Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30
Agenda
 1. Afscheidsdienst ds. Jochemsen

  24 november 09:30 - 11:00
 2. Afscheidsreceptie

  25 november 19:30
 3. Mannenvereniging

  26 november 20:00 - 22:00
 4. Gemeenteontmoeting

  8 december 11:00 - 12:00
 5. Bevestiging ambstdragers

  12 januari 2020 09:30 - 11:00
 6. Groeikring

  13 januari 2020 20:00 - 22:00
 7. Groeikring

  10 februari 2020 20:00 - 22:00

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente.  Dat betekent dat zij het beheer hebben over de kerkelijke gebouwen en het kerkelijk vermogen. Hieronder vallen:

 1. beheer en gebruik kerk
 2. pastorie
 3. verenigingsgebouw De Wegwijzer

Het college van kerkrentmeesters wordt ondersteund door de commissie van beheer. Deze commissie adviseert het college van kerkrentmeesters bij de besluitvorming en is behulpzaam bij onder meer het inzamelen van gaven. De geldmiddelen komen voort uit de wekelijkse collecten, vrijwillige bijdragen, opbrengsten van het verjaardagsfonds, de rommelmarkt en de verkoopdag van handwerkgroep Nijvere Handen.

Giften voor het college van kerkrentmeesters kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL61 RABO 03463047 68.

U kunt contact opnemen met het college van kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdnoordeloos.nl