Vorming en toerusting

Het gaat bij vorming en toerusting om:

  1. verdieping (van de relatie met God),
  2. ontmoeting (gemeente als gemeenschap)
  3. dienstbetoon (toerusting daartoe)
  4. getuigenis (missionaire gemeente)