Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zondagsschool

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar de zondagsschool nog niet. A.s. zondagmiddag 17 januari willen we daar graag verandering in brengen! I.v.m. de huidige maatregelen gaan we komende weken digitaal zondagsschool geven, dus komende zondag om 14:00 zal de uitzending beginnen via KerkTV (zelfde wijze als met de zondagse erediensten).

Elke week hopen we een half uurtje met elkaar te luisteren naar een verhaal, zingen we een lied, behandelen we de tekst, bidden & danken we en er wordt ook voor een verwerking gezorgd! We hopen en bidden om gezegende middagen, ondanks het feit dat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen.

De leiding van de zondagsschool

Zoektocht nieuwe pastorie

Zoals we ook al in de Nieuwswijzer geschreven hebben, heeft u ons verschillende malen getipt over woningen die te koop zouden komen. Hierdoor zijn we bij een 5tal woningen al in een vroeg stadium van de verkoop in contact geweest met verkopers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Helaas bleken al deze woningen niet geschikt als pastorie. Dit kwam door ofwel; de staat van de woning, de grootte van de woning en het omliggende terrein, of de hoogte van de prijs. Parallel aan onze zoektocht bleven we contact zoeken en houden met Gemeente Molenlanden over het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bouwen op eigen grond, namelijk naast de Wegwijzer. Dit had voor ons om meerdere redenen en zeker ook financieel gezien de voorkeur.

Lees verder

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Aangescherpte eisen/ vernieuwde lockdown

Beste gemeenteleden,

Helaas is het wederom nodig dat de maatregelen aangescherpt worden in onze maatschappij. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen het gevoel van: “We doen al zo weinig of we zijn met zó weinig personen in een gebouw. En moeten wij dan nog minder? “

Toch vinden we dat we het als kerkelijke gemeente niet kunnen maken om het landelijke overheidsbeleid naast ons neer te leggen.

Daarom sluiten we vanaf vanavond (15 december) 22.00 uur de Wegwijzer en zal ook de zondagschool aanstaande zondag niet doorgaan.

We zullen het aantal bezoekers van de Adventvesper en de kerkdiensten terugbrengen naar 15 personen.  Zodat we inclusief het ‘personeel’ rond de 30 personen uit komen. Opgeven kan dus nog steeds wel, alleen is er wel minder vaak plaats. Nu is er 1 maal in de 8 diensten plaats voor u in onze kerk.

Het kerstfeest van de zondagschool willen we wel door laten gaan. Zonder ouders dit jaar. Een uitzondering maken we voor de ouders van kinderen die de zondagschool verlaten. Zij mogen 1 ouder meenemen.

Als er vragen zijn horen we dat graag.

De Kerkrentmeesters.

Opgeven kerkdiensten

Beste gemeente leden, graag willen we nogmaals benadrukken dat  jullie allen 1 maal per 4 diensten welkom zijn om een dienst bij te wonen. Helaas gebeurt dat nu echter niet en blijven er regelmatig plaatsen leeg. Terwijl we anderzijds ook reacties horen van: “Ik zou wel graag gaan, maar wil ook niet de plaats voor een ander bezet houden”.

Dus nogmaals de oproep. 1 maal per 4 diensten, dus om de week, bent u van harte welkom in de kerk en geef u dus gerust op. Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Op deze manier vertrouwen we erop dat de diensten weer ‘gevuld’ zijn en dat we niet naar een actief uitnodigingssysteem hoeven te gaan. Dit vraagt namelijk best wat inspanning om dit te realiseren.

De kerkrentmeesters.