Bekendmaking beroep

Namens de kerkenraad en als voorzitter van de beroepingscommissie mag ik u meedelen dat de kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom.

Ik zal u in het kort wat vertellen over deze predikant en zijn gezin, en wat verder relevant is.

Ds. Burggraaf en zijn gezin

Ds. Burggraaf is op wat latere leeftijd predikant geworden. Na zijn vwo-opleiding werkte hij bij een ministerie en een gemeente.

In 2001 ging hij theologie studeren en de predikantenopleiding volgen.

In 2007 werd hij beroepen door de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa. Deze gemeente mocht hij 5 jaar dienen. Sinds 2012 is hij predikant in de Hervormde gemeente van Wekerom.

Ds. Burggraaf is 52 jaar en geboren in Rotterdam. Hij is getrouwd met Liesbeth en samen hebben ze 6 kinderen en 5 kleinkinderen. Een van de kinderen woont nog thuis.

Mw. Burggraaf is naast moeder en oma ook pastoraal coach. Ze heeft theologie gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede.  Ze richt zich op coaching en toerusting van christelijke vrouwen op basis van pastoraat.

Procedure

De kerkorde schrijft voor dat binnen vijf dagen na de bekendmaking bezwaar kan worden gemaakt bij de kerkenraad tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Als geen bezwaar wordt gemaakt, kan het beroep worden uitgebracht. De ingangsdatum van het beroep zal dan zaterdag 14 november zijn.

De kennismaking met de gemeente wordt voorbereid door een hiervoor aangesteld comité.

De kerkenraad en de beroepingscommissie zijn dankbaar dat zowel het advies van de commissie als het besluit van de kerkenraad op basis van unanimiteit tot stand kwam.

Tot Slot

Het beroepingswerk is een geestelijke zaak. We willen u en jou vragen ds en mw. Burggraaf op te dragen in de gebeden, om Licht en Leiding van de Heere onze God.