Corona

Zangers/zangeressen gevraagd

Sinds enkele weken zijn we weer teruggegaan naar een aantal vast zangers en zangeressen tijden de dienst.

Omdat we nu ook qua aantal weer terug zijn gegaan naar 30 mensen inclusief personeel kunnen er nog maar weinig mensen zich opgeven voor de dienst.

Daarom leek het ons goed om een grotere groep vaste zangers en zangeressen te hebben waardoor er meer gemeenteleden naar de kerk kunnen.

Dus de oproep is: vindt u zingen fijn en vindt u het niet erg om vooraan te zitten? Geef dit dan even door via onderstaand formulier. We vragen uw mobiele nummer zodat we u in de zanggroep-app op kunnen nemen.

Cornona-update aanmelden kerkdiensten

Naar aanleiding van zowel de toename van het aantal positief geteste personen, ook in ons dorp, als het dringende advies van lokale en landelijke overheid hebben we besloten het aantal kerkgangers nog iets verder terug te brengen. Opgeven kan nog steeds via de site, echter maar voor 20 personen inclusief kinderen. Ook het aantal personeelsleden is teruggebracht, zodat we aan het advies van 30 personen voldoen.  

Wat meer dan vorige week willen we u vragen om tijdens het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Ook vanaf deze plaats beterschap voor hen die het virus hebben en sterkte voor u allen in deze moeilijke tijden. Laten we onze troost en hulp blijven zoeken bij onze God. En dat toch ook in deze, misschien voor u wel, donkere tijden Zijn licht mag blijven schijnen.

De kerkrentmeesters

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Update: zingen tijden de kerkdiensten

Het zal u niet ontgaan zijn dat de maatregelen rondom Corona weer strenger zijn geworden. Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte zijn deze aangekondigd en toegelicht. Doel van deze maatregelen is om het aantal contactmomenten terug te dringen.

Op basis van deze nieuwe maatregelen heeft de PKN een nieuwsbericht met richtlijnen gepubliceerd. Alhoewel het aantal besmettingen dat te herleiden is naar kerkgang erg laag is wordt toch dringend geadviseerd om voorlopig van gemeentezang af te zien.

Dit advies nemen wij als kerkenraad over, weliswaar met pijn in het hart. Vanaf zondag 4 oktober zullen we weer gaan werken met een zanggroep. Zij zullen vanaf de voorste rijen in de kerk de gemeentezang voor hun rekening nemen.

We bidden dat de nieuwe overheidsmaatregelen het gewenste effect mogen hebben en het coronavirus weer zal worden teruggedrongen.

Zodra er nieuwe wijzigingen zijn vanuit de overheid en of de PKN zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen en dit bij u melden.

Aanmelden kerkdienst

Er zijn nu een aantal zondagen voorbij waarbij u zich moet registeren om naar de kerk te kunnen gaan. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Vooral ‘s morgens wordt het maximum aantal plaatsen bereikt, terwijl er  ‘s avonds vaak nog een aantal plekken over zijn.

Nu kan het zijn dat u zich wel naar de kerk wilt, maar dit niet lukt omdat de dienst al vol zit of omdat u te laat bent met opgeven. Mocht dit zo zijn; geef het dan even aan bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesterspm@hervormdnoordeloos.nl. Dan zorgen wij ervoor dat bij een volgende dienst een plaatsje wordt gereserveerd.

Collecte – nu ook digitaal

Een wezenlijk onderdeel van de eredienst zijn de collecten, om onze dankbaarheid te tonen voor alle weldaden die we mogen ontvangen. Altijd als eerste de diaconale collecte voor onze medemens in nood en daarna de collecte voor het onderhoud van de eredienst. Zoals we gewoon waren, was er in iedere dienst een rondgang, nu we thuis meeleven is deze mogelijkheid er niet. Toch vragen we u om deze collecten niet te vergeten. Denk aan de diaconale doelen die de komende tijd op het rooster staan zoals stichting Gave, Gevangenenzorg, ZOA en de projecten van de GZB, maar ook de zo nodige bijdrage voor de kerk.

Om uw gift te geven zijn er een aantal mogelijkheden:

Overmaken: U kunt uw gift het overmaken op het volgende rekeningnummer, NL79RABO 0346 3285 00, onder vermelding van “crisis collecten”. 

Collectemunten: U kunt als gezin de collectemunten iedere zondag apart leggen om op een later tijdstip te inleveren.  

Digitale collecte: Vanaf nu is van het nu ook mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. Hoe kunt u betalen?

Optie 1. Klikken op de collectezak:

Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Twee aandachtspunten zijn hierbij:

•De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

•Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een 50%/50% verdeling verdeeld over  de rekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters. Wij danken u voor uw gift!

Optie 2: Scan de QR code:

Door de QR code te scannnen krijgt u de volgende keuzes: openen in de app of openen op deze website.  Hierbij moet u kiezen voor; openen op deze website.  Vervolgens werkt het hetzelfde als bij optie 1.

We vertrouwen erop dat u/ jij, ondanks deze moeilijke periode waarin wij zelf verkeren, onze medemens in nood en de plaatselijke gemeente niet vergeten.