Uncategorized

Clubs

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

  • Club Benjamin: Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 25 september.
  • Club Jizreël: Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.
  • Club Yo-Yo-Jonathan: Klas 1, klas 2 en klas 3 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste club-avond op woensdag 23 september.
  • Club Joël: Klas 4 en verder, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.

In verband met Corona hanteren we de volgende afspraken:

Lees verder

Groeikring

Afgelopen week zijn de uitnodigingen rondgebracht voor de Groeikring (jongeren vanaf 18). Op de Groeikring willen we samen met leeftijdsgenoten en mentoren meer ontdekken van wie God is en voor ons wil zijn. Volgende week zondagavond ben je na de avonddienst van harte welkom in De Wegwijzer. We maken daar een start met het seizoen en dominee de Leede denkt verder met ons na over het thema van de dienst. We hopen jou daar te zien! 

Start Zondagsschool

Op zondagmiddag 27 september gaat de zondagsschool weer beginnen!

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn om 14:00 uur van harte welkom om een uurtje met elkaar te zingen, bidden en luisteren naar het bijbelverhaal. Ook maken we tijd voor een verwerking of een spel. De kinderen krijgen nog een uitnodiging thuisbezorgd. Zonder uitnodiging zijn jullie alsnog van harte welkom, kom gerust langs! We hopen op een mooi zondagsschoolseizoen! Groetjes, de leiding van de zondagsschool.

Gebruiksplan Wegwijzer

Zoals aangegeven in De Zaaier is er een gebruiksplan voor De Wegwijzer gemaakt. Hier staan de maatregelen in die op basis van de geldende regels moeten opgevolgd worden. Bijvoorbeeld een maximum aantal volwassenen in een bepaalde ruimte.

Ook moet iedereen zich laten registreren bij gebruik van de Wegwijzer.

Verder is er tijdens iedere bijeenkomst één persoon verantwoordelijk om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd.

Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt er een nieuwe versie van het gebruiksplan hier op de website gepubliceerd en in de Wegwijzer gelegd.

Aanmelden kerkdienst

Er zijn nu een aantal zondagen voorbij waarbij u zich moet registeren om naar de kerk te kunnen gaan. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Vooral ‘s morgens wordt het maximum aantal plaatsen bereikt, terwijl er  ‘s avonds vaak nog een aantal plekken over zijn.

Nu kan het zijn dat u zich wel naar de kerk wilt, maar dit niet lukt omdat de dienst al vol zit of omdat u te laat bent met opgeven. Mocht dit zo zijn; geef het dan even aan bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesterspm@hervormdnoordeloos.nl. Dan zorgen wij ervoor dat bij een volgende dienst een plaatsje wordt gereserveerd.

Zingen tijdens de dienst

Blij en dankbaar zijn we dat we begin juli weer met een groot aantal mensen in de kerk konden zijn. Wat dan wel extra opvalt is dat het niet kunnen zingen afbreuk doet aan de eredienst. Gelukkig zijn de regels hierover veranderd. Op basis van het aantal aanwezigen, de inhoud van de kerk en de duur van de dienst alsmede de gemeentezang hebben we een risicoberekening uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat als we met 82 personen in onze kerk zingen het risico op verspreiding laag is. Daarom hebben we als kerkenraad het besluit genomen het aantal bezoekers op maximaal 75 te zetten, maar dat deze wel allemaal mogen zingen. Hierbij blijven we ruim binnen de normen, maar kunnen we wel zo goed en compleet mogelijk kerk houden. Uiteraard blijven voorlopig de andere regels wel gelden.

Kerkdiensten vanaf 5 juli

We zijn dankbaar dat we als gemeente weer mogen samenkomen, zij het met de nodige beperkingen. Hieronder staan de belangrijkste punten op een rij. Voor een uitgebreide versie verwijzen we u naar de gemeentebrief. Ook kunt u het complete gebruiksplan inzien in de hal van de kerk

Aanmelden

Wij vragen u zich vooraf aan te melden. Dit kan via de website (www.hervormdnoordeloos.nl). Onder het kopje ‘Agenda’ kunt u de geplande kerkdiensten zien staan. Door op Morgendienst of Avonddienst te klikken, komt u bij het aanmeldscherm. Hier wordt een aantal vragen gesteld. Na verzenden ontvangt u een bevestiging in uw mailbox.

Aanmelden graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur.

Vóór de dienst

Lees verder