Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Nijvere Handen

  17 januari 13:30 - 15:30
 2. Gebedsbijeenkomst

  21 januari 19:00 - 20:00
 3. Gebedsbijeenkomst

  22 januari 19:00 - 20:00
 4. Gebedsbijeenkomst

  23 januari 19:00 - 20:00
 5. Gebedsbijeenkomst

  24 januari 19:00 - 20:00
 6. Gebedbijeenkomst

  25 januari 19:00 - 20:00
 7. Upstairs

  2 februari 20:00 - 23:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Een prachtige marktdag.

Zaterdag 5 mei j.l. was weer zon dag waar je blij van wordt. Samen de schouders er onder zetten en aan het eind van de dag constateren dat we er met elkaar weer iets moois van hebben gemaakt. We hebben dit ook te danken aan het prachtige weer wat ons werd gegeven. En er waren geen andere markten in de regio. Naast dat de netto opbrengst weer iets toenam is de saamhorigheid en het samen bezig zijn vóór- tijdens en na de markt toch het mooiste. De vele ontmoetingen en de kansen die dat biedt zijn heel belangrijk voor het gemeenteleven breed. Bijna twee jaar geleden luiden we de noodklok over het voortbestaan van de markt. Nu ervaren we grote dankbaarheid met een eigen “Mart Lôôds”, grenzend aan het marktplein.  Continue reading

Opbrengst rommelmarkt

Za. 5 mei waren we met velen in en rond de Wegwijzer. Door veel gemeenteleden is er die dag en de tijd daarvoor veel gedaan, in de voorbereiding van de rommelmarkt en rond de bouw van de rommelmarktschuur. Hartelijk dank voor alle inzet daarvoor, in het bijzonder de leden van de commissie! De verkoop op 5 mei bracht € 13.414,05 op, een recordopbrengst! Met de verkoop via internet in de tijd daarvoor was de totaalopbrengst € 16.607,64. We zijn dankbaar dat dit mooie bedrag door velen bij elkaar is gebracht en dat het werk in de gemeente ook zo doorgaat.

Onderkomen rommelmarkt – deel 9

This gallery contains 8 photos.

Bouwtechnisch is de rommelmarktschuur bijna klaar. De roldeur is geplaatst en het glas is gezet, wel wordt er nog gewerkt aan de verlichting en wat kleine afwerkingen.

Het “brenghok” kan gebruikt worden. Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u deze in de schuur brengen. ‘Schuur’ is niet zo’n mooie naam voor een mooi gebouw. Nieuwsgierig hoe de rommelmarktlocatie gaat heten? Kom dan zaterdag 5 mei om 12.00 uur naar de rommelmarkt. Dan vindt de officiële opening van het nieuwe gebouw plaats!

Continue reading

Opbrengst Actiedag

Op za. 7 april hebben velen heerlijk gegeten in de Wegwijzer en waren er ook daarvoor en daarna goede ontmoetingen bij wat georganiseerd was. Alle acties voor het HGJB project voor christenen in Egypte hebben totaal € 2950,- opgebracht. Allen die zich daarvoor hebben ingezet, willen we hartelijk danken. In het bijzonder de kinderen en jongeren van clubs en JV en hun leiding.