Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 personen. Zij zorgen voor de financiële zaken van de gemeente. Met het geld dat zij van onze gemeenteleden ontvangen betalen zij bijvoorbeeld het salaris van onze dominee en zorgen we dat het lekker warm is in de kerk. Ook zorgen zij ervoor dat de zondagse diensten gehouden kunnen worden, dat de dienst via camera uitgezonden wordt en dat koster en musici aanwezig zijn. Samen met de commissie van Beheer onderhouden zij onze (kerk)gebouwen.

Middelen

Om voldoende middelen (geld) te hebben om de rekeningen te betalen en te sparen voor komende kosten doen de kerkrentmeesters, naast de wekelijkse collectes in de kerk, mee met de Actie Kerkbalans (Vrijwillige Bijdrage).

Verder is de opbrengst van de Martlôôds bestemd voor onderhoud van onze kerk.

Vraag?

Heb jij een vraag voor de kerkrentmeesters? Zij zijn bereikbaar via: kerkrentmeesters@hervormdnoordeloos.nl. Ook zijn ze elke zondag in de kerk te vinden, dus spreek hen vooral aan!

Wilt u een gift overmaken? Dat kan op rekeningnummer: NL61 RABO 0346 3047 68, ten name van ‘Kerkrentmeesters’.

Alles binnen Kerkenraad...

Giften & donaties