Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Agenda
  1. Upstairs

    3 oktober 20:00 - 4 november 23:00
  2. Bezorging erwtensoep

    21 oktober
  3. Gemeente-zendingsavond

    23 oktober 19:30 - 22:00
  4. Bijbelkring 1

    24 oktober 09:30 - 11:30
  5. Bijbelkring 2

    24 oktober 20:00 - 22:00
  6. Verkoping Nijvere Handen

    26 oktober 14:00 - 21:00
  7. Hervormingsavond

    28 oktober 19:30 - 21:00

Zending en Evangelisatie

De commissie heeft tot taak het werk van zending en evangelisatie te steunen, met name via de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB). Daarvoor doen we vele activiteiten, o.a. het jaarlijks organiseren van een zendingsavond, het verspreiden van het evangelisatieblad ‘Echo’ en het organiseren van een Paaszangdienst. Daarnaast zijn we betrokken bij de interkerkelijke zendingscommissie, waarvan de leden o.a. op de jaarmarkt in Noordeloos staan om mensen in aanraking te brengen met het evangelie.

U kunt contact opnemen met de commissie via zendingenevangelisatie@hervormdnoordeloos.nl