Corona-update aanmelden kerkdiensten

Naar aanleiding van zowel de toename van het aantal positief geteste personen, ook in ons dorp, als het dringende advies van lokale en landelijke overheid hebben we besloten het aantal kerkgangers nog iets verder terug te brengen. Opgeven kan nog steeds via de site, echter maar voor 20 personen inclusief kinderen. Ook het aantal personeelsleden is teruggebracht, zodat we aan het advies van 30 personen voldoen.  

Wat meer dan vorige week willen we u vragen om tijdens het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Ook vanaf deze plaats beterschap voor hen die het virus hebben en sterkte voor u allen in deze moeilijke tijden. Laten we onze troost en hulp blijven zoeken bij onze God. En dat toch ook in deze, misschien voor u wel, donkere tijden Zijn licht mag blijven schijnen.

De kerkrentmeesters