Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
 1. Bezinningsbijeenkomst voorbereiding Heilig Avondmaal

  11 december 20:00 - 21:30
 2. Bijbelkring 3

  12 december 19:45 - 22:00
 3. Bijbelkring 2

  12 december 20:00 - 22:00
 4. Viering Heilig Avondmaal

  17 december 08:00 - 17:00
 5. Kerstzangdienst

  19 december 19:45 - 21:30
 6. Zingen op 1e Kerstdag

  25 december 07:00 - 08:15
 7. Actie Voedselbank

  4 januari 2018 - 17 januari 2018

Hervormde vrouwendienst

Een heel aantal vrouwen in onze gemeente zijn actief voor de Hervormde vrouwendienst(HVD). Dat bestaat uit allerlei zaken, zoals het welkom heten van gemeenteleden die in onze gemeente zijn komen wonen. Ook als er een baby geboren is en bij een huwelijksjubileum gaan zij op bezoek. Verder bezoeken zij mensen die ziek zijn, die uit het ziekenhuis thuiskomen en de (oud-) gemeenteleden buiten onze gemeente. Bij de ouderen van de gemeente wordt het blad Lichtspoor bezorgd. Dit is een blad dat eens in de twee maanden verschijnt. Ook wordt er voor onze oudere gemeenteleden eens per jaar een ouderenmiddag gehouden, meestal rond Pinksteren. Het is altijd een fijne middag met elkaar, die wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Wijkteams

Voor een goede afstemming vindt er geregeld overleg plaats tussen de wijkouderling, de dames van de HVD en de contactpersoon die in die wijk werkt.