Bericht vanuit Parijs

Aan onze Deelgenotengemeenten

Massy (Frankrijk) , 25 maart 2020

Lieve mensen,

We leven in onzekere tijden. Overal in de wereld hebben we te maken met de verspreiding van het corona-virus. De ontwikkelingen en steeds strengere maatregelen volgen elkaar in een snel tempo op. Datzelfde geldt voor Frankrijk, waar sinds dinsdag 15 maart 12.00 uur door de regering een totale lockdown (een ‘confinement’) is afgekondigd om het virus waar mogelijk af te remmen en de piek van besmettingen af te vlakken zodat er voldoende medische zorg kan blijven. Het hele leven is hier stil gevallen en laat soms onwerkelijke beelden zien. Dit hebben we nooit eerder zo meegemaakt. Van verschillende kanten wordt ons gevraagd hoe het gaat in deze bizarre situatie, daarom een bericht van ons.

We zijn gelukkig nog gezond en kunnen in ons appartement goed ‘thuis’ zijn. De taalschool moest de deuren sluiten, maar we kunnen sinds vorige week de cursus online volgens via TeamLink met de groep en individueel. We zijn onder de indruk van de inzet en de behulpzaamheid van de staf en de docenten van Les Cèdres om dit voor ons mogelijk te maken. Omdat we met meerdere studenten in het complex verblijven voelen we ons niet sociaal geïsoleerd en… er  is een heerlijke tuin om elke dag ook even buiten te kunnen zijn.  Want voor andere dingen, behalve voor de boodschappen, mogen we de straat niet meer op en dan ook nog vergezeld van een verplicht ondertekend document. Bij de supermarkt staan de mensen geduldig in de rij te wachten om naar binnen te kunnen gaan. We komen nog niets tekort. De meeste mensen beseffen terdege de noodzaak van alle maatregelen en we ondergaan het samen in de hoop dat het niet al te lang hoeft te duren.

Het is helaas niet meer mogelijk zondags in Massy naar de kerk te gaan en op dinsdagavond naar de Bijbelkring. We hebben in de afgelopen tijd samen veel gedeeld, samen gebeden voor de kerk, voor de wereld, voor de overheid, voor de mensen die geraakt zijn door deze crisis. We missen dat, al proberen we online met elkaar binnen de UNEPREF contact te houden. We zijn bemoedigd door de kerkdiensten in Nederland die we zondags kunnen meemaken via internet. We ervaren deze bijeenkomsten, hoe bijzonder ook, als een moment van rust in deze tijd.  

Op onze GZB-folder staat L’Éternel règne, de HEERE regeert! Hoe waar is dat. Zijn trouw en genade geven ons moed en vertrouwen voor de toekomst en hopelijk u en jullie ook in de verschillende omstandigheden. De zorgen kunnen ineens groot zijn. Wij bidden voor onze ouders, voor de familie, voor de kerk wereldwijd, voor jullie allemaal. Op dit moment is er veel zorg om de gezondheid van de moeder van Florien. Zij is vermoedelijk besmet met het corona-virus. Het heeft grote impact op ons gezin en de verdere familie. Ook moet de bruiloft van onze zoon Geert Jan met Neeltje op DV 22 april (grotendeels) worden verplaatst. De Heere God zet ons écht even allemaal stil, maar we hoorden zondagmorgen ook: “We mogen onze onbekende toekomst leggen in de handen van een bekende God” (Corrie ten Boom). Een God, Die in Zijn Zoon, gekomen is om in onze plaats te lijden en te sterven aan het kruis. De schepping zucht, de wereld, de kerk, Gods kinderen, maar niet zonder hoop, we staan er niet alleen voor (Romeinen 8).

In de Franse protestantse traditie riep de kerk in tijden van nood en vervolging de gelovigen steeds op om te bidden en te vasten. Ook nu wil de UNEPREF dat in deze moeilijke periode van ‘confinement’ ook doen. Een moment van inkeer en stilte. Om moed te houden. Er is een dagelijks leesrooster (bijgevoegd) opgesteld om voor jezelf of in de kleine kring stil te zijn voor God en tegelijk met velen verbonden te zijn. In navolging van de kerk hier bidden we mee, ook voor u, voor jou en vragen we ook voorbede voor ons.

Hartelijke groeten vanuit Parijs,

Fam. G. Lustig