Luuk Vonk

Belijdenisdienst zondagmorgen 27 september

Aanstaande zondag hopen 5 jonge mensen uit de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen. Zij mogen allemaal een aantal gasten meebrengen. In verband hiermee is het niet mogelijk om u aan te melden voor de ochtenddienst. Mochten er nog plekken open zijn dan zullen we dit op de site melden en de aanmeldingen weer open zetten.

Voor de zondagavonddienst kunt u zich gewoon opgeven.

Donaties clubwerk

Op woensdag 30 september willen we met de kinderen van de clubs de donaties voor het clubwerk ophalen. De kinderen van de clubs zullen die avond vanaf 19.15 uur bij de donateurs langs komen. Mocht u niet aanwezig zijn, of liever niet iemand aan de deur ontvangen, dan krijgt u de donateurs-kaart door de brievenbus. U kunt dan na woensdag 30 september het bedrag overmaken op NL75 RABO 0346 3572 84 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Noordeloos o.v.v. donatie clubwerk. Mocht u nog geen donateur zijn en toch graag ons clubwerk financieel ondersteunen met €10,- per jaar, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via jeugdwerkpm@hervormdnoordeloos.nl. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage – kinderen, tieners en leiding van de clubs.

Clubs

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

  • Club Benjamin: Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 25 september.
  • Club Jizreël: Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.
  • Club Yo-Yo-Jonathan: Klas 1, klas 2 en klas 3 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste club-avond op woensdag 23 september.
  • Club Joël: Klas 4 en verder, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.

In verband met Corona hanteren we de volgende afspraken:

Lees verder

Groeikring

Afgelopen week zijn de uitnodigingen rondgebracht voor de Groeikring (jongeren vanaf 18). Op de Groeikring willen we samen met leeftijdsgenoten en mentoren meer ontdekken van wie God is en voor ons wil zijn. Volgende week zondagavond ben je na de avonddienst van harte welkom in De Wegwijzer. We maken daar een start met het seizoen en dominee de Leede denkt verder met ons na over het thema van de dienst. We hopen jou daar te zien! 

Start Zondagsschool

Op zondagmiddag 27 september gaat de zondagsschool weer beginnen!

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn om 14:00 uur van harte welkom om een uurtje met elkaar te zingen, bidden en luisteren naar het bijbelverhaal. Ook maken we tijd voor een verwerking of een spel. De kinderen krijgen nog een uitnodiging thuisbezorgd. Zonder uitnodiging zijn jullie alsnog van harte welkom, kom gerust langs! We hopen op een mooi zondagsschoolseizoen! Groetjes, de leiding van de zondagsschool.

Gebruiksplan Wegwijzer

Zoals aangegeven in De Zaaier is er een gebruiksplan voor De Wegwijzer gemaakt. Hier staan de maatregelen in die op basis van de geldende regels moeten opgevolgd worden. Bijvoorbeeld een maximum aantal volwassenen in een bepaalde ruimte.

Ook moet iedereen zich laten registreren bij gebruik van de Wegwijzer.

Verder is er tijdens iedere bijeenkomst één persoon verantwoordelijk om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd.

Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt er een nieuwe versie van het gebruiksplan hier op de website gepubliceerd en in de Wegwijzer gelegd.

Diaconale hulpdienst

In 2017 is de diaconale hulpdienst van start gegaan en verschillende gemeenteleden hebben zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger. Zo is de basis gelegd om met elkaar om te zien naar hen die door omstandigheden acute hulp nodig hebben. En kunnen we ondersteuning bieden en elkaar helpen, wat toch de basis is van het samen gemeente zijn.

Heeft u hulp nodig? Via deze link kunt u contact opnemen met Marijke en Martijn van den Dool en Trudy Haak. Zij zoeken een vrijwilliger die het beste past bij  de hulp die gevraagd wordt en brengen vervolgens de aanvrager en vrijwilliger met elkaar in contact.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Doe dit dan via deze link of bij Marijke en Trudy. Een ieder, jong of oud, is van harte welkom.

In het Licht…

Eind april maakte een gemeentelid deze foto aan het begin van de avond. Tegen de donkere achtergrond staat de kerk in het licht:

IN HET LICHT
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Tekst: Matthijn Buwalda – muziek: Kinga Ban © 2014 Stichting Sela Music