Catechese

Catechisatie voor jongeren

We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar van harte uit voor catechisatie. In de catechisatiegroep willen we met jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd samen in de Bijbel lezen. Zo zoeken we naar wat God tot ons wil zeggen over ons leven, over deze wereld en over Zichzelf. Ook kunnen allerlei vragen over geloof, kerk en het leven van elke dag aan de orde komen.

De verdeling van de catechese voor seizoen 2022/2023 is als volgt:

  • Jongeren van 12-15 jaar zijn welkom op maandagavond van 18:30 tot 19:30 uur in de Wegwijzer.
  • Jongeren van 15-18 jaar zijn welkom op maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur in de Wegwijzer.

Belijdeniscatechisatie

Voor alle volwassenen in de gemeente die nog geen belijdenis hebben afgelegd, bestaat er de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen.  Als er nog vragen leven rond het doen van belijdenis van het geloof, kunt u of jij contact opnemen met de dominee of wijk-/jeugdouderling om daarover te praten. Belijdenis doen is het doel, maar het is mogelijk om deze belijdeniscatechese (eerst) te volgen als leerproces. De belijdeniscatechisatie wordt gewoonlijk gehouden in de pastorie, op Grotewaard 4.

Alles binnen Jeugdwerk...

Zondagsschool Samuël
Clubs en Jeugdvereniging