Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Vergadering moderamen

  19 februari 20:00 - 22:00
 2. 20 februari 20:00 - 22:00
 3. Bijbelkring 1

  21 februari 09:30 - 11:30
 4. Upstairs

  3 maart 20:00 - 23:00
 5. Kerkenraadsvergadering

  6 maart 20:00 - 22:00
 6. Toneelstuk ‘Erfenis te koop’.

  16 maart 19:45 - 22:30
 7. GZB-dag

  17 maart 09:45 - 15:45
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Onderkomen rommelmarkt 1

Er is al hard gewerkt de laatste weken om het gebouw te realiseren. De omgevingsvergunning was maar net officieel of de eerste spa ging de grond in. De fundering met bijkomend grondwerk voor de riolering en aansluitingen elektra en water is al uitgevoerd met vele vrijwilligers onder de deskundige leiding van Arie Michielse en Bas van der Esch. Dankbaar zijn we voor al het werk wat verricht is. Het weer was niet altijd even goed, maar het resultaat er niet minder om. Hier op de website en in de Nieuwswijzer zal regelmatig een stand van zaken gegeven worden.
Continue reading

Zondagsschoolcollecte

De jaarlijkse huis aan huis collecte heeft een bedrag van €1275,65 opgebracht.

De collecte tijdens de kerstviering, heeft een bedrag van €235,15 opgebracht. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het project in Kenia, dit is het project van  de GZB, om kinderen in de sloppenwijken Kawangaware, naar de zondagschool te laten gaan.