Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
 1. VBW

  21 augustus 09:30 - 11:30
 2. VBW

  22 augustus 09:30 - 11:30
 3. VBW

  23 augustus 09:30 - 12:30
 4. Viering Heilig Avondmaal

  9 september 09:30
 5. Viering Heilig Avondmaal

  2 december 09:30

Open je ogen!

Open je ogen! dat is het jaarthema van onze gemeente.

Zien is de eerste stap van diaconale bewustwording. In het dagelijks leven heeft zien vaak een passieve vorm aangenomen. Je ziet mensen, je ziet situaties aan je voorbij komen, maar ze komen niet in je eigen leef- of denkwereld ‘binnen’. Bij zien bedoelen we het actieve zien, waarbij het een bewuste keuze is: je wilt de ander zien om je heen zien en je zet je eigen wereld voor hem open. Moet je wel je ogen open doen…

Bij deze thematiek willen we stilstaan: Open je ogen! De wereld mag dan voor de dotcom-generatie een ‘global village’ zijn, toch is het uiteindelijk de vraag of de wereld waarin jongeren leven, echt groter geworden is.  Misschien wel in de breedte – men zapt van de ene wereld naar de andere – maar in de diepte? Hoeveel tijd nemen jongeren (en volwassenen net zo goed) om wat ze buiten zichzelf zien op zich te laten inwerken?

In onze standaardmodus kijken we vaak alleen maar naar wat we zelf willen zien. En wat in ons eigen straatje past. Wanneer zijn we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in eerste instantie niet zien of op het eerste gezicht niet zien? Staan we echt open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daarvoor de ander echt in de ogen te kijken?

Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. Door je ogen te openen, ga je je als eerste verhouden ten opzichte van God. Wie is Hij voor mij? Daarnaast verhoud je je tot de gelovige ander. Wie is hij/zij? Hoe gelooft hij, wie is God voor hem? En vervolgens verhoud je je tot de wereld waarin je geplaatst bent. Hoe ziet die wereld eruit, je eigen context?

 • Open je ogen… voor God

Het begint allemaal bij God. Hij heeft als eerste Zijn ogen voor ons geopend. Hoe reageer je daarop? Doe jij dan vervolgens je ogen open voor Hem? En hoe doe je dat dan? Als je je ogen opent voor God, wat zie je dan? Wie is Hij voor jou, hoe kijk je naar Hem? Zie je ook nieuwe dingen, durf je op een nieuwe manier naar God te kijken? Wat doet dat met jou?

 • Open je ogen… voor de gelovige ander

In de kerk leef je niet alleen, je ontmoet heel veel andere gelovigen. Wat zie je als je naar hen kijkt? Wie is God voor hen? Hoe geloven zij? Waarin zie je overeenkomsten en waarin verschillen?

 • Open je ogen… voor de wereld om je heen

Je leeft niet alleen in de kerk, je leeft ook in de wereld. Als je daar je ogen open doet, wat zie je dan? Hoe ziet je context eruit? Hoe bepaalt dat de manier waarop je leeft en gelooft? En, zie je de ander, zie je zijn omgeving en de situatie waarin hij leeft? Wat doet die ander, die omgeving met jou? Wat roept dat bij je op?

Wij geloven dat deze observaties gevolgd worden door conclusies en reflecties, waarvan we kunnen leren. Waar we ook iets mee kunnen en moeten doen. We kijken niet alleen, we doen dat samen met christenen in Egypte (zie onder). Wat zien zij als ze kijken naar God, de gelovige ander en de wereld om hen heen? En, wat kunnen we van elkaar leren?