Kerkdienst

Luister mee!

Of kijk mee via: KerkTV

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

  1. Viering Heilig Avondmaal

    13 september 09:30 - 11:00
  2. Viering Heilig Avondmaal

    22 november 09:30 - 11:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Hervormd Noordeloos in verbinding

Er is in deze corona periode vraag naar onderling contact tussen gemeenteleden. Via de groep: “Hervormd Noordeloos in verbinding” willen wij dit in praktijk brengen. De bedoeling is om een groep vrijwilligers in contact te laten komen met mensen die in deze tijd behoefte hebben aan verbinding met gemeenteleden. Dit kan door middel van een telefonisch gesprek of het sturen van een kaartje. Met elkaar bekijken we in welke regelmaat dit gedaan kan worden. Wilt u graag op deze manier hulp bieden? Meld u dan aan bij de contactpersonen. Ook wanneer u zelf, of iemand die u kent, behoefte heeft aan verbinding kan dit doorgegeven worden via verbinding@hervormdnoordeloos.nl.

Collecte – nu ook digitaal

Een wezenlijk onderdeel van de eredienst zijn de collecten, om onze dankbaarheid te tonen voor alle weldaden die we mogen ontvangen. Altijd als eerste de diaconale collecte voor onze medemens in nood en daarna de collecte voor het onderhoud van de eredienst. Zoals we gewoon waren, was er in iedere dienst een rondgang, nu we thuis meeleven is deze mogelijkheid er niet. Toch vragen we u om deze collecten niet te vergeten. Denk aan de diaconale doelen die de komende tijd op het rooster staan zoals stichting Gave, Gevangenenzorg, ZOA en de projecten van de GZB, maar ook de zo nodige bijdrage voor de kerk.

Om uw gift te geven zijn er een aantal mogelijkheden:

Overmaken: U kunt uw gift het overmaken op het volgende rekeningnummer, NL79RABO 0346 3285 00, onder vermelding van “crisis collecten”. 

Collectemunten: U kunt als gezin de collectemunten iedere zondag apart leggen om op een later tijdstip te inleveren.  

Digitale collecte: Vanaf nu is van het nu ook mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. Hoe kunt u betalen?

Optie 1. Klikken op de collectezak:

Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Twee aandachtspunten zijn hierbij:

•De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

•Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een 50%/50% verdeling verdeeld over  de rekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters. Wij danken u voor uw gift!

Optie 2: Scan de QR code:

Door de QR code te scannnen krijgt u de volgende keuzes: openen in de app of openen op deze website.  Hierbij moet u kiezen voor; openen op deze website.  Vervolgens werkt het hetzelfde als bij optie 1.

We vertrouwen erop dat u/ jij, ondanks deze moeilijke periode waarin wij zelf verkeren, onze medemens in nood en de plaatselijke gemeente niet vergeten.

Extra lied morgendienst 29 maart

Heere God wij komen tot U
(op de melodie van ’Samen in de naam van Jezus’)

1) HEERE God wij komen tot U
in een bange donk’re tijd.
Heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

2) HEER, wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen,
denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

3) Heel veel mensen zijn nu eenzaam;
alleen in hun eigen huis.
Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

4) Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg?
Geeft u wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

Continue reading

Kerkdiensten komende zondagen

Gezien de verscherpte maatregelen om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen/te vertragen zullen de kerkdiensten de komende zondagen alleen thuis online te volgen zijn en mee te vieren, zo mogelijk en zo spoedig mogelijk ook met beeld. De kerkenraad stelt het zich zo voor, met akkoord van de kant van de burgerlijke overheid:

  • De kerk is open, en er is elke zondag om 09.30 en 18.30 een korte volledige kerkdienst.
  • De kerkenraad is met drie mensen vertegenwoordigd.
  • Uiteraard voorganger, organist en pianist.
  • De gemeentezang wordt ’s morgens en ’s avonds ondersteund door een gelegenheidskoor van beide keren 8 goede stemmen: jongeren, zonder ziekteverschijnselen, zelf of in de thuissituatie.

Dit betekent dat een aantal mensen gevraagd zal worden om zo mogelijk elke zondag een van beide diensten in de kerk te zijn voor ondersteuning van de gemeentezang. U kunt u zelf ook aanmelden bij de jeugdouderling (jeugdouderling@hervormdnoordeloos.nl) of bij de scriba (scriba@hervormdnoordeloos.nl)

Op deze wijze hopen wij op een goede en verantwoorde manier de kerk en de kerkdienst in het centrum van ons gemeente-zijn te bewaren, de komende maanden.

Liturgie

U treft de liturgie met de te zingen liederen elke keer op de website, zodat u mee kunt zingen, thuis. Ook de kinderen: We zingen elke keer vooraf een lied bij de lijdenstijd en daarna de tijd van Pasen op weg naar Pinksteren. ook een kinderlied, bij het bijbelgedeelte dat aan de orde komt. Ook zal er iedere week voor jullie kerkboekje te downloaden zijn bij de liturgie van de morgendienst.