Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

 1. Viering Heilig Avondmaal

  23 februari 09:30 - 11:00
 2. Mannenvereniging

  25 februari 20:00 - 22:00
 3. Toneelstuk JV

  6 maart 19:45 - 22:30
 4. Zeskamp

  7 maart 14:00 - 17:00
 5. Diner voor diaconaal project

  7 maart 17:30 - 19:30
 6. Toneelstuk JV

  7 maart 19:45 - 22:30
 7. Groeikring

  9 maart 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Vorming en Toerusting

De onlangs gevormde commissie Vorming & Toerusting wil komend voorjaar drie avonden organiseren waar we als gemeente en persoonlijk toegerust worden. Omdat agenda’s snel vol staan, willen we deze data vast doorgeven zodat u hier rekening mee kunt houden.

 • Donderdag 13 februari: Ds. H. de Leede zal een avond verzorgen over Romeinen 9 – 11, dat handelt over de toekomst van Israel.
 • Donderdag 20 februari: Ds. J.C. (Jacco) Overeem (voorzitter van het Centrum voor Israëlstudies, ondergebracht bij de CHE in Ede) zal met ons het thema: ‘Kerk en Israël blijvend verbonden?bespreken. In de Bijbel gaat het voortdurend over Israël. Maar heeft het Joodse volk van nu ons nog iets te zeggen? En hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de verbondenheid met Palestijnse christenen? Spannende vragen waar we ons tijdens de avond van 20 februari mee bezig zullen houden. We hopen daarbij vooral meer zicht te krijgen op wie God is. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons.
Continue reading

Collectemunten

Bij de omschakeling van collectebonnen naar collectemunten was er nog een grote voorraad bonnen van € 1,50. Besloten werd die eerst op te maken. Inmiddels zijn de laatste bonnen verkocht. In plaats van deze bonnen hebben we munten laten ‘slaan’ van €1,75. Na 20 jaar een inflatiecorrectie en een betere verdeling in ons aanbod. Vanaf zaterdag 11 januari te verkrijgen bij de boekentafel.

Verkoopdag Nijvere Handen

Op donderdag 17 oktober was de jaarlijkse verkoping van Nijvere Handen. Deze heeft € 5892,43 opgebracht. Allen die hieraan hebben bijgedragen hartelijk dank.

Mannenvereniging

Als mannenvereniging willen we dinsdag 15 oktober weer bij elkaar komen om 20.00 uur in De Wegwijzer. We behandelen dit seizoen de Psalmen. We willen beginnen met Psalm 1 uit de Hervormde Vaan nr. 4, 2018. Iedereen hartelijk welkom, ook nieuwe leden zien we graag verschijnen.