Kerkdiensten vanaf 5 juli

We zijn dankbaar dat we als gemeente weer mogen samenkomen, zij het met de nodige beperkingen. Hieronder staan de belangrijkste punten op een rij. Voor een uitgebreide versie verwijzen we u naar de gemeentebrief. Ook kunt u het complete gebruiksplan inzien in de hal van de kerk

Aanmelden

Wij vragen u zich vooraf aan te melden. Dit kan via de website (www.hervormdnoordeloos.nl). Onder het kopje ‘Agenda’ kunt u de geplande kerkdiensten zien staan. Door op Morgendienst of Avonddienst te klikken, komt u bij het aanmeldscherm. Hier wordt een aantal vragen gesteld. Na verzenden ontvangt u een bevestiging in uw mailbox.

Aanmelden graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur.

Vóór de dienst

Beide ingangen van de kerk zijn geopend. Bij de deur wordt gevraagd naar uw gezondheid. De coördinator wijst u vervolgens een plaats aan.

Garderobe

Er is geen mogelijkheid om de garderobe te gebruiken.

Risicogroep

Als u ouder bent dan 70 jaar of u valt onder een andere risicogroep, dan is het volgens het RIVM beter thuis te blijven. Wilt u toch komen dan dient u bij het aanmelden aan te geven dat u onder een risicogroep valt en kom maximaal 10 minuten voordat de dienst begint. De achterste banken zijn dan voor u gereserveerd, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken.  

Tijdens de dienst

Zingen

Helaas kan er niet door alle aanwezigen gezongen worden tijdens de dienst. Enkele vaste zangers en zangeressen zullen de gemeentezang voor hun rekening nemen. Zij zullen in de voorste banken zitten. U mag eventueel wel mee neuriën.

Collecten

Bij beide uitgangen hangen de collectezakken voor diaconie en kerk. Hier kunt u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage in kwijt.

Na de dienst

Na de dienst zullen de coördinatoren de aanwezigen per bank naar buiten laten gaan. Blijf rustig zitten totdat u aan de beurt bent.

Algemene afspraken:

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

We hopen u weer in de kerk te mogen begroeten!