Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30
Agenda
 1. Nijvere Handen

  17 januari 13:30 - 15:30
 2. Gebedsbijeenkomst

  21 januari 19:00 - 20:00
 3. Gebedsbijeenkomst

  22 januari 19:00 - 20:00
 4. Gebedsbijeenkomst

  23 januari 19:00 - 20:00
 5. Gebedsbijeenkomst

  24 januari 19:00 - 20:00
 6. Gebedbijeenkomst

  25 januari 19:00 - 20:00
 7. Upstairs

  2 februari 20:00 - 23:00

Zondagsschool + collecte

Op zondag 2, 9 en 16 december willen we oefenen in de kerk voor het kerstfeest. Alle kinderen en muzikanten worden om 14.00 uur in de kerk verwacht.

Alle leden van de gemeente ontvangen voor D.V zaterdag 8 december een envelop met daarin een brief over de jaarlijkse zondagsschoolcollecte 2019. In week 50 (10 t/m 15 december) komen de collectanten bij u langs. Met de opbrengst steunt u het zondagsschoolwerk. Alvast hartelijk dank voor uw gift en in het bijzonder iedereen die wil meewerken om te collecteren. Jongeren die maatschappelijke stage willen doen mogen zich ook melden hiervoor bij de leiding van de zondagsschool.