Interkerkelijke activiteiten

Gebedskring

In ons dorp wordt er op vaste tijden een gebedskring gehouden met als doel voorbede, met name voor ons dorp Noordeloos. Er wordt onder andere gebeden voor de scholen, de kerken, de zieken enzovoort.

De middag-gebedskring is gewoonlijk iedere derde donderdagmiddag van de maand van 13:45 uur tot ongeveer 15:00 uur.

De gebedskring ‘s avonds is gewoonlijk iedere eerste donderdag van de maand van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur. De deelnemers van de gebedskring heten jou van harte welkom.

Vakantie Bijbel Week

Elke zomervakantie vindt een week lang de Vakantie Bijbel Club plaats. De drie kerkelijke gemeenten in Noordeloos organiseren ochtenden rondom het thema van de HGJB, om kinderen het Evangelie door te geven. De zondagse kerkdienst na de Vakantie Bijbel Week staat in het teken van het thema.

De ochtenden bestaan uit het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches en gesprekken met de kinderen in kleine groepjes. Daarna zijn er verschillende andere activiteiten, zoals knutselen door de jongere kinderen en (buiten)spellen voor de oudere kinderen.

De Vakantie Bijbel Club is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en vindt plaats in Het Noorderhuis in Noordeloos. Je kunt contact opnemen met de commissie via vakantiebijbelweek@hervormdnoordeloos.nl.

Tentdienst

Eens in de vijf jaar, tijdens de Feestweek in Noordeloos, wordt er in de tent een interkerkelijke tentdienst georganiseerd. De dienst wordt erg druk bezocht en is een mooie plaats van verbinding in het dorp. De dienst wordt samengesteld door de drie kerken uit Noordeloos en tijdens de dienst speelt er een band die bestaat uit leden van alle drie de kerken.

 

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Kringen en verenigingen
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
De Nieuwswijzer
Boekentafel