Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zondagsschool

A.s. zondagmiddag 9 mei gaan we weer verder met het zondagsschoolseizoen en starten we weer om 14:00 online via KerkTV.

Op dezelfde manier dus zoals het voor de vakantie ging. Vergeet niet om de tekst te leren en je stembanden alvast op te warmen, zodat je zondag goed mee kan zingen 😉!

Tot ziens! – de leiding van de zondagsschool

Vertrek familie De With

Wij, als familie de With, hebben (hoewel geen lid van de gemeente) afgelopen jaar mogen meeleven met U als gemeente, eerst woonachtig in de pastorie en later aan de Noordzijde 90. Opnieuw worden we uitgezonden door MAF en op DV 11 mei zullen we vertrekken naar Zuid Soedan. Wij willen U en jullie als gemeente hartelijk danken voor de warme betrokkenheid en steun die U ons gegeven heeft in de periode dat wij in jullie midden hebben gewoond. Onze wegen gaan weer scheiden, maar we mogen weten dat God er altijd bij was en is en zal zijn. We wensen u de woorden van het volgende lied toe: 

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hi zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Hartelijke groet, Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Boekentafel weer open!

Vanaf aanstaande zaterdag 20 maart willen we de boekentafel en collectemunten verkoop weer opstarten. Omdat de ‘gewone’ winkels ook weer voorzichtig open mogen, willen we De Wegwijzer op zaterdagmorgen weer open stellen. Dus als u kaarten, kinderboeken, cd’s of een goed boek zoekt, wees welkom van 10.00 – 11.30 uur in de Wegwijzer. Op dit moment hebben we ook een ruime keuze in Paaskaarten, boeken en kinderboeken rond Pasen. Natuurlijk kunt u ook uw voorraad collectemunten en/of bonnen weer aanvullen.

Uiteraard vragen wij u om binnen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden.

Wilt u iets bestellen? Dat kan door te mailen naar boekentafel@hervormdnoordeloos.nl

Verruiming maatregelen

Blij en dankbaar zijn we dat de PKN mogelijkheden ziet om de coronamaatregelen iets te verruimen. Daarom zullen we het bezoekersaantal weer iets opschalen, nl naar 25 personen. Dus is er weer de mogelijkheid om u eens in de 4 diensten op te geven om de dienst bij te wonen.

Ook kan er weer door een beperkt aantal gemeenteleden gezongen worden.

Over de verder invulling van, in eerste instantie vooral het jeugdwerk, zullen we u in de loop van de komende week verder informeren.

We willen hiermee ook de mensen bedanken die de afgelopen diensten veel inzet hebben gepleegd om de muziek, zowel live als digitaal, te verzorgen. Bedankt hiervoor.

De kerkrentmeesters