Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur
Agenda
 1. Viering Heilig Avondmaal

  23 februari 09:30 - 11:00
 2. Mannenvereniging

  25 februari 20:00 - 22:00
 3. Toneelstuk JV

  6 maart 19:45 - 22:30
 4. Zeskamp

  7 maart 14:00 - 17:00
 5. Diner voor diaconaal project

  7 maart 17:30 - 19:30
 6. Toneelstuk JV

  7 maart 19:45 - 22:30
 7. Groeikring

  9 maart 20:00 - 22:00

Verdiepingsavond

Identiteit van de gemeente van Christus – onze verbondenheid met Israël: Afgelopen weekend herdachten wij de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz, 75 jaar geleden. Auschwitz staat voor alles wat te maken heeft met een lange geschiedenis van antisemitisme, rassenwaan – ook tegenover Roma en Sinti  – en discriminatie – uitsluiting van wie en wat ons vreemd is, homoseksuelen, mensen met een syndroom van Down.

Met een schok werden de kerken na de oorlog zich bewust dat dit gebeurd was in het christelijke Europa, en met zo weinig geestelijke weerbaarheid van de kerken. Hoe kon het dat de kerk de Psalmen zong, maar te weinig en te laat opkwam voor de Joden?

Al tijdens de oorlog kwam een intensieve bezinning op gang in de Hervormde Kerk, en dat heeft geleid tot een aantal belijdende uitspraken over de verbondenheid van de kerk met Israël. En ook tot veel discussie. Wat bedoelen we met ‘Israël’? De staat Israël, het Joodse volk, het ‘geestelijk Israël, wat we daar ook weer mee bedoelen? Een blijvende discussie tot op de dag van heden. Ook met diepgaande verschillen van inzicht. In dit jaar dat wij nadenken over de identiteit van de gemeente, en in dit seizoen waarin de bijbelkringen ook bezig zijn met de Romeinenbrief, willen we een gemeenteavond hierbij stilstaan. Op donderdag 13 februari hoopt ds. De Leede een bijbel-leesavond te houden rond Romeinen 9 tot 11. Bijbelkringen, groeigroepen, mannenvereniging zijn uitgenodigd, maar ieder is welkom.