Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Upstairs

  3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
 2. Bezorging erwtensoep

  21 oktober
 3. Gemeente-zendingsavond

  23 oktober 19:30 - 22:00
 4. Bijbelkring 1

  24 oktober 09:30 - 11:30
 5. Bijbelkring 2

  24 oktober 20:00 - 22:00
 6. Verkoping Nijvere Handen

  26 oktober 14:00 - 21:00
 7. Hervormingsavond

  28 oktober 19:30 - 21:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Collectemunten

Vanuit kostenoverweging en om papierverspilling te voorkomen gaan over van collectebonnen op collectemunten. Deze zullen over een aantal weken op de gebruikelijke manier, bij de boekentafel, verkrijgbaar zijn. Uiteraard zullen we eerst de bonnen die er nog zijn op maken. De kleuren zullen gelijk zijn aan de huidige bonnen. Wel is de waarde aangepast. De oranje munten kosten €0,50, de groene munten €1,00 en de gele munten blijven €2,50. We hopen dat u niet gedachteloos de zelfde kleur munten koopt als dat u gewend was bij het bonnen kopen, maar dat u een bewuste keuze maakt.

De kerkrentmeesters.

Nadenkertje…

Hoeveel aandacht besteden we aan woorden van mensen in allerlei media in vergelijking met de aandacht die we besteden aan de woorden van God in de Bijbel?

Om over na te denken

God vraagt in het laatste gebod om niet te begeren. Dat raakt het hart, het innerlijk van een mens. Waar ben je in je hart en in je gedachten op gericht? Heel vaak is dat ook bepalend voor wat je gaat doen. Als ik het goed zie dan worden we overal om ons heen juist opgeroepen om wel te begeren. Reclames schreeuwen ons toe: koop mij, begeer en je wordt gelukkig! Begeren is een neiging die ons bij God vandaan brengt. Bovendien is het schadelijk voor de naaste. Dit gebod wil het bestaan van je naaste beschermen. Kijk niet met begerige ogen naar het bezit van je naaste, maar probeer er naar te kijken met de blik waarmee God naar jou kijkt: een blik die het goede voor je zoekt.