Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Bijbels dagboek ‘Een Handvol Koren’ voor Hart voor Frankrijk

Elk jaar is er bij de boekentafel het boekje Een Handvol Koren te koop. Als zendings- en evangelisatiecommissie zetten wij ons in om Fam. Lustig in Frankrijk financieel bij te staan. Door het boekje te kopen steunt u hun werk. U kunt een boekje kopen op zaterdag bij de boekentafel of bestellen bij Wim den Besten (tel. 581426 of wimenadridenbesten@gmail.com). Het boekje wordt dan bij u bezorgd.

Het boekje kost € 12,95, hiervan is € 8,- bestemd voor het werk van fam. Lustig. We hopen dat velen het boekje kopen om zo elke dag bemoedigd te worden.

Meer informatie over het werk van fam. Lustig: https://www.facebook.com/hartvoorfrankrijk.gzb/

De zendings- en evangelisatiecommissie

Verruimingen maatregelen.

De komende weken zullen we stapsgewijs de bezoekersaantallen ophogen. Om toch keuze te laten als u wat ruimer wilt zitten, laten we in het middenschip de tussenbanken voorlopig leeg. Als u echt op 1,5 meter afstand wilt zitten van anderen, kunt u dit aangeven bij het aanmelden of bij de coördinator van dienst.  

Aanpassingen coronamaatregelen

Zoals u allen meegekregen heeft, worden per aanstaande zaterdag 25 september een aantal coronamaatregelen veranderd. Ook als kerk geldt dat er weer meer mogelijkheden zijn. Al is uiteraard het virus nog niet weg en blijft daarom voorzichtigheid geboden.  

Wel zien we binnen de nieuwe adviezen ruimte om het aantal kerkbezoekers te verhogen.  

Met ingang van zondag 26 september zullen we de onderlinge afstand in de banken verkleinen, maar houden we wel de tussenbanken vrij. Verder dient u zich voorlopig wel op te blijven geven via de site of via Arco Struik, omdat het aantal mensen wat in de kerk kan/ mag zitten nog steeds beperkt is.  

Als u nog wel graag 1,5 meter afstand van de andere bezoekers wilt, kunt u dit bij uw reservering aangeven. En schroom niet om het bij binnenkomst van de kerk alsnog ook tegen de coördinator van dienst te zeggen.  

Voor ons spelen namelijk twee zaken: allereerst willen we graag zoveel mogelijk mensen binnen ons gebouw, maar tegelijkertijd willen we ook dat de mensen die in het gebouw zijn, zich veilig voelen.  

De kerkrentmeesters  

Vrouwen Bijbelkring ‘Vrouw tot Vrouw’

Onder een aantal vrouwen in de gemeente leeft het verlangen om door ontmoeting en Bijbelstudie de onderlinge liefde te bevorderen. Dit wetend is er een stuurgroepje gevormd en het idee geopperd om Bijbelkring 1 om te vormen tot een ‘Vrouwen Bijbelkring’. Uiteraard in overleg met de leden van Bijbelkring 1. We willen de ontmoetingen vormgeven door gebruik te maken van het Bijbelstudiekatern van het blad ‘Vrouw tot Vrouw’. Daarbij is ruimte voor ontmoeting, Bijbelstudie en creativiteit. Wij hopen ééns in de twee weken op woensdagmorgen samen te komen in De Wegwijzer. Koffie en thee staat vanaf 9:00 klaar, om 11:30 sluiten we de morgens af.

Alle vrouwelijke gemeenteleden zijn van harte welkom! De uitnodiging vindt u, samen met een mini uitgave van ‘Vrouw tot Vrouw’ bij de uitgangen van de kerk.