Overig

Aanmelden kerkdiensten

Vanaf heden is het niet meer nodig dat u zich voor de avonddiensten aan meldt. 

Gelet het aantal bezoekers van de avonddiensten voor de corona periode, vinden we het verantwoord om het aanmelden voor de avonddiensten los te laten. 

Wel willen we in het middenschip, het vak voor de herenbank, de tussenrijen vrij houden. Zodat u hier op afstand van anderen kunt zitten. 

De kerkrentmeesters

Jaarplanning 2021-2022

De afgelopen weken hebben we al het kringwerk voor het komende jaar geïnventariseerd en in een jaarplanning opgenomen. Zo wordt het voor u/jou gemakkelijker om de activiteiten waar u aan deel wilt nemen alvast voor het hele jaar alvast in uw agenda te plannen.

We hopen het schema behulpzaam is en bij mag dragen aan de opbouw van de gemeente.

Donaties clubwerk

Op woensdag 20 oktober willen we met de kinderen en tieners van van de clubs (Jizreël, Yo-yo-Jonathan & Joel) de donaties voor het clubwerk ophalen. De kinderen en tieners worden vanaf 19.00 uur verwacht in de Wegwijzer met een hesje en zo mogelijk met een fiets.

De kinderen en tieners zullen die avond vanaf 19.15 uur bij de donateurs langs komen. Mocht u niet aanwezig zijn, of liever niet iemand aan de deur ontvangen, dan krijgt u de donateurs-kaart door de brievenbus. U kunt dan na woensdag 20 oktober het bedrag overmaken op NL75 RABO 0346 3572 84 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Noordeloos o.v.v. ‘Donatie clubwerk’. Of u kunt uw bijdrage bezorgen bij de penningmeester van het jeugdwerk op het adres: M. Trappenburgstraat 22.

Mocht u nog geen donateur zijn en toch graag ons clubwerk financieel ondersteunen met €10,- per jaar, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via jeugdwerkpm@hervormdnoordeloos.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

Kinderen, tieners en leiding van de clubs.

Kerstkaartenactie Hart voor Frankrijk

Ook dit jaar wordt er weer in samenwerking met andere gemeenten die betrokken zijn bij het werk van de familie Lustig een kerstkaartenactie gehouden. Opnieuw zijn er 5 mooie kerstkaarten voor €5,00 te bestellen, waarbij de opbrengst bestemd is voor het project ‘Hart voor Frankrijk’. Zie de afbeelding voor een kleine impressie. Binnenkort volgt er meer informatie over waar en hoe u deze kaarten kunt bestellen. 

Bijbels dagboek ‘Een Handvol Koren’ voor Hart voor Frankrijk

Elk jaar is er bij de boekentafel het boekje Een Handvol Koren te koop. Als zendings- en evangelisatiecommissie zetten wij ons in om Fam. Lustig in Frankrijk financieel bij te staan. Door het boekje te kopen steunt u hun werk. U kunt een boekje kopen op zaterdag bij de boekentafel of bestellen bij Wim den Besten (tel. 581426 of wimenadridenbesten@gmail.com). Het boekje wordt dan bij u bezorgd.

Het boekje kost € 12,95, hiervan is € 8,- bestemd voor het werk van fam. Lustig. We hopen dat velen het boekje kopen om zo elke dag bemoedigd te worden.

Meer informatie over het werk van fam. Lustig: https://www.facebook.com/hartvoorfrankrijk.gzb/

De zendings- en evangelisatiecommissie

Vrouwen Bijbelkring ‘Vrouw tot Vrouw’

Onder een aantal vrouwen in de gemeente leeft het verlangen om door ontmoeting en Bijbelstudie de onderlinge liefde te bevorderen. Dit wetend is er een stuurgroepje gevormd en het idee geopperd om Bijbelkring 1 om te vormen tot een ‘Vrouwen Bijbelkring’. Uiteraard in overleg met de leden van Bijbelkring 1. We willen de ontmoetingen vormgeven door gebruik te maken van het Bijbelstudiekatern van het blad ‘Vrouw tot Vrouw’. Daarbij is ruimte voor ontmoeting, Bijbelstudie en creativiteit. Wij hopen ééns in de twee weken op woensdagmorgen samen te komen in De Wegwijzer. Koffie en thee staat vanaf 9:00 klaar, om 11:30 sluiten we de morgens af.

Alle vrouwelijke gemeenteleden zijn van harte welkom! De uitnodiging vindt u, samen met een mini uitgave van ‘Vrouw tot Vrouw’ bij de uitgangen van de kerk.

Kerkboekje

Om de kinderen extra bij de kerkdienst te betrekken zijn er al lange tijd wekelijks kerkboekjes in de kerk en te downloaden via de website. We mogen gelukkig steeds weer met meer mensen in de kerk komen. Daarom zullen we de kerkboekjes niet meer online publiceren, maar liggen ze weer gewoon in de kerk.

En we hebben iets nieuws: vanaf 19 september zullen we de kerkboekjes gaan afwisselen met een passende kleurplaat of een puzzelblad. Om fijn te kunnen kleuren zijn er kleurpotloden achter in de kerk, die meegenomen mogen worden in de bank. Na de dienst mogen de potloden weer terug in de bak gelegd worden. We hopen dat er elke week veel kinderen in de kerk zullen zijn!