Giften & donaties

Collecten

Elke zondag wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang wordt opnieuw gecollecteerd voor de kerk.

De opbrengsten van de collecten van de Kerk worden gebruikt voor de zogenaamde stoffelijke zaken die nodig zijn om gemeente te kunnen zijn. Zo onderhouden we de kerk en kerkelijke gebouwen, betalen we het salaris van de dominee en zorgen we voor allerlei randzaken.

De opbrengsten van de Diaconie worden gebruikt goede doelen lokaal en wereldwijd.

Kerkmunten

Iedere zaterdag kunt u kerkmunten kopen bij de boekentafel. Er zijn munten van €0,50, €1,-, €1,75 en €2,50.

Digitaal geven

Optie 1. Klikken op de collectezak:

Door te klikken op de collectezak  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

•  De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Optie 2: Scan de QR code:

Via Kerkgeld

Door de QR code te scannen krijgt u de volgende keuzes: openen in de app of openen op deze website.  Hierbij moet u kiezen voor; openen op deze website.  Vervolgens werkt het hetzelfde als bij optie 1.

Via de Appostel App

Door deze QR code te scannen met de Appostel App kunt u eenvoudig een gift overmaken.