Overig

Liturgieën zondag 7 augustus

Voor iedereen die de dienst in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie (van zowel de morgen- als de avonddienst) met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Nieuwswijzer

Lees hier de nieuwste Nieuwswijzer… in dit nummer lees je over de gemeentereis naar Israël, familie Lustig in Frankrijk en een stuk van ds. Burggraaf over gemeente zijn. De bezinning op de liturgie wordt besproken en we stellen weer nieuwe gemeenteleden voor! Voor de kinderen is er een zomerse kleurplaat. Daarnaast lezen we over de kerk en vakantie. Hoe gaat u/ga jij ermee om; de zondag op vakantie?

Alvast een fijne zomer(vakantie) gewenst!

Artikel 1, 2 en 3- Waarheidsvriend Ds G.Lustig-Frankrijk

De uitgaven van De Waarheidsvriend van 16, 23 en 30 juni bevatten drie artikelen van dominee Lustig over de Kerk in Frankrijk. 

  1. De Kwetsbare kerk
  2. Kerk in de marge
  3. Kerk in het midden 

De komende weken liggen er bij de uitgangen van de kerk exemplaren van de Waarheidsvriend welke u mee kunt nemen. De artikelen zullen ook te downloaden via de website. Het eerste artikel ‘De kwetsbare kerk’ en het tweede artikel ‘Kerk in de marge’ kunt u hier downloaden. 

Nieuwbouw pastorie

Onlangs hebben we u als gemeente het plan gepresenteerd van de pastorie die we van plan zijn om te bouwen. Helaas kan de welstandscommissie van de gemeente Molenlanden geen goedkeuring geven aan het voorgestelde plan. 

We zullen ons plan daarom ook aanpassen aan de gestelde eisen, waarbij we wel zoveel mogelijk het vorige ontwerp in stand houden. Qua inrichting verandert er niets, het gaat vooral om uiterlijke kenmerken.

Zodra het aangepaste plan wel goedkeuring heeft gevonden, zullen we u dit kenbaar maken. 

De kerkrentmeesters

Schoonmaak Wegwijzer

Traditiegetrouw is in de week na de rommelmarkt de Wegwijzer onderworpen aan ‘de grote schoonmaak’. Vanaf deze plaats willen we het Wegwijzer team en iedereen die hiermee geholpen heeft vriendelijk danken voor de inzet. 

De kerkrentmeesters

Hulp gezocht in en rond de Martloods!

Nu iedereen nog vol enthousiasme is over de gehouden rommelmarkt van afgelopen zaterdag lijkt het ons een mooi moment om een dringende oproep te doen om de commissie  te komen versterken. 

Vind u of jij het leuk om op maandagavond of zaterdagochtend te helpen in de Martloods? Loop gerust eens langs om de sfeer te proeven. En dan ondertussen gelijk wat gebrachte spullen te sorteren en verkoopklaar te maken. 

Zit u of misschien juist jij, ook vaak op marktplaats te speuren naar interessante items? Dan is de rommelmarkt commissie precies op zoek naar jou. Om hen te helpen bij het zo goed mogelijk te presenteren van de te verkopen spullen, de spullen digitaal aan te bieden, of juist mensen te helpen die hun gekochte op komen helpen. 

Helpt u mee om ook deze activiteiten binnen onze gemeente door te kunnen laten gaan?

Terugblik rommelmarkt

Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar een prachtige rommelmarkt kunnen houden. 

Traditiegetrouw waren er naast veel gemeenteleden en dorpsgenoten ook veel ‘oude ‘ bekenden, waar we weer eens ouderwets mee konden bijpraten.

De opbrengst van afgelopen zaterdag bedraagt €9.635 en prachtig bedrag. Hiermee is de totale opbrengst van het afgelopen ‘rommelmarkt’ jaar op €34.925 gekomen.  Een deel van dit bedrag gebruiken we voor het onderhoudsfonds van onze monumentale kerk. Voor de resterende bedrag zoeken we in overleg met de commissie een passende bestemming. 

In het bijzonder willen we de commissie hiervoor bedanken, maar uiteraard iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

De kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans / Vrijwillige bijdrage 2022 

We zijn weer begonnen met het rondbrengen van de Actie Kerkbalans / Vrijwillige bijdrage. De leden van de Commissie van Beheer aangevuld met een aantal vrijwilligers en de Kerkrentmeesters bezorgen de envelop bij u thuis. In de brief leggen we het belang uit van uw hulp bij de actie kerkbalans/vrijwillige bijdrage. Als u hebt aangegeven de brief digitaal te willen ontvangen, zit deze ondertussen in uw mailbox.

In de envelop zit ook een antwoordstrook waarop u kunt aangeven welk bedrag u dit jaar wilt toezeggen en de wijze waarop u dit wilt betalen. De antwoordstrook kunt u in de bijgevoegde envelop doen. 

Verder hebben we dit jaar ook een document toegevoegd over de te bouwen pastorie.

Alle genoemde documten kunt u onder aan dit bericht downloaden.

De antwoordenvelop zal vanaf D.V. maandag 9 mei weer worden opgehaald.  U kunt ook via e-mail reageren. Indien mogelijk voor maandag 9 mei. Dit voorkomt dat er iemand voor niks aan de deur komt.

Van harte aanbevolen en bij voorbaat hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters