Johannes 3:16

Luther schreef n.a.v.: ‘God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn enige Zoon gaf, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar dat de wereld door Hem zalig zou worden’ (Johannes 3:16, vertaling van Luther).

Deze God nu, Die oneindig en onuitsprekelijk is en alle verstand te boven gaat, geeft ook op een manier die alle verstand te boven gaat. Hij geeft immers Zijn Zoon om geen andere reden, dan alleen uit grondeloze en Goddelijke liefde! De Gever is groot en het hart waaruit de Gave is gekomen, is ook groot. Wat geeft de grote Gever uit Zijn grote Goddelijke hart?

Zijn enige Zoon! Dat is niet geld of goed, niet een koningrijk, ja zelfs niet de hemel met zon, maan en sterren, of alle schepselen, maar Hij geeft Zijn Zoon! Wie dit gelooft, die wordt zeker zalig. Want dit Geschenk is immers zo groot dat het dood, zonde en alle ongeluk wegneemt, zoals een druppeltje water verdwijnt als je het in een grote vuuroven laat vallen.