Kerkenraad

Onze gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Deze bestaat uit (wijk-) ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.

Predikant

De predikant van de gemeente is ds. H.M. Burggraaf. U kunt contact opnemen met de predikant via predikant@hervormdnoordeloos.nl 

Scriba

De scriba van de kerkenraad is C. Bikker. U kunt contact opnemen met de kerkenraad via scriba@hervormdnoordeloos.nl