Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. VBW

  21 augustus 09:30 - 11:30
 2. VBW

  22 augustus 09:30 - 11:30
 3. VBW

  23 augustus 09:30 - 12:30
 4. Viering Heilig Avondmaal

  9 september 09:30
 5. Viering Heilig Avondmaal

  2 december 09:30
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Een schone kerk…

Het is een traditie om voordat het Pasen wordt grote schoonmaak te houden. Waarschijnlijk komt deze traditie voort uit een Joods gebruik, waarbij in de weken voor Pesach het hele huis gereinigd wordt van chameets (speciaal omschreven meel- en gistspijzen). In de Torah staat immers: ‘Er zullen zeven dagen geen gerezen producten worden gevonden in je huis’. Het gebruik verwijst naar het Bijbelverhaal waarin het Joodse volk vertrok uit Egypte en zoveel haast had dat er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen. Daarom wordt in Joodse huishoudens in de weken voor Pesach flink opgeruimd en schoongemaakt. Met dit in gedachte is afgelopen week de kerk met behulp van veel vrijwilligers aan de binnenzijde weer schoongemaakt. Het hoge werk is maandag gedaan. Het koperwerk en de grote schoonmaak op dinsdag. Dank aan de velen die zich weer hebben ingezet om alles weer mooi schoon te maken!

De Kerkrentmeesters