Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Vergadering moderamen

  19 februari 20:00 - 22:00
 2. 20 februari 20:00 - 22:00
 3. Bijbelkring 1

  21 februari 09:30 - 11:30
 4. Upstairs

  3 maart 20:00 - 23:00
 5. Kerkenraadsvergadering

  6 maart 20:00 - 22:00
 6. Toneelstuk ‘Erfenis te koop’.

  16 maart 19:45 - 22:30
 7. GZB-dag

  17 maart 09:45 - 15:45
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rondom het Woord

Zondag wordt de heilige doop bediend aan Thijn en Jaëlla. We lezen dan Mattheüs 17 : 14 t/m 21, over een vader die zijn kind bij Jezus brengt. Dat is nog steeds de taak van ouders. We wensen in het bijzonder de doopouders een goede dienst toe.

Onderkomen rommelmarkt 3

This gallery contains 8 photos.

De bouw vordert gestaag. De prefab wanddelen zijn grotendeels gereed gemaakt is de loods op Grotewaard. Zaterdag 3 februari zijn met man en macht de spanten overeind gezet. Het volume van het gebouw wordt nu helemaal zichtbaar. Prachtig dat met inzet van vele gemeenteleden de bouw zo voorspoedig gaat.  Continue reading

Acties Diaconaal project

Dit jaar houden we een actie voor de christenen in Egypte. Het is niet makkelijk om christen te zijn in een Islamitisch land als Egypte. Kerken krijgen vaak te maken met weerstand en wantrouwen. Sommige Egyptenaren denken zelfs dat christenen gevaarlijk zijn en hun kerken vol hebben liggen met wapens. Toch trekken de christenen in Egypte zich niet terug. Ze vormen samen levende gemeenten waar ze elkaar ontmoeten, God aanbidden en groeien in hun geloof. Daarnaast kijken ze hoe zij concreet iets kunnen doen voor de mensen in hun omgeving. De hoofdstad Caïro groeit supersnel. Elke dag komen er honderden mensen bij, op zoek naar werk. Die mensen komen terecht in de (sloppen)wijken aan de rand van Caïro, waar bijna geen voorzieningen zijn. Juist op zulke plekken wil de kerk aanwezig zijn en worden nieuwe gemeenten gesticht. Ze willen met open ogen in de wereld staan en zo de liefde van God uitdragen.

En wij als Hervormde Gemeente Noordeloos willen hierin ons steentje bij dragen!

Continue reading

Kaarten bestellen toneelstuk JV

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2018 is het weer zover: de JV gaat een toneelstuk opvoeren! Terwijl de voorbereidingen nog in volle gang zijn en de toneelspelers wekelijks hard oefenen, zijn de kaarten te bestellen! Dit jaar gaat de opbrengst van het toneelstuk naar het project van de HGJB/GZB “Open je open”.

Nieuwsgierig naar waar dit toneelstuk overgaat en wie er meespelen? Bekijk hier de trailer: ‘Erfenis te koop’

Kaarten reserveren kan door middel van het volgende formulier in te vullen:

Continue reading