Hanneke de Bruijn

Zondagsschool

A.s. zondagmiddag 9 mei gaan we weer verder met het zondagsschoolseizoen en starten we weer om 14:00 online via KerkTV.

Op dezelfde manier dus zoals het voor de vakantie ging. Vergeet niet om de tekst te leren en je stembanden alvast op te warmen, zodat je zondag goed mee kan zingen 😉!

Tot ziens! – de leiding van de zondagsschool

Vertrek familie De With

Wij, als familie de With, hebben (hoewel geen lid van de gemeente) afgelopen jaar mogen meeleven met U als gemeente, eerst woonachtig in de pastorie en later aan de Noordzijde 90. Opnieuw worden we uitgezonden door MAF en op DV 11 mei zullen we vertrekken naar Zuid Soedan. Wij willen U en jullie als gemeente hartelijk danken voor de warme betrokkenheid en steun die U ons gegeven heeft in de periode dat wij in jullie midden hebben gewoond. Onze wegen gaan weer scheiden, maar we mogen weten dat God er altijd bij was en is en zal zijn. We wensen u de woorden van het volgende lied toe: 

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hi zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Hartelijke groet, Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With