Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Upstairs

  3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
 2. Bezorging erwtensoep

  21 oktober
 3. Gemeente-zendingsavond

  23 oktober 19:30 - 22:00
 4. Bijbelkring 1

  24 oktober 09:30 - 11:30
 5. Bijbelkring 2

  24 oktober 20:00 - 22:00
 6. Verkoping Nijvere Handen

  26 oktober 14:00 - 21:00
 7. Hervormingsavond

  28 oktober 19:30 - 21:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Nijvere Handen

Op zaterdag 21 oktober willen de dames van Nijvere Handen weer erwtensoep voor € 4,50 per liter bezorgen. U kunt de soep bestellen  via een inschrijfformulier in de Wegwijzer. Op donderdag 26 oktober is van 14.00 tot 18.00 en van 19.00 tot 21.00 de jaarlijkse verkoopdag in de Wegwijzer.

Clubs en JV

De club begint weer: kom jij ook!? Met de opening van het winterwerk gaat het clubseizoen ook weer beginnen. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar zijn hierbij van harte uitgenodigd voor de clubavonden in de Wegwijzer.

Voor clubs Jizreël, Yo-Yo-Jonathan en Joël is de eerste avond op wo. 20 sept. Club Benjamin en JV Daniël beginnen op vr. 22 sept.

Dit seizoen is de indeling als volgt:
Club Benjamin: Groep 5 en 6 van de basisschool, vrijdag van 19.15-20.15.
Club Jizreël-I: Groep 7 van de basisschool, woensdag van 19.15-20.30.
Club Jizreël-II: Groep 8 van de basisschool, woensdag. van 19.15-20.30.
Club Yo-Yo-Jonathan: Klas 1 en 2 van de middelbare school, woensdag. van 19.30-20.45.
Club Joël: Klas 3 en 4 van de middelbare school, woensdag. van 19.30-20.45.
Jeugdvereniging Daniël: Vanaf 16 jaar, vrijdag. van 20.00-22.15.

Zondagsschool

Op zondag 17 sept. hopen we alle kinderen vanaf 4 jaar weer te zien in de Wegwijzer om samen naar een verhaal uit de Bijbel te luisteren, te bidden, zingen en een verwerking te maken. Iedereen van harte welkom van 14.00 tot 15.00.

20+ kring

Op de 20+ kring staat ook 1 Petrus centraal, op die kring zal daarbij het boekje over 1 Petrus van N. van Kampen – Boot: “Vreemdelingen ver van huis”, gebruikt worden. Dit boekje is te koop bij de boekentafel op zaterdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in de Wegwijzer