Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Afscheidsdienst ds. Jochemsen

  24 november 09:30 - 11:00
 2. Afscheidsreceptie

  25 november 19:30
 3. Mannenvereniging

  26 november 20:00 - 22:00
 4. Gemeenteontmoeting

  8 december 11:00 - 12:00
 5. Bevestiging ambstdragers

  12 januari 2020 09:30 - 11:00
 6. Groeikring

  13 januari 2020 20:00 - 22:00
 7. Groeikring

  10 februari 2020 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zondagsschool

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom bij de Zondagsschool op zondag 22 september van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Wegwijzer. We luisteren samen naar de bijbel, we bidden en zingen en is er tijd voor een knutsel of spel. We zien uit naar jullie! – leiding van de zondagsschool

Bijbelkringen

Ook de Bijbelkringen gaan weer van start. De kringleiders hebben in gezamenlijk overleg besloten de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome te behandelen. Op de kringavonden gaan we gebruik maken van het recent verschenen studieboekje van dr. H. van den Belt met de titel ‘goudkoorts’. Die titel is gekozen omdat de brief aan de Romeinen wel een goudmijn wordt genoemd. In de brief komen zeer belangrijke thema’s aan de orde zoals de rechtvaardiging door het geloof, het leven door de Geest en de toekomst van Israel. Het belooft een leerzaam seizoen te worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Het studieboekje is verkrijgbaar bij de boekentafel en kost € 9,95.

Dit jaar beginnen de kringen met een gezamenlijke startavond in De Wegwijzer. Die is gepland op donderdagavond 3 oktober. Dr. H. de Leede zal een inleiding houden.
Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De startavond begint om 20.00 uur. Alle kringleden, zowel van de 20 Plus als van de drie bijbelkringen, zijn van harte welkom! Ook degenen die niet op een kring zitten zijn welkom, wellicht geeft het aanleiding om het komend seizoen mee te draaien met het kringwerk.

Groeikring

Ook de Groeikring gaat bijna weer van start. Er is gezocht naar mooie onderwerpen. De data van de gezamenlijke thema-avonden zijn als volgt: 23 september (thema: bijbellezen), 28 oktober (thema: Avondmaal), 11 november (thema: social media), 13 januari (thema: twijfel), 10 februari (thema: Gods leiding in je leven) en 9 maart (thema: duurzaam leven).
Prachtige onderwerpen, leerzaam en relevant! De gezamenlijke avonden worden ingeleid door medewerkers van de HGJB. Daarna wordt het onderwerp in kleine groepjes besproken onder leiding van mentoren. We wensen de mentoren veel vreugde en inspiratie toe om dit mooie werk te doen! De gezamenlijke avonden worden gehouden in De Wegwijzer en beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee.

Jeugdclubs en JV

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club of JV te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

Club Benjamin
Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 4 oktober.

Club Jizreël
Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur.
Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Club Yo-Yo-Jonathan
Klas 1 en klas 2 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Club Joël
Klas 3 en klas 4 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 25 september.

Jeugdvereniging Daniël
Vanaf 16 jaar, vrijdagavond van 20.00 – 22.15 uur. Eerste JV-avond op vrijdag 27 september.

Kanjerprincipes:
Op de clubs werken we ook met de Kanjerprincipes die de meeste kinderen vanuit de basisschool (nog) kennen. De kanjerafspraken die we met elkaar willen maken zijn:
1.           We hebben respect voor God, onszelf en anderen
2.           We zijn altijd te vertrouwen
3.           We helpen elkaar
4.           We werken samen
5.           We hebben plezier
6.           We doen mee
We zien uit naar een mooi seizoen. Kom gerust eens kijken op woensdagavond of vrijdagavond in De Wegwijzer