Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
 1. VBW

  21 augustus 09:30 - 11:30
 2. VBW

  22 augustus 09:30 - 11:30
 3. VBW

  23 augustus 09:30 - 12:30
 4. Viering Heilig Avondmaal

  9 september 09:30
 5. Viering Heilig Avondmaal

  2 december 09:30

Vorming en toerusting

Het gaat bij vorming en toerusting om:

 1. verdieping (van de relatie met God),
 2. ontmoeting (gemeente als gemeenschap)
 3. dienstbetoon (toerusting daartoe)
 4. getuigenis (missionaire gemeente)