Lied in coronatijd

Heere God wij komen tot U
(op de melodie van ’Samen in de naam van Jezus’)

1) HEERE God wij komen tot U
in een bange donk’re tijd.
Heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

2) HEER, wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen,
denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

3) Heel veel mensen zijn nu eenzaam;
alleen in hun eigen huis.
Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien in het ziekenhuis?
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

4) Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg?
Geeft u wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke Zorg!
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

5) Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld
HEER, U weet dat geeft veel zorgen.
We voelen ons erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

6) HEERE, draag hen die besmet zijn
en wellicht in ademnood.
Steun hen die in rouw verkeren
als de ziekte bracht de dood.
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

7) Leer ons in Uw Woord te lezen.
Help Uw knechten, elke keer
om Uw Woord ook nu te brengen,
breng het in onz’ harten HEER’!
Breng ons HEERE op de knieën.
Dat wij U belijden, HEER’.
U staat boven alle dingen.
Leer ons leven tot Uw eer!

8) HEER’, ik mag toch alles vragen,
als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luist’ren?
Hoor, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk en Raadsman,
U bent toch de sterke God!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!