Diaconie

De christelijke gemeente is geroepen tot het diaconaat: de liefdedienst aan de naaste in nood. Die dienst der liefde is een opdracht van Jezus Christus. Bewogenheid met de naaste is een wezenskenmerk van de gemeente. De hulp aan de naaste richt zich op de gehele mens, als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Zorg gaat daarom gepaard met het uitdragen van Gods Woord.

In het diaconaat hebben de diakenen een leidinggevende en stimulerende taak. De nood waarin de diaken moet helpen, kan heel verschillend zijn. Allereerst is er de financiële nood. Daarnaast is er veel andere nood die de aandacht vraagt, zoals eenzaamheid, ziekte, ouderdom, invaliditeit, verslaving, gehandicapt zijn, ontwrichte gezinnen en huwelijken, etc.

Diaconale hulpdienst: zorgen voor elkaar

De diaconale hulpdienst heeft het doel om als christelijke gemeente een helpende hand te bieden waar dat tijdelijk nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen. Aandacht, tijd, hulp en zorg voor anderen is steeds meer nodig. Het helpen van hulpbehoevenden is een belangrijke roeping en diaconale taak voor de (hele) gemeente.

Er is een comité diaconale hulpdienst gevormd met enkele dames uit de gemeente, die samen met de diaconie de dienst gaan leiden. We hopen hiermee een basis gelegd te hebben om met elkaar om te zien naar hen die door omstandigheden acute hulp nodig hebben. Zo kunnen we ondersteuning bieden en elkaar helpen, wat toch de basis is van het samen gemeente zijn.

Zelf hulp nodig?

Via deze link kun je dit aangeven. De diaconale hulpdienst staat graag voor je klaar.

Ken je een ander die hulp nodig heeft? 

Via dit formulier kan dit (anoniem) worden aangeven. De diaconale hulpdienst zal dit opnemen en bespreken wat zij kunnen betekenen.

Steun

Wil je een gift overmaken voor de diaconie? Dit kan op rekeningnummer NL91 RABO 0346 3025 79 ten name van “Diaconie hervormde gemeente van Noordeloos en Overslingeland”. Hartelijk bedankt voor je steun!

Contact met de secretaris van de diaconie kan opgenomen worden via diaconie@hervormdnoordeloos.nl.

Alles binnen Kerkenraad...

Dominee
Ouderlingen
Kerkrentmeesters