Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Digitale collecte

Sinds afgelopen voorjaar konden we tijdelijk kosteloos gebruik maken van de collecte app van SKG.

Omdat hier iedere zondag gebruik van gemaakt wordt hebben we besloten hier nu een abonnement op te nemen.  Hierbij nu dus extra de oproep om hier gebruik van te (blijven) maken. Uw gift wordt automatisch 50/50 verdeelt tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Bij deze app hoort ook een webwinkel voor bijvoorbeeld collectemunten. Dit gaan we verder uitwerken en als hier meer duidelijk over wordt laten we dat weten.

Boekentafel weer open

Vanaf zaterdag 21 november is de boekentafel weer open. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u in de Wegwijzer terecht voor o.a:

Een handvol koren 2021 | Boek royaljongbloed.com

Een Handvol koren, Bijbels dagboek van de G.Z.B. te koop voor € 12,50 waarvan de opbrengst  voor de G.Z..B. is.  Dit dagboek kunnen we ook bij u thuis bezorgen.

Ook zijn er andere dagboeken speciaal voor kinderen, vrouwen en mannen of voor het hele gezin:

Lees verder

Corona update – Wegwijzer weer open.

Omdat de tijdelijke aangescherpte maatregelen weer iets versoepeld zijn, willen we de Wegwijzer weer openen. Vanaf donderdag 19 november is deze dus weer beschikbaar voor gemeente activiteiten.

Uiteraard gelden de maatregelen zoals beschreven in het gebruiksplan. Dus maximaal 30 personen in het gebouw, per zaal maximale aantallen, 1,5 meter afstand etc.

De kerkrentmeesters

Bekendmaking beroep

Namens de kerkenraad en als voorzitter van de beroepingscommissie mag ik u meedelen dat de kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom.

Ik zal u in het kort wat vertellen over deze predikant en zijn gezin, en wat verder relevant is.

Ds. Burggraaf en zijn gezin

Ds. Burggraaf is op wat latere leeftijd predikant geworden. Na zijn vwo-opleiding werkte hij bij een ministerie en een gemeente.

In 2001 ging hij theologie studeren en de predikantenopleiding volgen.

In 2007 werd hij beroepen door de Hervormde gemeente van Nieuwer ter Aa. Deze gemeente mocht hij 5 jaar dienen. Sinds 2012 is hij predikant in de Hervormde gemeente van Wekerom.

Ds. Burggraaf is 52 jaar en geboren in Rotterdam. Hij is getrouwd met Liesbeth en samen hebben ze 6 kinderen en 5 kleinkinderen. Een van de kinderen woont nog thuis.

Mw. Burggraaf is naast moeder en oma ook pastoraal coach. Ze heeft theologie gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede.  Ze richt zich op coaching en toerusting van christelijke vrouwen op basis van pastoraat.

Lees verder

Ophalen vrijwillige bijdrage

Sinds vorige week worden de antwoordstroken voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

We krijgen regelmatig te horen dat mensen hun strookje kwijt zijn. Hieronder kunt u een nieuw strookje downloaden en invullen. U kunt hem mailen of door de bus doen (adres staat op het strookje). Ook als u een vast bedrag per maand of kwartaal geeft, toch graag even het strookje invullen.

Daarnaast kregen wij enkele vragen of het wijs was om in deze tijd van Corona de strookjes op te halen. Hierover hebben wij contact gehad met het RIVM. Zij gaven aan dat, mits de maatregelen in acht worden genomen (afstand,  desinfectie, etc) dit gewoon doorgang kan vinden.

De kerkrentmeesters