Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site adres is: www.hervormdnoordeloos.nl

Kerkdiensten op internet

De Hervormde Kerk Noordeloos zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkdienstgemist.nl. In de kerkzaal hangt een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

  1. De uitzendingen van de kerkdiensten via internet bevatten beeld en geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.
  2. Uitzendingen zijn voor iedereen beschikbaar via kerkdienstgemist.nl.
  3. In het gebouw en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
  4. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
  5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin het middenschip in de kerkzaal plaatsnemen.
  6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
  7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.
  8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdnoordeloos.nl

Website

We respecteren de privacy van jou als bezoeker van onze website. Eventuele gegevens die je via deze website of per e-mail aan ons verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen informeren en te adviseren. Daarbij conformeert de Hervormde Kerk Noordeloos zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

Hervormd Noordeloos nam maatregelen om je bezoek aan en het gebruik van deze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.hervormdnoordeloos.nl plaatst, bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

Heb je bezwaar tegen registratie van je gegevens en/of vermoed je dat er van misbruik van jouw gegevens sprake is, meldt ons dat direct via kerkrentmeesters@hervormdnoordeloos.nl. Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw eigen gegevens.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Hervormd Noordeloos draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die je bezoekt.

Hervormd Noordeloos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden je daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je deze site bezoekt.

Alles binnen Contact...

Hulp voor de ander
Hulp nodig
Ik wil helpen
Jaarthema