Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur
Agenda
 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00

Hervormde vrouwendienst

Een heel aantal vrouwen in onze gemeente zijn actief voor de Hervormde vrouwendienst(HVD). Dat bestaat uit allerlei zaken, zoals het welkom heten van gemeenteleden die in onze gemeente zijn komen wonen. Ook als er een baby geboren is en bij een huwelijksjubileum gaan zij op bezoek. Verder bezoeken zij mensen die ziek zijn, die uit het ziekenhuis thuiskomen en de (oud-) gemeenteleden buiten onze gemeente. Bij de ouderen van de gemeente wordt het blad Lichtspoor bezorgd. Dit is een blad dat eens in de twee maanden verschijnt. Ook wordt er voor onze oudere gemeenteleden eens per jaar een ouderenmiddag gehouden, meestal rond Pinksteren. Het is altijd een fijne middag met elkaar, die wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Wijkteams

Voor een goede afstemming vindt er geregeld overleg plaats tussen de wijkouderling, de dames van de HVD en de contactpersoon die in die wijk werkt.