Overig

Liturgieën zondag 24 januari

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Zondagsschool

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar de zondagsschool nog niet. A.s. zondagmiddag 17 januari willen we daar graag verandering in brengen! I.v.m. de huidige maatregelen gaan we komende weken digitaal zondagsschool geven, dus komende zondag om 14:00 zal de uitzending beginnen via KerkTV (zelfde wijze als met de zondagse erediensten).

Elke week hopen we een half uurtje met elkaar te luisteren naar een verhaal, zingen we een lied, behandelen we de tekst, bidden & danken we en er wordt ook voor een verwerking gezorgd! We hopen en bidden om gezegende middagen, ondanks het feit dat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen.

De leiding van de zondagsschool

Zoektocht nieuwe pastorie

Zoals we ook al in de Nieuwswijzer geschreven hebben, heeft u ons verschillende malen getipt over woningen die te koop zouden komen. Hierdoor zijn we bij een 5tal woningen al in een vroeg stadium van de verkoop in contact geweest met verkopers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Helaas bleken al deze woningen niet geschikt als pastorie. Dit kwam door ofwel; de staat van de woning, de grootte van de woning en het omliggende terrein, of de hoogte van de prijs. Parallel aan onze zoektocht bleven we contact zoeken en houden met Gemeente Molenlanden over het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bouwen op eigen grond, namelijk naast de Wegwijzer. Dit had voor ons om meerdere redenen en zeker ook financieel gezien de voorkeur.

Lees verder

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Opgeven kerkdiensten

Beste gemeente leden, graag willen we nogmaals benadrukken dat  jullie allen 1 maal per 4 diensten welkom zijn om een dienst bij te wonen. Helaas gebeurt dat nu echter niet en blijven er regelmatig plaatsen leeg. Terwijl we anderzijds ook reacties horen van: “Ik zou wel graag gaan, maar wil ook niet de plaats voor een ander bezet houden”.

Dus nogmaals de oproep. 1 maal per 4 diensten, dus om de week, bent u van harte welkom in de kerk en geef u dus gerust op. Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Op deze manier vertrouwen we erop dat de diensten weer ‘gevuld’ zijn en dat we niet naar een actief uitnodigingssysteem hoeven te gaan. Dit vraagt namelijk best wat inspanning om dit te realiseren.

De kerkrentmeesters.

Ds. H.M. Burggraaf heeft beroep uit Noordeloos aangenomen

Vanmorgen, zaterdag 5 december, ontvingen we een verheugend bericht. Ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom heeft het beroep uit Noordeloos aangenomen.

Ds. Burggraaf en zijn gezin hebben de afgelopen drie weken duidelijk de roep bevestigd gezien in de ontmoetingen met onze gemeente. In het vertrouwen op Gods leiding en gehoorzaamheid aan zijn Zender wil de predikant hier de herdersstaf opnemen.

We danken God, de Koning van de Kerk, dat Hij onze gemeente weer een predikant heeft willen schenken.

Meer informatie volgt.

De kerkenraad

Beroepen predikant

Wilt u een blijk van meeleven sturen naar de beroepen predikant en zijn vrouw? Dat kan naar het onderstaande adres:

Digitale collecte

Sinds afgelopen voorjaar konden we tijdelijk kosteloos gebruik maken van de collecte app van SKG.

Omdat hier iedere zondag gebruik van gemaakt wordt hebben we besloten hier nu een abonnement op te nemen.  Hierbij nu dus extra de oproep om hier gebruik van te (blijven) maken. Uw gift wordt automatisch 50/50 verdeelt tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Bij deze app hoort ook een webwinkel voor bijvoorbeeld collectemunten. Dit gaan we verder uitwerken en als hier meer duidelijk over wordt laten we dat weten.