Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30
Agenda
  1. Viering Heilig Avondmaal

    8 september 09:30 - 11:00
  2. Opening Winterwerk

    15 september 09:30 - 17:00

Met hart en ziel!

Kennis van God en kennis van de Bijbel is belangrijk. Toch verandert een mens niet door kennis alleen. Dat is in het gewone leven al zo. Weten dat het ongezond is om teveel bij McDonald’s te eten, is niet genoeg om de gewoonte te veranderen om elke week een paar keer bij dit eetwarenhuis langs te gaan. Daar is een passie voor nodig: de wil en het verlangen om gezonder te worden. Misschien kun je zelfs zeggen: er is een gezonde dosis zelfrespect voor nodig. ‘Ik ben het waard om beter te eten!’ En dan nog kan het moeilijk zijn om de ene gewoonte af te leren en een andere – betere – te ontwikkelen.

Zo is het ook in het geloof. Kennis van God is nodig, maar op zich niet genoeg om te veranderen. In de bijbelse betekenis van het woord ‘kennis’ zit dat al besloten. Daar betekent kennis van God niet alleen dat je dingen over Hem weet, maar vooral dat je Hemzelf kent! God kennen is in feite hetzelfde als Hem liefhebben!

Dán pas gaat een mens veranderen. Als hij gedreven wordt door liefde tot God, heeft hij passie om oude gewoonten kritisch onder ogen te zien en nieuwe gewoonten te ontwikkelen.

Daar willen we in het seizoen 2018/2019 met elkaar over nadenken, onder het motto

Met hart en ziel!