Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

 1. Bijbelkring 1

  20 maart 09:30 - 11:30
 2. Gemeenteavond

  21 maart 19:45 - 22:00
 3. Mannenvereniging + JV

  22 maart 20:00 - 22:00
 4. Bijbelkring 3

  1 april 20:00 - 22:00
 5. Upstairs

  6 april 20:00 - 23:00
 6. Ophaalronde Rommelmarkt

  20 april
 7. Bijbelkring 3

  22 april 20:00 - 22:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Clubs en JV

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar wordt uitgenodigd om naar de club te komen.

Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

Club Benjamin

Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15-20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 21 september.

Club Jizreël

Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15-20.30 uur. Eerste clubavond op 26 september (ivm kamp van de School met de Bijbel).

Club Yo-Yo-Jonathan

Klas 1 en klas 2 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30-20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 19 september.

Club Joël

Klas 3 en klas  4 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30-20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 19 september.

Jeugdvereniging Daniël 17+

Vanaf 16 jaar, vrijdagavond van 20.00-22.15 uur. Eerste JV-avond op vrijdag 21 september.

 

Op woensdag 26 september hopen we met de woensdagclubs de donaties voor het jeugdwerk op te halen. Die avond verwachten we de kinderen en tieners van club Jizreël, club Yo-Yo-Jonathan en club Joël om 19.00u in de Wegwijzer.

 

Op de clubs werken we ook met de Kanjerprincipes die de meeste kinderen vanuit school kennen. De kanjerafspraken die we met elkaar willen maken zijn:

1) We hebben respect voor God, onszelf en anderen

2) We zijn altijd te vertrouwen

3) We helpen elkaar

4) We werken samen

5) We hebben plezier

6) We doen mee

Om de Kanjerafspraken extra te benadrukken en omdat Noordeloos Kanjerdorp is, willen we tijdens de gemeentedag bij de Wegwijzer de Kanjertegel leggen.

 

We zien uit naar een mooi seizoen. Kom gerust eens kijken op woensdagavond of vrijdagavond in de Wegwijzer.

Schone Wegwijzer

De Wegwijzer is met behulp van vele vrijwilligers weer grondig schoongemaakt. Alles blinkt en is weer mooi schoon. De Wegwijzer wordt intensief gebruikt in het winterseizoen en dan is een grote schoonmaak hard nodig. Dank aan allen die hebben meegewerkt.

De kerkrentmeesters.

Een prachtige marktdag.

Zaterdag 5 mei j.l. was weer zon dag waar je blij van wordt. Samen de schouders er onder zetten en aan het eind van de dag constateren dat we er met elkaar weer iets moois van hebben gemaakt. We hebben dit ook te danken aan het prachtige weer wat ons werd gegeven. En er waren geen andere markten in de regio. Naast dat de netto opbrengst weer iets toenam is de saamhorigheid en het samen bezig zijn vóór- tijdens en na de markt toch het mooiste. De vele ontmoetingen en de kansen die dat biedt zijn heel belangrijk voor het gemeenteleven breed. Bijna twee jaar geleden luiden we de noodklok over het voortbestaan van de markt. Nu ervaren we grote dankbaarheid met een eigen “Mart Lôôds”, grenzend aan het marktplein.  Continue reading

Opbrengst rommelmarkt

Za. 5 mei waren we met velen in en rond de Wegwijzer. Door veel gemeenteleden is er die dag en de tijd daarvoor veel gedaan, in de voorbereiding van de rommelmarkt en rond de bouw van de rommelmarktschuur. Hartelijk dank voor alle inzet daarvoor, in het bijzonder de leden van de commissie! De verkoop op 5 mei bracht € 13.414,05 op, een recordopbrengst! Met de verkoop via internet in de tijd daarvoor was de totaalopbrengst € 16.607,64. We zijn dankbaar dat dit mooie bedrag door velen bij elkaar is gebracht en dat het werk in de gemeente ook zo doorgaat.