Interkerkelijke activiteiten

Gebedskring

In ons dorp wordt er op vaste tijden een gebedskring gehouden met als doel voorbede, met name voor ons dorp Noordeloos. Er wordt onder andere gebeden voor de scholen, de kerken, de zieken enzovoort. De gebedskring ‘s avonds is gewoonlijk iedere eerste donderdag van de maand van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur. We komen dan bij elkaar op Nieuwendijk 11. De deelnemers van de gebedskring heten u van harte welkom (ook al kunt u maar af en toe).

VakantieBijbelWeek

In de zomervakantie worden er kindermorgens georganiseerd voor kinderen van de basisscholen. Naast veel zang wordt er een Bijbelverhaal verteld in drie leeftijdsgroepen en is er een bijpassende sketch. Er worden een Bijbeltekst en een themalied aangeleerd. Tijdens de pauze is er een bespreking van het Bijbelverhaal. Daarna is er een verwerking door middel van een knutselwerkje dat betrekking heeft op het Bijbelgedeelte. De oudere kinderen hebben vaak een opdracht buiten. Aansluitend bij het VakantieBijbelWerk is er jaarlijks een themadienst in ons kerkgebouw. Dit wordt georganiseerd door een commissie die bestaat uit leden van verschillende kerken en gemeenten in Noordeloos.

U kunt contact opnemen met de commissie via vakantiebijbelweek@hervormdnoordeloos.nl