Overig

Liturgieën zondag 25 oktober

Doopdienst over Romeinen 6

De drie Bijbelkringen vervolgen dit seizoen het gesprek over de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Door de coronatijd is de opstart allemaal wat vertraagd en wat de mogelijkheden in de komende maanden zijn om samen te komen is nog een open vraag. Maar we hopen dat het in de loop van het seizoen gaat lukken bij elkaar te komen. Voorlopig in De Wegwijzer, en niet bij mensen thuis. U bent welkom!

Het lijkt mij mooi om deze zondag te preken over Romeinen 6 vers 1 tot 14. Het kerngedeelte in het Nieuwe Testament over de betekenis van de doop: de oude mens met Christus begraven in zijn dood, de nieuwe mens met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Teken en zegel – sacramentum: merk- en veldteken dat je mag horen bij het Rijk en de strijd onder deze HERE en Koning – noemen we het ook wel kort, wat er gebeurt, vanmorgen aan Rens Gerrit de Jong. De gelovigen mogen weten dat zij en hun kinderen mogen behoren bij deze nieuwe werkelijkheid, die van het Lichaam van Christus, de gemeente, gestalte van het Rijk dat komt. Wij zijn wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. We zien dat vanmorgen gebeuren, in de doophandelingen en in de schildering van Romeinen 6. We mogen horen bij die nieuwe werkelijkheid, in Christus. Maar: laat dat dan ook waar zijn en telkens waar worden! Zo vuurt de apostel ons aan. Vanzelfsprekend is het leven-in-Christus niet in deze wereld. Zo weet Paulus zelf, en weet ieder die zichzelf kent voor het aangezicht van God.

Ds. H. (Bert) de Leede.

Liturgieën

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Ophalen vrijwillige bijdrage

Sinds vorige week worden de antwoordstroken voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

We krijgen regelmatig te horen dat mensen hun strookje kwijt zijn. Hieronder kunt u een nieuw strookje downloaden en invullen. U kunt hem mailen of door de bus doen (adres staat op het strookje). Ook als u een vast bedrag per maand of kwartaal geeft, toch graag even het strookje invullen.

Daarnaast kregen wij enkele vragen of het wijs was om in deze tijd van Corona de strookjes op te halen. Hierover hebben wij contact gehad met het RIVM. Zij gaven aan dat, mits de maatregelen in acht worden genomen (afstand,  desinfectie, etc) dit gewoon doorgang kan vinden.

De kerkrentmeesters

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Martlôôds ‘s zaterdags geopend

Helaas kon de jaarlijkse rommelmarkt niet door gaan, maar er zijn wel veel verkoopbare spullen. Daarom is de Martlôôds, Van Brederodestraat 33A, ‘s zaterdags tussen 09.30 en 12.00 uur geopend!

Kom gerust eens langs!

Corona-update week 41

Toen we u vorige week schreven over de aangescherpte maatregelen rondom de gemeentezang, konden we niet bedenken dat we nu alweer zijn ingehaald door de realiteit.

Door de ontstane commotie rondom de kerkgang in Staphorst is er maandag opnieuw overleg geweest tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Waar we al bang voor waren werd vrij snel daarna duidelijk; extra maatregelen waren afgesproken.

De belangrijkste extra punten (bovenop de al geldende maatregelen) zijn:

  • Er mogen nog maar 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de kerkdienst.
  • Zingen alleen nog maar met een beperkte groep zangers
  • Er wordt geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens de verplaatsingen in de kerk, dus vanaf het moment dat u de kerk binnenkomt tot het moment dat u op uw plaats zit.

Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor de maand oktober.

Dit betekende voor ons dat we weer terug konden naar de tekentafel om te kijken wat deze maatregelen op dit moment voor gevolgen hebben voor onze gemeente.

Situatie vanaf heden

Lees verder

Update: zingen tijden de kerkdiensten

Het zal u niet ontgaan zijn dat de maatregelen rondom Corona weer strenger zijn geworden. Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte zijn deze aangekondigd en toegelicht. Doel van deze maatregelen is om het aantal contactmomenten terug te dringen.

Op basis van deze nieuwe maatregelen heeft de PKN een nieuwsbericht met richtlijnen gepubliceerd. Alhoewel het aantal besmettingen dat te herleiden is naar kerkgang erg laag is wordt toch dringend geadviseerd om voorlopig van gemeentezang af te zien.

Dit advies nemen wij als kerkenraad over, weliswaar met pijn in het hart. Vanaf zondag 4 oktober zullen we weer gaan werken met een zanggroep. Zij zullen vanaf de voorste rijen in de kerk de gemeentezang voor hun rekening nemen.

We bidden dat de nieuwe overheidsmaatregelen het gewenste effect mogen hebben en het coronavirus weer zal worden teruggedrongen.

Zodra er nieuwe wijzigingen zijn vanuit de overheid en of de PKN zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen en dit bij u melden.

Boekentafel – Kinderboekenmaand

Van 30 september 2020 – 11 oktober 2020 start de Christelijke Kinderboekenweek met als thema   ‘En toen?

Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken (maar je kunt er in het actieprentenboek wel even mee op reis!). Verken de wereld van toen door het lezen van boeken.

Tijdens de kinderboekenweek zijn er mooie aktieboeken verkrijgbaar. 

onderbouw           6,95           middenbouw       5,95           bovenbouw        5,95

Lees verder

Clubs

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

  • Club Benjamin: Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 25 september.
  • Club Jizreël: Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.
  • Club Yo-Yo-Jonathan: Klas 1, klas 2 en klas 3 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste club-avond op woensdag 23 september.
  • Club Joël: Klas 4 en verder, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.

In verband met Corona hanteren we de volgende afspraken:

Lees verder