Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
 1. Upstairs

  3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
 2. Bezorging erwtensoep

  21 oktober
 3. Gemeente-zendingsavond

  23 oktober 19:30 - 22:00
 4. Bijbelkring 1

  24 oktober 09:30 - 11:30
 5. Bijbelkring 2

  24 oktober 20:00 - 22:00
 6. Verkoping Nijvere Handen

  26 oktober 14:00 - 21:00
 7. Hervormingsavond

  28 oktober 19:30 - 21:00

Vacature Organist voor 2 á 3 erediensten per maandDe Hervormde Gemeente van Noordeloos            

zoekt ter versterking van het organistenteam een

organist(e)

voor 2 à 3 erediensten per maand, op zondagen en kerkelijke feestdagen.

Onze gemeente hecht waarde aan verzorgd, passend orgelspel en verwacht dat de organist  zich voegt naar de huidige samenzangpraktijk.

Ons kerkgebouw beschikt over een fraai eenklaviers K.M. van Puffelen orgel uit 1873, uitgebreid met een digitaal pedaal- en zwelwerk. (J.Noordzij, 2005)

Aanstelling en honorering zal plaatsvinden conform de Generale Regeling voor Kerkmusici op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Verdere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. H.Lakerveld, kerkrentmeestersvz@hervormdnoordeloos.nl,  of bij B.Bikker, organisten@hervormdnoordeloos.nl.  Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 28 oktober 2017 en kunnen via eerder vermeld emailadres verstuurd worden naar het College van Kerkrentmeesters, H.Lakerveld. Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en het begeleiden van een eredienst.