Kerkhonger of Kerkhuiver?

Ergens vorig jaar stond een artikel in de Volkskrant met deze titel. Het ging erover dat in de beginperiode van corona onder kerkgangers duidelijk het gemis gevoeld werd dat men de kerkdiensten niet kon bezoeken; er was honger naar de kerk. Naarmate de coronaperiode voortduurde leek het volgens het artikel of dit veranderde in kerk huiver. Er was sprake van gewenning en minder mensen durfden (om allerlei redenen) naar de kerk te gaan.

Dit artikel triggerde ons om eens in de kerkgang van onze eigen gemeente te duiken in deze periode van corona. We zijn eens gaan kijken naar hoeveel gemeenteleden dit jaar één of meerdere keren fysiek een dienst hebben bijgewoond. Daaruit bleek dat 30% van de gemeenteleden (doop en belijdend) dit jaar fysiek aanwezig is geweest in de kerk.

Vervolgens zijn we gaan kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën om te zien of daar een bepaalde trend in zat. Je zou je voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld de oudere generatie voorzichtiger is om naar de kerk te gaan.

Conclusie daaruit is dat eigenlijk over alle leeftijden het aantal mensen dat de kerk heeft bezocht het percentage hetzelfde is; rond de 30%.

Dit betekend dat 70% van de gemeenteleden dit jaar nog niet fysiek in de kerk aanwezig is geweest.

Wel zien we dat een groot aantal mensen de diensten via kerktv en radio trouw volgt. Het is fijn om te zien dat de verbinding er op deze wijze wel is. 

Uiteraard zijn er zeer relevante redenen om thuis de dienst bij te wonen; voorzichtigheid in verband met besmettingsrisico, werk gerelateerd (bijv. zorg), gesloten crèche, het niet kunnen zingen, de kerk die bijna leeg is, etc.

We missen u en hopen dat we de komende tijd meer verschillende gemeenteleden mogen ontmoeten in de kerk! Om zo ook fysiek samen gemeente te zijn, elkaar op te scherpen in het geloof.

Zeker ook als we vooruitkijken naar de tijd dat de beperkingen minder worden en er weer meer mensen in de kerk welkom zijn.

Een mooie mogelijkheid om weer eens naar de kerk te komen zijn de komende (morgen)diensten dat onze nieuwe dominee voorgaat. Aansluitend op de dienst is er gelegenheid om nader met dominee en mevrouw Burggraaf kennis te maken in de Wegwijzer.

Opgeven gaat via: HervormdNoordeloos.nl . Bent u niet in de gelegenheid om u via de site op te geven? Neem dan contact op met Arco Struik, zijn telefoonnummer kunt u vinden in De Zaaier.  

Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen, ideeën of wilt u nog eens doorpraten? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Die gaat heel graag met u in gesprek.

De Kerkenraad