Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Bezinningsbijeenkomst voorbereiding Heilig Avondmaal

  11 december 20:00 - 21:30
 2. Bijbelkring 3

  12 december 19:45 - 22:00
 3. Bijbelkring 2

  12 december 20:00 - 22:00
 4. Viering Heilig Avondmaal

  17 december 08:00 - 17:00
 5. Kerstzangdienst

  19 december 19:45 - 21:30
 6. Zingen op 1e Kerstdag

  25 december 07:00 - 08:15
 7. Actie Voedselbank

  4 januari 2018 - 17 januari 2018
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Mars voor het Leven.

Op D.V. 9 december 2017 wordt er een stille tocht door Den Haag gehouden om op te komen voor bescherming van het ongeboren leven.Kijk voor meer informatie op Mars voor het Leven

U kunt zich aanmelden voor het busvervoer vanaf de kerk (CGK Noordeloos) naar het Malieveld in Den Haag waar de ‘Mars voor het Leven’ zal plaatsvinden. Vertrek om 10.00 uur vanaf het kerkpad en na afloop van het programma, ongeveer 15.00 uur, vertrekt de bus weer huiswaarts.
De te verwachtten kosten van het busvervoer zullen rond de € 10,- p.p. zijn. Opgave door een e-mail te sturen naar 1908liesbeth@gmail.com of prvddool@live.nl.
Graag aangeven met hoeveel personen u mee wilt en op welk mobiele nummer u te bereiken bent. Continue reading

Kerstviering Zondagsschool

Tweede Kerstdag is iedereen om 18.30 van harte welkom in de kerk om het kerstfeest van de zondagsschool te vieren. Door middel van het thema “Word eens wakker” willen we samen zingen en nadenken over de geboorte van de Heere Jezus. Op zo. 3, 10 en 17 dec. oefenen de kinderen van 14.00 tot 15.00 daarvoor in de kerk.
Vanaf 14 jan. zijn alle kinderen weer welkom in de Wegwijzer.

Ringweekend

Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 23 t/m 26 feb. 2018 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is ‘ENJOY’. Heb jij zin om weer een weekend lang te genieten van alle gezelligheid, spellen en Bijbelstudies? Geef je dan snel op! De ringweekendcommissie (facebook.com/ringweekend).

Opbrengst Nijvere handen

De verkoping van Nijvere Handen heeft op donderdag 26 oktober € 7.071,- opgebracht. Allen die daaraan hebben bijgedragen hartelijk dank.