Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

 1. Vergadering moderamen

  19 februari 20:00 - 22:00
 2. 20 februari 20:00 - 22:00
 3. Bijbelkring 1

  21 februari 09:30 - 11:30
 4. Upstairs

  3 maart 20:00 - 23:00
 5. Kerkenraadsvergadering

  6 maart 20:00 - 22:00
 6. Toneelstuk ‘Erfenis te koop’.

  16 maart 19:45 - 22:30
 7. GZB-dag

  17 maart 09:45 - 15:45
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Project ‘Delen in overvloed’

Logo delen in overvloedHet jaarthema waar we dit seizoen mee werken is ‘Delen in overvloed’. Een van de 5 inzichten die de HGJB ons voorhoudt is: ‘Iedereen kan in elke situatie en omstandigheid iets delen’. Hebt u al nagedacht welk talent u in kunt zetten voor het HGJB project? Continue reading

Terugblik World Servants reis Malawi

Filmpje Reis Malawi 

Ondertussen al weer 5 maanden geleden kwamen we na een lange reis vanuit Malawi weer aan op Hollandse bodem. Drie weken lang hebben we met een groep van 38 jongeren gebouwd, gezongen, gedanst, gedeeld en genoten! In het kleine dorpje Mazanga hebben we meegeholpen aan de bouw van klaslokalen en een lerarenwoning. Samen met lokale bouwvakkers en heel veel hulp van de plaatselijke bevolking zagen we de gebouwen met de dag groeien. Continue reading

Johannes 3:16

Luther schreef n.a.v.: ‘God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn enige Zoon gaf, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar dat de wereld door Hem zalig zou worden’ (Johannes 3:16, vertaling van Luther).

Deze God nu, Die oneindig en onuitsprekelijk is en alle verstand te boven gaat, geeft ook op een manier die alle verstand te boven gaat. Hij geeft immers Zijn Zoon om geen andere reden, dan alleen uit grondeloze en Goddelijke liefde! De Gever is groot en het hart waaruit de Gave is gekomen, is ook groot. Wat geeft de grote Gever uit Zijn grote Goddelijke hart? Continue reading