Vesper: Als Eén die dient…

Datum/Tijd
Date(s) - 3 april 2021
19:30 - 20:00

Categorieën Geen Categorieën


Als Eén die dient…

Vespers rond de zeven werken der barmhartigheid – Tijd voor Pasen 2021

Waar vriendschap (‘goedertierenheid’) en liefde zijn, daar is God. Zo luidt de vertaling van een bij velen bekend en geliefd lied, waarmee we de komende zeven weken het avondgebed op de woensdagavond willen beginnen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Het is de samenvatting van Psalm 133: Waar liefde woont gebiedt de HERE zijn zegen, daar woont Hij zelf.

Vanaf aanstaande woensdag 17 februari 2021 bent u/ben jij elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur hartelijk uitgenodigd om het avondgebed mee te maken via een online uitzending. Een groep gemeenteleden zal afwisselend voorgaan in een korte liturgie met vaste onderdelen: psalmgebed, schriftlezingen, een aantal liederen dat past bij de tijd van het jaar, de tijd voor Pasen, en de gebeden.

Het doorgaande thema voor deze vespers zijn de zogeheten zeven werken van barmhartigheid. In Mattheüs 25:31-46 worden ze genoemd:

  1. hongerigen eten geven;
  2. dorstigen drinken geven;
  3. vreemdelingen herbergen;
  4. naakten kleden;
  5. zieken verzorgen; en
  6. gevangenen bezoeken.

De kerk heeft daar later een zevende aan toegevoegd (in tijden van pandemie):

  1. doden begraven.

Voor zover u dit aan een van Mijn minste broeders of zusters hebt gedaan, hebt u dat aan Mij gedaan”, zegt Christus tot zijn volgelingen. ‘Worden als een die dient’, dat is geloven in Hem die gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Ruud Bartlema, predikant en kunstenaar, maakte bij de zeven werken der barmhartigheid kunstwerken. Bij elke vesper komt een kunstwerk ter sprake, om op u/je in te laten werken. Het kan een weg zijn tot de betekenis van de woorden die uit de Schrift tot ons komen.

We hopen dat u/jij de avondgebeden met ons meebidt.

Namens de Vesper werkgroep,

  1. H. (Bert) de Leede