is 25 september. Belangstellenden zijn die avond hartelijk welkom in De Wegwijzer, om 20.00 uur. De startavond heeft een open en informatief karakter. Schroom niet om vrijblijvend binnen te lopen.

Zondagsschool

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom bij de Zondagsschool op zondag 22 september van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Wegwijzer. We luisteren samen naar de bijbel, we bidden en zingen en is er tijd voor een knutsel of spel. We zien uit naar jullie! – leiding van de zondagsschool