Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rommelmarkt

Er zijn huis-aan-huis folders rondgebracht waarin wordt meegedeeld dat, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus,  de rommelmarkt van 2 mei a.s. komt te vervallen. 

De rommelmarktcommissie gaat er vanuit dat de markt alsnog dit jaar wordt gehouden, zodra de overheidsinstructies dit toelaten. 

Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

De rommelmarktcommissie. 

Meeleven

De coronacrisis raakt op een wel heel verdrietige wijze hen die opgenomen moesten worden in een verpleeghuis. En niet minder hun familie, man of vrouw, kinderen. Naar hen gaan onze gedachten in het bijzonder uit. Het gezin van ds Wout van Laar, predikant van Noordeloos in de jaren 1970, trof het bezoek-verbod wel heel pijnlijk, nu zij beiden zo ziek zijn.

Het adres van mevr. Teunie van Laar is

Verpleeghuis De Prinsenhof, t.a.v. Teunie van Laar, Afdeling 1, kamer 115, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda

Het adres van Ds Wout van Laar is Burgvlietkade36, 2805 JB Gouda

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hen, en de velen met hen in vergelijkbare omstandigheden.

Diaconale hulpdienst

In deze tijd dat we worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en ouderen te beschermen door contact te beperken, kan het zijn dat u, als oudere, tegen praktische problemen aanloopt. Denk hier bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen. Mocht u tegen zulke praktische zaken aanlopen kunt u dit doorgeven aan de diaconale hulpdienst. 

Klik hier voor contact met de diaconale hulpdienst.

Wij gaan dan kijken of we een oplossing kunnen bieden conform de richtlijnen die de regering stelt rond onze gezondheid.

Boodschappen: Voor het doen van boodschappen is het volgende geregeld met de Coop in Hoornaar: Om het boodschappendoen te vereenvoudigen, is het mogelijk dat u uw boodschappen lijstje aan een vrijwilliger mee geeft. Die zoekt de boodschappen bij elkaar. Vervolgens vult de vrijwilliger op een klaar liggend formulier zijn eigen en uw  gegevens in. Een kopie  van het forumulier blijft  in de winkel. U krijgt het formulier met daarbij de rekening die kunt u online betalen. Voordeel hiervan is: u hoeft geen  contant geld mee te geven en het risico op besmetting van de vrijwilliger  is minimaal. 

De diaconie.