Kerkbode De Zaaier

In onze gemeente wordt, samen met ruim twintig andere gemeenten in de omgeving, een kerkbode uitgegeven genaamd De Zaaier. Hierin staat een meditatie, de preekbeurten van elke kerk, berichten van de kerkenraad, het verenigingsnieuws, gemeenteberichten en meer. Je kunt De Zaaier zowel in print als digitaal ontvangen.

Als je wilt abonneren, kunt je je opgeven bij de centrale administratie via info@kerkbode-dezaaier.nl. Op www.kerkbode-dezaaier.nl staat meer praktische informatie. Als je zelf iets hebt voor in De Zaaier, kun je dit uiterlijk maandag voor 12:00 uur digitaal inleveren bij zaaier@hervormdnoordeloos.nl. De tekst wordt toegevoegd in De Zaaier die in die week op woensdag digitaal en op donderdag en vrijdag op de deurmat verschijnt.

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Kringen en verenigingen
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
De Nieuwswijzer
Boekentafel
Interkerkelijke activiteiten