Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Groeikring

  23 september 20:00 - 22:00
 2. Verkoopdag Nijvere Handen

  17 oktober 14:00 - 20:00
 3. Gemeenteontmoeting

  20 oktober 11:00 - 12:00
 4. Groeikring

  28 oktober 20:00 - 22:00
 5. Groeikring

  11 november 20:00 - 22:00
 6. Gemeenteontmoeting

  8 december 11:00 - 12:00
 7. Groeikring

  13 januari 2020 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Jeugdclubs en JV

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club of JV te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

Club Benjamin
Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 4 oktober.

Club Jizreël
Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur.
Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Club Yo-Yo-Jonathan
Klas 1 en klas 2 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Club Joël
Klas 3 en klas 4 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Jeugdvereniging Daniël
Vanaf 16 jaar, vrijdagavond van 20.00 – 22.15 uur. Eerste JV-avond op vrijdag 27 september.

Kanjerprincipes:
Op de clubs werken we ook met de Kanjerprincipes die de meeste kinderen vanuit de basisschool (nog) kennen. De kanjerafspraken die we met elkaar willen maken zijn:
1.           We hebben respect voor God, onszelf en anderen
2.           We zijn altijd te vertrouwen
3.           We helpen elkaar
4.           We werken samen
5.           We hebben plezier
6.           We doen mee
We zien uit naar een mooi seizoen. Kom gerust eens kijken op woensdagavond of vrijdagavond in De Wegwijzer

Diaconale hulpdienst

In 2017 is de diaconale hulpdienst van start gegaan en verschillende gemeenteleden hebben zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger. Zo is de basis gelegd om met elkaar om te zien naar hen die door omstandigheden acute hulp nodig hebben. En kunnen we ondersteuning bieden en elkaar helpen, wat toch de basis is van het samen gemeente zijn.

Heeft u hulp nodig? Via deze link kunt u contact opnemen met Marijke en Martijn van den Dool en Trudy Haak. Zij zoeken een vrijwilliger die het beste past bij  de hulp die gevraagd wordt en brengen vervolgens de aanvrager en vrijwilliger met elkaar in contact.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Doe dit dan via deze link of bij Marijke en Trudy. Een ieder, jong of oud, is van harte welkom.

In het Licht…

Eind april maakte een gemeentelid deze foto aan het begin van de avond. Tegen de donkere achtergrond staat de kerk in het licht:

IN HET LICHT
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Tekst: Matthijn Buwalda – muziek: Kinga Ban © 2014 Stichting Sela Music

Rommelmarkt

De rommelmarkt heeft het prachtige bedrag van € 15.500,00 opgebracht. Dit is inclusief de internetverkoop. We zijn heel dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers en in het bijzonder de rommelmarktcommissie. Heel veel werk is door hen verzet. Zaterdagmorgen voordat de rommelmarkt startte, zag de markt er heel netjes en verzorgt uit. Alle spullen waren goed uitgestald waardoor de kopers goed overzicht werd geboden wat er zoal te koop was. De rommelmarktloods heeft zijn bestaan weer bewezen als ideale verkoopruimte maar ook als schuilhut. Ook al was het weer niet wat we graag zien op een rommelmarkt, er zijn veel mensen geweest. Nogmaals dank voor de inzet van alle medewerkers om de rommelmarkt weer tot een succes te maken. Niet alleen door de opbrengst maar ook als gemeenteontmoeting – De Kerkrentmeesters.