Boekentafel

In onze gemeente hebben we een Boekentafel. De opbrengst van de verkoop van de boekentafel is voor de IZB (Evangelisatie in Nederland). Bij de boekentafel kun je christelijke lectuur kopen, zoals Bijbels (o.a. de Herziene Statenvertaling), dagboeken (o.a. “Een handvol koren” van de GZB), romans, kinder-, kleuter en peuterboeken. De boeken worden betrokken via boekhandel Ritmeester in Meerkerk.

Verder zijn er boekenbonnen, cd’s, dvd’s en allerlei soorten kaarten verkrijgbaar. Ook kunnen we elk ander boek leveren, zoals studieboeken, kookboeken of een spannende detective. Is het door jouw gewenste boek niet aanwezig, dan bestellen we het graag. Bestellingen kun je ook via de mail doorgeven via boekentafel@hervormdnoordeloos.nl. Zodra de bestelling bij ons binnen is, krijg je van ons bericht.

Ook kun je bij ons iedere zaterdagochtend terecht voor de collectemunten van de kerk. Er zijn munten van €0,50, €1,-, €1,75 en €2,50.

De boekenkasten staan elke zaterdagochtend open in de Wegwijzer van 10:00 tot 11.30 uur. Verder staan wij op de jaarmarkt en de rommelmarkt.

De lectuurcommissie ontvangt graag (gebruikte) ansichtkaarten en postzegels (graag ruim afscheuren). Dit verzamelen we voor de Gereformeerde Zendingsbond. Jaarlijks levert dit duizenden euro’s op. Inleveren kan elke zaterdagmorgen tijdens de openingstijden van de boekentafel of in de postzegel-/kaartenbak, die ophangt in de hal van de kerk.

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Kringen en verenigingen
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
De Nieuwswijzer
Interkerkelijke activiteiten