Goed om te horen!

 In het seizoen 2020-2021 willen we als gemeente nadenken over het jaarthema ‘Goed om te horen!’. Het evangelie is voor ons, jong en oud anno 2020, een goede en belangrijke boodschap. Maar het vraagt wel om een serieuze luisterhouding. Het lezen en verstaan van de Bijbel als het Woord van God staat centraal bij dit jaarthema. Met de onmisbare hulp van de Heilige Geest mogen we als gemeente, laten zien dat het evangelie wegen wijst om te gaan en antwoorden geeft op vragen die wij hebben. Ook of juist zeker in de tijd waarin we leven. Een tijd die gekenmerkt wordt door veel onzekerheden, maar ook van de gedachte dat alles maakbaar is, dat je eruit moet halen wat erin zit, dat je moet presteren én ook jezelf moet presenteren. Er zijn ontzettend veel keuzemogelijkheden en de informatiestroom is enorm. Gemeenschappelijke kaders, zoals die van het geloof, vallen weg. Dat brengt onzekerheid met zich mee en een nieuwe behoefte aan leiding en sturing.
Hoe geweldig is het dan, voor jong en oud, om de boodschap van het evangelie te horen! De boodschap van Jezus Christus geeft houvast en focus in je leven. Ook al is de boodschap niet altijd ‘leuk’ om te horen. Want de Bijbel legt ook de vinger op de zere plek, op onze tekortkomingen en onze zonden.
Vaak horen wij het evangelie uit de ‘tweede hand’. Anderen vertellen ons de bijbelverhalen en/of geven uitleg van de Woorden van God. Of we luisteren en zingen liederen over God. Dat is fijn en daar mag je dankbaar voor zijn. Maar daarnaast is het belangrijk dat wij ook Gods Woord zelf lezen en dat leren toepassen in ons leven. Dat we Gods Woorden uit de ‘eerste hand’ gaan horen. Zelf leren bijbellezen is dan ook een belangrijk speerpunt bij dit jaarthema. Hopelijk zegt u het ook:

Goed om te horen!