Gebruiksplan Wegwijzer

Zoals aangegeven in De Zaaier is er een gebruiksplan voor De Wegwijzer gemaakt. Hier staan de maatregelen in die op basis van de geldende regels moeten opgevolgd worden. Bijvoorbeeld een maximum aantal volwassenen in een bepaalde ruimte.

Ook moet iedereen zich laten registreren bij gebruik van de Wegwijzer.

Verder is er tijdens iedere bijeenkomst één persoon verantwoordelijk om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd.

Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt er een nieuwe versie van het gebruiksplan hier op de website gepubliceerd en in de Wegwijzer gelegd.