Kringen en verenigingen

20+ kring

De 20+ kring komt gedurende het winterseizoen circa 10 keer samen. In overleg met de kringleden worden de avonden gepland, die dan weer bij iemand thuis, dan weer in de Wegwijzer zijn. De avond start om 20:00 uur en om ongeveer 22:00 uur wordt de avond afgesloten.

Deze kring is bij uitstek geschikt voor jonge mensen die willen groeien in het geloof in God. Steekwoorden zijn: enthousiasme, openheid, diepgang en plezier. Ben je 20 jaar of ouder en zoek je de diepgang met andere jonge gelovigen, dan kan dit de plek zijn om dit te ervaren en te delen. Je kunt contact opnemen met de 20+ kring via 20pluskring@hervormdnoordeloos.nl

Bijbelkringen

Er zijn drie Bijbelkringen. Deze kringen komen ongeveer acht keer per jaar bijeen, bij iemand thuis of in de Wegwijzer. Verdieping in het Woord van God en er samen over spreken is verrijkend voor het persoonlijk geloofsleven en het geeft verbondenheid in Christus.

Bijbelkring 1 komt samen op woensdagochtend in de Wegwijzer. U kunt contact opnemen met deze kring via bijbelkring1@hervormdnoordeloos.nl

Bijbelkring 2 en 3 komen bij iemand thuis samen, in de agenda staat waar de kringen samen komen. U kunt contact opnemen met deze kringen via bijbelkring2@hervormdnoordeloos.nl en bijbelkring3@hervormdnoordeloos.nl

Mannenvereniging Paulus

Alle  mannen van de gemeente zijn van harte welkom op mannenvereniging Paulus. Het doel van de mannenvereniging is te onderzoeken wat God in Zijn Woord tot ons te zeggen heeft.

Elk jaar wordt een Bijbelboek of een thema uitgekozen waar we ons een winterseizoen mee bezig houden. Vóór de pauze wordt door één van de leden een inleiding gehouden. Na de pauze wordt het Bijbelgedeelte met elkaar besproken. De Bijbelstudies en de gesprekken met elkaar zijn opbouwend en versterken het geloof.

De mannenvereniging komt tien keer per jaar bij elkaar,  op maandagavond in De Wegwijzer. Het is de moeite waard om de mannenvereniging te bezoeken.  Kom eens een keer kijken! U kunt contact opnemen met de mannenvereniging via mannenverenigingpaulus@hervormdnoordeloos.nl