Kerkenraad

Welkom op deze pagina! Hier staat meer informatie over de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en ouderling kerkrentmeesters. Klik op één van de links voor meer informatie.

 

Alles binnen Kerkenraad...

Dominee
Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters