Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Artikel 1, 2 en 3- Waarheidsvriend Ds G.Lustig-Frankrijk

De uitgaven van De Waarheidsvriend van 16, 23 en 30 juni bevatten drie artikelen van dominee Lustig over de Kerk in Frankrijk. 

  1. De Kwetsbare kerk
  2. Kerk in de marge
  3. Kerk in het midden 

De komende weken liggen er bij de uitgangen van de kerk exemplaren van de Waarheidsvriend welke u mee kunt nemen. De artikelen zullen ook te downloaden via de website. Het eerste artikel ‘De kwetsbare kerk’ en het tweede artikel ‘Kerk in de marge’ kunt u hier downloaden. 

Nieuwbouw pastorie

Onlangs hebben we u als gemeente het plan gepresenteerd van de pastorie die we van plan zijn om te bouwen. Helaas kan de welstandscommissie van de gemeente Molenlanden geen goedkeuring geven aan het voorgestelde plan. 

We zullen ons plan daarom ook aanpassen aan de gestelde eisen, waarbij we wel zoveel mogelijk het vorige ontwerp in stand houden. Qua inrichting verandert er niets, het gaat vooral om uiterlijke kenmerken.

Zodra het aangepaste plan wel goedkeuring heeft gevonden, zullen we u dit kenbaar maken. 

De kerkrentmeesters

Hulp gezocht in en rond de Martloods!

Nu iedereen nog vol enthousiasme is over de gehouden rommelmarkt van afgelopen zaterdag lijkt het ons een mooi moment om een dringende oproep te doen om de commissie  te komen versterken. 

Vind u of jij het leuk om op maandagavond of zaterdagochtend te helpen in de Martloods? Loop gerust eens langs om de sfeer te proeven. En dan ondertussen gelijk wat gebrachte spullen te sorteren en verkoopklaar te maken. 

Zit u of misschien juist jij, ook vaak op marktplaats te speuren naar interessante items? Dan is de rommelmarkt commissie precies op zoek naar jou. Om hen te helpen bij het zo goed mogelijk te presenteren van de te verkopen spullen, de spullen digitaal aan te bieden, of juist mensen te helpen die hun gekochte op komen helpen. 

Helpt u mee om ook deze activiteiten binnen onze gemeente door te kunnen laten gaan?

Terugblik rommelmarkt

Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar een prachtige rommelmarkt kunnen houden. 

Traditiegetrouw waren er naast veel gemeenteleden en dorpsgenoten ook veel ‘oude ‘ bekenden, waar we weer eens ouderwets mee konden bijpraten.

De opbrengst van afgelopen zaterdag bedraagt €9.635 en prachtig bedrag. Hiermee is de totale opbrengst van het afgelopen ‘rommelmarkt’ jaar op €34.925 gekomen.  Een deel van dit bedrag gebruiken we voor het onderhoudsfonds van onze monumentale kerk. Voor de resterende bedrag zoeken we in overleg met de commissie een passende bestemming. 

In het bijzonder willen we de commissie hiervoor bedanken, maar uiteraard iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

De kerkrentmeesters 

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder