Luuk Vonk

Liturgieën zondag 25 april

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Hier verschijnt het kerkboekje, zodra deze beschikbaar is.

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Boekentafel weer open!

Vanaf aanstaande zaterdag 20 maart willen we de boekentafel en collectemunten verkoop weer opstarten. Omdat de ‘gewone’ winkels ook weer voorzichtig open mogen, willen we De Wegwijzer op zaterdagmorgen weer open stellen. Dus als u kaarten, kinderboeken, cd’s of een goed boek zoekt, wees welkom van 10.00 – 11.30 uur in de Wegwijzer. Op dit moment hebben we ook een ruime keuze in Paaskaarten, boeken en kinderboeken rond Pasen. Natuurlijk kunt u ook uw voorraad collectemunten en/of bonnen weer aanvullen.

Uiteraard vragen wij u om binnen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden.

Wilt u iets bestellen? Dat kan door te mailen naar boekentafel@hervormdnoordeloos.nl

Verruiming maatregelen

Blij en dankbaar zijn we dat de PKN mogelijkheden ziet om de coronamaatregelen iets te verruimen. Daarom zullen we het bezoekersaantal weer iets opschalen, nl naar 25 personen. Dus is er weer de mogelijkheid om u eens in de 4 diensten op te geven om de dienst bij te wonen.

Ook kan er weer door een beperkt aantal gemeenteleden gezongen worden.

Over de verder invulling van, in eerste instantie vooral het jeugdwerk, zullen we u in de loop van de komende week verder informeren.

We willen hiermee ook de mensen bedanken die de afgelopen diensten veel inzet hebben gepleegd om de muziek, zowel live als digitaal, te verzorgen. Bedankt hiervoor.

De kerkrentmeesters

Als Eén die dient…

Vespers rond de zeven werken der barmhartigheid – Tijd voor Pasen 2021

Waar vriendschap (‘goedertierenheid’) en liefde zijn, daar is God. Zo luidt de vertaling van een bij velen bekend en geliefd lied, waarmee we de komende zeven weken het avondgebed op de woensdagavond willen beginnen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.Het is de samenvatting van Psalm 133: Waar liefde woont gebiedt de HERE zijn zegen, daar woont Hij zelf.

Vanaf aanstaande woensdag 17 februari2021 bent u/ben jij elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur hartelijk uitgenodigd om het avondgebed mee te maken via een online uitzending. Een groep gemeenteleden zal afwisselend voorgaan in een korte liturgie met vaste onderdelen: psalmgebed, schriftlezingen, een aantal liederen dat past bij de tijd van het jaar, de tijd voor Pasen, en de gebeden.

Lees verder

Zondagsschool

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar de zondagsschool nog niet. A.s. zondagmiddag 17 januari willen we daar graag verandering in brengen! I.v.m. de huidige maatregelen gaan we komende weken digitaal zondagsschool geven, dus komende zondag om 14:00 zal de uitzending beginnen via KerkTV (zelfde wijze als met de zondagse erediensten).

Elke week hopen we een half uurtje met elkaar te luisteren naar een verhaal, zingen we een lied, behandelen we de tekst, bidden & danken we en er wordt ook voor een verwerking gezorgd! We hopen en bidden om gezegende middagen, ondanks het feit dat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen.

De leiding van de zondagsschool

Aangescherpte eisen/ vernieuwde lockdown

Beste gemeenteleden,

Helaas is het wederom nodig dat de maatregelen aangescherpt worden in onze maatschappij. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen het gevoel van: “We doen al zo weinig of we zijn met zó weinig personen in een gebouw. En moeten wij dan nog minder? “

Toch vinden we dat we het als kerkelijke gemeente niet kunnen maken om het landelijke overheidsbeleid naast ons neer te leggen.

Daarom sluiten we vanaf vanavond (15 december) 22.00 uur de Wegwijzer en zal ook de zondagschool aanstaande zondag niet doorgaan.

We zullen het aantal bezoekers van de Adventvesper en de kerkdiensten terugbrengen naar 15 personen.  Zodat we inclusief het ‘personeel’ rond de 30 personen uit komen. Opgeven kan dus nog steeds wel, alleen is er wel minder vaak plaats. Nu is er 1 maal in de 8 diensten plaats voor u in onze kerk.

Het kerstfeest van de zondagschool willen we wel door laten gaan. Zonder ouders dit jaar. Een uitzondering maken we voor de ouders van kinderen die de zondagschool verlaten. Zij mogen 1 ouder meenemen.

Als er vragen zijn horen we dat graag.

De Kerkrentmeesters.

Opgeven kerkdiensten

Beste gemeente leden, graag willen we nogmaals benadrukken dat  jullie allen 1 maal per 4 diensten welkom zijn om een dienst bij te wonen. Helaas gebeurt dat nu echter niet en blijven er regelmatig plaatsen leeg. Terwijl we anderzijds ook reacties horen van: “Ik zou wel graag gaan, maar wil ook niet de plaats voor een ander bezet houden”.

Dus nogmaals de oproep. 1 maal per 4 diensten, dus om de week, bent u van harte welkom in de kerk en geef u dus gerust op. Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Op deze manier vertrouwen we erop dat de diensten weer ‘gevuld’ zijn en dat we niet naar een actief uitnodigingssysteem hoeven te gaan. Dit vraagt namelijk best wat inspanning om dit te realiseren.

De kerkrentmeesters.

Ds. H.M. Burggraaf heeft beroep uit Noordeloos aangenomen

Vanmorgen, zaterdag 5 december, ontvingen we een verheugend bericht. Ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom heeft het beroep uit Noordeloos aangenomen.

Ds. Burggraaf en zijn gezin hebben de afgelopen drie weken duidelijk de roep bevestigd gezien in de ontmoetingen met onze gemeente. In het vertrouwen op Gods leiding en gehoorzaamheid aan zijn Zender wil de predikant hier de herdersstaf opnemen.

We danken God, de Koning van de Kerk, dat Hij onze gemeente weer een predikant heeft willen schenken.

Meer informatie volgt.

De kerkenraad