Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Upstairs

  3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
 2. Bezorging erwtensoep

  21 oktober
 3. Gemeente-zendingsavond

  23 oktober 19:30 - 22:00
 4. Bijbelkring 1

  24 oktober 09:30 - 11:30
 5. Bijbelkring 2

  24 oktober 20:00 - 22:00
 6. Verkoping Nijvere Handen

  26 oktober 14:00 - 21:00
 7. Hervormingsavond

  28 oktober 19:30 - 21:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Bijbelkringen

Iedereen is hartelijk welkom op een Bijbelkring, ook nieuwe leden. Dit jaar willen we de eerste brief van Petrus centraal stellen. Daarvoor gebruiken we een bijbelstudieboekje van ds. M. van Leeuwen. Dit boekje is voor € 7,50 te koop bij de boekentafel (daar kunt u elke zaterdag van 10.00 tot 11.30 terecht in de Wegwijzer). De eerste kringbijeenkomst staat 1 Petrus 1: 1-12 centraal, dat is hoofdstuk 1 van het boekje.

Bijbelrking 1 start woensdag 4 oktober om 09.30 uur in de Wegwijzer.
Bijbelkring 2 start dinsdag 3 oktober om 20.00 op Noordzijde 23.
Bijbelkring 3 start op maandag 9 oktober met een maaltijd op Nieuwendijk 5.

Opbrengst Rommelmarkt

De rommelmarkt heeft € 17.619,61 opgebracht. Hiervan was al € 4.435,- binnen gekomen door de verkoop via marktplaats. Heel hartelijk dank voor alle hulp bij de rommelmarkt. We zijn dankbaar dat er zo weer een mooi bedrag is opgehaald voor de kerk.

Koninklijke onderscheidingen

Op woensdag 26 april 2017 hebben dhr. Bas de Jong en mevr. Bep van der Esch een koninklijke onderscheiding gekregen.

We willen hen hiermee van harte feliciteren!

Diaconale hulpdienst

Er is een comité diaconale hulpdienst gevormd met enkele dames uit de gemeente, die samen met de diaconie de dienst gaan leiden. Via deze link kunt u contact opnemen met Marijke en Martijn van den Dool en Trudy Haak. Zij zoeken een vrijwilliger die het beste past bij  de hulp die gevraagd wordt en brengen vervolgens de aanvrager en vrijwilliger met elkaar in contact. We hopen hiermee een basis gelegd te hebben om met elkaar om te zien naar hen die door omstandigheden acute hulp nodig hebben. Zo kunnen we ondersteuning bieden en elkaar helpen, wat toch de basis is van het samen gemeente zijn. Mocht aan u of jou de oproep voor vrijwilliger voorbij zijn gegaan, dan blijft het altijd mogelijk u aan te melden via deze link of bij Marijke en Trudy. Een ieder, jong of oud, is van harte welkom.

Hartelijke groet,

Het comité en de diaconie.