Catechese

Catechisatie voor jongeren

Alle jongeren vanaf 12 jaar willen wij van harte uitnodigen voor catechisatie. In de catechisatiegroep willen we met jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd samen in de Bijbel lezen. Zo zoeken we naar wat God tot ons wil zeggen over ons leven, over deze wereld en over Zichzelf. Ook kunnen allerlei vragen over geloof, kerk en het leven van elke dag aan de orde komen.

De verdeling van de catechese voor seizoen 2019/2020 is als volgt:

Jongeren van 12 – 14 jaar  zijn welkom op maandagavond van 18.45 tot 19.30 in de Wegwijzer.

Jongeren van 14 – 16 zijn welkom op maandagavond van 19.45 tot 20.30 in de Wegwijzer.

Jongeren van 16 en ouder zijn welkom op maandagavond van 19.30 tot 20.15 in  de Wegwijzer.

Belijdeniscatechese

Voor alle volwassenen in de gemeente die nog geen belijdenis hebben afgelegd, bestaat er de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen.  Als er nog vragen leven rond het doen van belijdenis van het geloof, kunt u of jij contact opnemen met de predikant of wijk-/jeugdouderling om daarover te praten. Belijdenis doen is het doel, maar het is mogelijk om deze belijdeniscatechese (eerst) te volgen als leerproces. De belijdeniscatechisatie wordt gewoonlijk gehouden in de pastorie.