Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente.  Dat betekent dat zij het beheer hebben over de kerkelijke gebouwen en het kerkelijk vermogen. Hieronder vallen:

  1. beheer en gebruik kerk
  2. pastorie
  3. verenigingsgebouw De Wegwijzer

Het college van kerkrentmeesters wordt ondersteund door de commissie van beheer. Deze commissie adviseert het college van kerkrentmeesters bij de besluitvorming en is behulpzaam bij onder meer het inzamelen van gaven. De geldmiddelen komen voort uit de wekelijkse collecten, vrijwillige bijdragen, opbrengsten van het verjaardagsfonds, de rommelmarkt en de verkoopdag van handwerkgroep Nijvere Handen.

Giften voor het college van kerkrentmeesters kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL61 RABO 03463047 68.

U kunt contact opnemen met het college van kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdnoordeloos.nl