Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Vergadering moderamen

  19 februari 20:00 - 22:00
 2. 20 februari 20:00 - 22:00
 3. Bijbelkring 1

  21 februari 09:30 - 11:30
 4. Upstairs

  3 maart 20:00 - 23:00
 5. Kerkenraadsvergadering

  6 maart 20:00 - 22:00
 6. Toneelstuk ‘Erfenis te koop’.

  16 maart 19:45 - 22:30
 7. GZB-dag

  17 maart 09:45 - 15:45
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zingen na de dienst

We willen weer met elkaar gaan zingen! Tot bemoediging en lofprijzing. Dit willen we elke 3e zondag van de maand, aansluitend op de avonddienst doen. We zullen zo’n half uur tot drie kwartier zingen en ook specifiek bidden voor broeders en zuster die vervolgd worden. De eerste keer zal zijn op 21 januari. Allen hartelijk welkom, jong en oud.

Ringweekend

Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 23 t/m 26 feb. 2018 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is ‘ENJOY’. Heb jij zin om weer een weekend lang te genieten van alle gezelligheid, spellen en Bijbelstudies? Geef je dan snel op! De ringweekendcommissie (facebook.com/ringweekend).

Opbrengst Nijvere handen

De verkoping van Nijvere Handen heeft op donderdag 26 oktober € 7.071,- opgebracht. Allen die daaraan hebben bijgedragen hartelijk dank.