Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur
Agenda
 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00

Diakenen

Diaconaat
De christelijke gemeente is geroepen tot het diaconaat. Dit is de liefdedienst aan de naaste in nood. Die dienst der liefde is een opdracht van Jezus Christus. Bewogenheid met de naaste is een wezenskenmerk van de gemeente.

In het diaconaat hebben de diakenen een leidinggevende en stimulerende taak.
De nood waarin de diaken moet helpen, kan heel verschillend zijn. Allereerst is er de financiële nood. Daarnaast is er veel andere nood die de aandacht vraagt, zoals eenzaamheid, ziekte, ouderdom, invaliditeit, verslaving, gehandicapt zijn, ontwrichte gezinnen en huwelijken, etc.

De hulp aan de naaste richt zich op de gehele mens, als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Zorg gaat daarom gepaard met het uitdragen van Gods Woord.

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL91 RABO 0346302579 ten name van “Diaconie hervormde gemeente van Noordeloos en Overslingerland”.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de diaconie via diaconie@hervormdnoordeloos.nl