Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Ophaalronde rommelmarkt

  11 maart 13:00
 2. Moderamen-vergadering

  14 maart 20:00 - 22:00
 3. Kerkenraads-vergadering

  23 maart 20:00 - 22:00
 4. Ophaalronde rommelmarkt

  1 april 13:00
 5. Ophaalronde rommelmarkt

  22 april 13:00
 6. Moderamen-vergadering

  2 mei 20:00 - 22:00
 7. Rommelmarkt

  6 mei 09:00 - 14:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rondom het Woord

Zondag willen we Mattheus 20:1-16 lezen. Gaat het daar er wel eerlijk aan toe? Of is dat genade?
Tot zondag

Diaconale hulpdienst

Er is een comité diaconale hulpdienst gevormd met enkele dames uit de gemeente, die samen met de diaconie de dienst gaan leiden. Via deze link kunt u contact opnemen met Marijke en Martijn van den Dool en Trudy Haak. Zij zoeken een vrijwilliger die het beste past bij  de hulp die gevraagd wordt en brengen vervolgens de aanvrager en vrijwilliger met elkaar in contact. We hopen hiermee een basis gelegd te hebben om met elkaar om te zien naar hen die door omstandigheden acute hulp nodig hebben. Zo kunnen we ondersteuning bieden en elkaar helpen, wat toch de basis is van het samen gemeente zijn. Mocht aan u of jou de oproep voor vrijwilliger voorbij zijn gegaan, dan blijft het altijd mogelijk u aan te melden via deze link of bij Marijke en Trudy. Een ieder, jong of oud, is van harte welkom.

Hartelijke groet,

Het comité en de diaconie.

Rommelmarkt

Op zaterdag 11 maart (en 1 en 22 april) komen vanaf 13.00 uur vrijwilligers langs om bruikbare en verkoopbare spullen en oude metalen op te halen voor de rommelmarkt op zaterdag 6 mei. We hopen dat er zo weer een mooi bedrag kan worden opgehaald voor de kerk. De leden van de rommelmarktcommissie verkopen daarom ook al dingen via Marktplaats. Dat levert meestal meer op.

Dagboek GZB

Bij de boekentafel is weer het best verkochte dagboekje in Nederland: “een handvol koren” van de GZB te koop. Dit dagboek kost 10,90, waarvan de netto-opbrengst (ruim 7 euro) bestemd is voor het zendingswerk. Daarvoor krijgt u elke dag 2 overdenkingen bij een Bijbelgedeelte, 1 daarvan is vooral gericht op jongeren. Bij de andere meditatie staat een passende psalm om te zingen en vaak ook een lied uit Op Toonhoogte. 52 verschillende hervormde predikanten, jongerenwerkers en zendelingen hebben hieraan bijgedragen. Ook staan er recepten uit het buitenland en kinderpuzzels in. Van harte aanbevolen, ook om als cadeau te geven!