Ouderlingen

Ouderlingen hebben verschillende taken in de kerk, denk bijvoorbeeld aan een pastorale taak in huis- en ziekenbezoek, een bestuurlijke taak in de Kerkenraad en een theologische taak.

We hebben in onze gemeente verschillende soorten ouderlingen:

  • Pastorale ouderlingen, die bij mensen uit hun wijk op bezoek gaan. Die bezoeken zijn meestal naar aanleiding van ziekte, geboorte of overlijden. Daarnaast proberen de ouderlingen (twee)jaarlijks bij ieder gemeentelid op huisbezoek te gaan.
  • Jeugdouderling, die zich bezighouden met allerlei jeugdzaken.
  • Ouderling met een specifieke taak, zoals de scriba.

Scriba en jeugdouderling

De scriba van de kerkenraad is C. (Kees) Bikker, te bereiken via scriba@hervormdnoordeloos.nl. De jeugdouderling van onze kerk is W.H. (William) Konijnenburg te bereiken via jeugdouderling@hervormdnoordeloos.nl.

Wijkouderling

De gemeente is verdeeld in wijken. Hieronder kun je zien hoe deze verdeling is en welke ouderling bij de wijk hoort. Elke wijk heeft een eigen contactpersoon: de wijkouderling. Hij is binnen de wijk werkzaam op pastoraal en sociaal vlak. Hij onderhoudt contacten in de wijk, bezoekt de zieken thuis, schenkt aandacht bij geboorte, huwelijk, jubilea, overlijden e.d. en legt huisbezoeken af. Dit alles, zoveel als mogelijk, met gebed en Schriftlezing.

Wijkindeling:

Wijk 1
Botersloot, Laantje, Molenpad, leden uit Arkel en Meerkerk
Wijkouderling D. (Dingeman) de Jong
wijkouderling.wijk.1@hervormdnoordeloos.nl

Wijk 2
Dreef, Grotewaard, Singel, M. Trappenburgstraat en J.A van Vurenstraat
Wijkouderling R. (Rokus) Lakerveld
wijkouderling.wijk.2@hervormdnoordeloos.nl

Wijk 3
Kerkweg en Noordzijde
Wijkouderling C. (Cor) de Jong
wijkouderling.wijk.3@hervormdnoordeloos.nl

Wijk 4
Van Brederodestraat, Kerkstraat, A. Uittenbogaardstraat
Wijkouderling J. (Jacco) van Vliet
wijkouderling.wijk.4@hervormdnoordeloos.nl

Wijk 5
M. van Barneveltstraat, Nieuwendijk, Overslingeland, Provincialeweg, Burg. Schakelstraat, Smoutjesweg, Tiendweg, M.J. Veder van Hobokenstraat en leden uit Goudriaan
Wijkouderling M. (Martin) van Groningen
wijkouderling.wijk.5@hervormdnoordeloos.nl

Klik op de kaart voor een grotere weergave. 

 

Bezoekbroeders

De wijkouderlingen gaan samen met een bezoekbroeder op huisbezoek. Net als de leden van de kerkenraad heeft hij de gelofte van geheimhouding afgelegd.

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

Een heel aantal vrouwen in onze gemeente zijn actief voor de Hervormde Vrouwendienst (HVD). Dit bestaat uit allerlei zaken, zoals het welkom heten van nieuwe gemeenteleden of bezoek bij een geboorte of huwelijksjubileum. Verder bezoeken zij mensen die ziek zijn, die uit het ziekenhuis thuiskomen en de (oud-)gemeenteleden buiten onze gemeente. Bij de ouderen van de gemeente wordt het blad Lichtspoor bezorgd. Dit is een blad dat eens in de twee maanden verschijnt. Ook wordt er voor onze oudere gemeenteleden eens per jaar een ouderenmiddag gehouden, meestal rond Pinksteren. Het is altijd een fijne middag met elkaar, die wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Alles binnen Kerkenraad...

Dominee
Diaconie
Kerkrentmeesters