Corona-update week 41

Toen we u vorige week schreven over de aangescherpte maatregelen rondom de gemeentezang, konden we niet bedenken dat we nu alweer zijn ingehaald door de realiteit.

Door de ontstane commotie rondom de kerkgang in Staphorst is er maandag opnieuw overleg geweest tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Waar we al bang voor waren werd vrij snel daarna duidelijk; extra maatregelen waren afgesproken.

De belangrijkste extra punten (bovenop de al geldende maatregelen) zijn:

  • Er mogen nog maar 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de kerkdienst.
  • Zingen alleen nog maar met een beperkte groep zangers
  • Er wordt geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens de verplaatsingen in de kerk, dus vanaf het moment dat u de kerk binnenkomt tot het moment dat u op uw plaats zit.

Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor de maand oktober.

Dit betekende voor ons dat we weer terug konden naar de tekentafel om te kijken wat deze maatregelen op dit moment voor gevolgen hebben voor onze gemeente.

Situatie vanaf heden

Na overleg tussen de kerkrentmeesters en met goedkeuring van de kerkenraad is het volgende besloten:

  • We gaan terug naar maximaal 30 mensen per dienst (dit is exclusief medewerkers)
  • Zingen alleen door beperkte groep zangers/zangeressen
  • Mondkapjes zijn beschikbaar bij de ingangen van de kerk.
  • De overige maatregelen blijven uiteraard ook gelden

Aanmelden:

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst. 

Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Updates

Doordat de besmettingen nog steeds toenemen is het mogelijk dat er op korte termijn nog andere maatregelen door de overheid worden genomen. Ook vind aanstaande vrijdag weer een gesprek tussen de kerken en minister Grapperhaus plaats. Hier kunnen ook nieuwe afspraken uit volgen.

Wij zullen proberen deze op zo kort mogelijke termijn te vertalen voor onze gemeente en de uitkomst hiervan via de site te communiceren.

Door de gewijzigde situatie zijn ook de gebruiksplannen voor de gebouwen aangepast.