Dominee

Ds. H.M. (Henrie) Burggraaf is predikant van onze gemeente. Hij stelt zich hieronder graag aan je voor. Onderaan vind je zijn contactgegevens.

Sinds 25 april 2021 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente van Noordeloos. Samen met mijn vrouw Liesbeth en onze jongste zoon wonen we in de tijdelijke pastorie op Grotewaard 4. Vijf van onze zes kinderen zijn inmiddels getrouwd en we mogen opa en oma zijn van 7 kleinkinderen.

Sinds 2007 ben ik als predikant aan een aantal gemeenten verbonden geweest. Van 2007 tot 2012 in Nieuwer ter Aa, daarna tot 2021 in Wekerom en nu dus in Noordeloos. Voor mijn predikantschap heb ik 18 jaar met veel plezier gewerkt bij diverse overheidsinstanties. Zo heb ik ook kennis gemaakt met de wereld buiten de kerk en de plaats van een christen in het gewone dagelijkse leven.

Geloven is voor mij aan de ene kant vanzelfsprekend en aan de andere kant juist niet. Ook als predikant heb je vragen en twijfels, sommigen daarvan gaan een leven lang mee, worden versterkt of aangescherpt door een nieuwe levensfase en maatschappelijke ontwikkelingen. De manier waarop ik met die vragen omga is wel veranderd.

Er is in mij een vaste overtuiging gegroeid, dat God ons dwars door deze wereld heen naar een nieuwe wereld leidt. Een wereld waarvan we, door het geloof, nu al de eerste contouren zien. Een wereld die God Zelf mogelijk maakte door Jezus Christus. Hij vormt de kern van mijn geloof, van mijn leven. Zijn opofferende liefde aan het kruis is voor mij een zichtbaar teken van Gods genade en liefde voor zondaars. Jezus leven op aarde is een aansporing om ook zelf als mens te leven vol liefde voor God en onze naasten.

Er valt meer te zeggen over God en geloof, over de omgang met de vragen van deze tijd en over onze gemeente. Dat is elders op deze site te lezen en te horen in de diensten die we iedere zondag houden in de oude Bonifatiuskerk in ons dorp en waar ik zeer regelmatig voor mag gaan. Van harte welkom om een keer een dienst mee te maken! Wil je er een keer persoonlijk over doorpraten? Ook dan ben je van harte welkom!

Contact met de dominee

De pastorie is gevestigd op Grotewaard 4 in Noordeloos. U kunt de dominee bereiken per telefoon: 0183-581278, via WhatsApp: 06-21195369 of via de mail: predikant@hervormdnoordeloos.nl.

Alles binnen Kerkenraad...

Ouderlingen
Diaconie
Kerkrentmeesters