Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur
Agenda
 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00

Nationaal gebed

Beste mensen, broeders en zusters,

Vanuit kringen van EO, ND, ChristenUnie en PKN/Raad van Kerken is er het initiatief tot een dag van gebed. Het is een oude traditie in de kerk om bij dingen die een hele samenleving raken, de oproep uit te doen gaan om samen te bidden. Gevraagd is om drie woensdagen achtereen om 19.00 uur de klok te luiden, een kwartier lang, en op dat moment in onze huizen te bidden, in stilte, met elkaar, en samen hardop het Onze Vader te bidden. De klok zal dus vanavond luiden, en we bevelen het zeer aan om in de gezinnen de nood van de wereld en de zorgen van velen voor God neer te leggen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente