Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Aanpassingen coronabeperkingen

In lijn met het advies van de PKN passen we met ingang van a.s. zondag 26 juni de beperkingen aan. Dit houdt in dat alle aanwezigen weer mogen zingen, hier zijn we erg dankbaar voor. 

Verder vervalt ook de regel met betrekking tot het maximaal aantal bezoekers. De 1,5 meter onderlinge afstand blijft wel gehandhaafd. Dit betekent praktisch gezien dat u zich wel aan moet blijven melden voor het bijwonen van de diensten. En om de afstand te waarborgen kunnen 70 personen zich aanmelden per dienst. 

Mart Lôôds iedere zaterdagmorgen open!

Nu het houden van een normale rommelmarkt nog niet mogelijk is maken we dankbaar gebruik van de nieuwe loods naast het verenigingsgebouw De Wegwijzer. De afgelopen twee jaar hebben we de loods, bedoeld voor opslag, zodanig ingericht dat hij toegankelijk is, en de spullen nu overzichtelijk zijn opgeslagen.

Om te voorkomen dat de aangeleverde spullen niet meer in de loods kunnen worden opgeslagen, vanwege het ontbreken van de markt, en dus ruimtegebrek, wordt met name voor de grotere stukken gebruik gemaakt van verkoop via Marktplaats. U kunt onze advertentie site op Marktplaats bezoeken onder “rommelmarkt noordeloos”. De op MP aangeboden stukken kunnen ook in de loods worden aangekocht.

Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat aangeleverde spullen, vanwege ruimtegebrek, naar een afvalstation moet worden afgevoerd. Om deze reden is iedere zaterdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur de loods open en kunt u leuke aankopen doen voor het goede doel. Namelijk het onderhoud van de historische dorpskerk (Bonifatiuskerk) en het verenigingsgebouw van de hervormde gemeente.

Als u spullen heeft die nog goed en verkoopbaar zijn, maar waar u wel vanaf wilt, dan kunt u die in het “brenghok” van de loods zetten of op de tafel leggen. Deze ruimte is vrij toegankelijk. Ook oude metalen zijn welkom.

Als u de Mart Lôôds bezoekt zult u versteld staan van het aanbod. Meubels, elektronica, fietsen, witgoed, verlichting, speelgoed, kleding, beddengoed, baby spullen, schoenen, rollerskates, luchtbedden, tenten, glaswerk, bloempotten, servies, boeken, kinderboeken, puzzels, spellen enz. Wij gaan ervoor om zoveel mogelijk spullen een tweede kans te geven.

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in de “Mart Lôôds”, Van Brederodestraat 33A, Noordeloos (achter de kerk). Iedere zaterdagmorgen 9.30 – 12.00 uur !!

Een hartelijke groet van de rommelmarktcommissie.

Kerkhonger of Kerkhuiver?

Ergens vorig jaar stond een artikel in de Volkskrant met deze titel. Het ging erover dat in de beginperiode van corona onder kerkgangers duidelijk het gemis gevoeld werd dat men de kerkdiensten niet kon bezoeken; er was honger naar de kerk. Naarmate de coronaperiode voortduurde leek het volgens het artikel of dit veranderde in kerk huiver. Er was sprake van gewenning en minder mensen durfden (om allerlei redenen) naar de kerk te gaan.

Dit artikel triggerde ons om eens in de kerkgang van onze eigen gemeente te duiken in deze periode van corona. We zijn eens gaan kijken naar hoeveel gemeenteleden dit jaar één of meerdere keren fysiek een dienst hebben bijgewoond. Daaruit bleek dat 30% van de gemeenteleden (doop en belijdend) dit jaar fysiek aanwezig is geweest in de kerk.

Vervolgens zijn we gaan kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën om te zien of daar een bepaalde trend in zat. Je zou je voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld de oudere generatie voorzichtiger is om naar de kerk te gaan.

Lees verder

Aanmelden kerkdiensten

Voor het bezoeken van de diensten, dient u zich aan te melden. Dit kan door in de agenda (linkerkant van de pagina) op de betreffende dienst de klikken en uw gegevens in te vullen.

Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Nu kan het zijn dat u zich wel naar de kerk wilt, maar dit niet lukt omdat de dienst al vol zit of omdat u te laat bent met opgeven. Mocht dit zo zijn; geef het dan even aan bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesterspm@hervormdnoordeloos.nl. Dan zorgen wij ervoor dat bij een volgende dienst een plaatsje wordt gereserveerd.

De kerkrentmeesters.