Kringen en verenigingen

Bijbelkringen

Bij de Bijbelkring ga je dieper in op het Woord van God. Samen spreken over geloofsonderwerpen is verrijkend voor het persoonlijk geloofsleven en geeft verbondenheid met Christus. Er zijn meerdere Bijbelkringen. Deze kringen komen ongeveer acht keer per jaar bijeen, bij iemand thuis of in de Wegwijzer.

Er is een Bijbelkring op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond. Daarnaast is er een kring voor alleen vrouwen, ‘Vrouw tot vrouw’. Zij komen samen op woensdagochtend. Wil je een bijeenkomst bijwonen of aansluiten bij een Bijbelkring? Stuur een mail naar scriba@hervormdnoordeloos.nl.

Groeikring

Boeiende thema’s en sprekers, het bespreken van geloofs- en zingevingsvragen, groeien in je geloof. Samen met leeftijdsgenoten. Dát is de Groeikring. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen deelnemen aan de Groeikring.

In het winterseizoen (september t/m mei) zijn er zes avonden waarin alle jongeren gezamenlijk bij elkaar komen. Op zo’n avond staat één thema centraal waar de dominee of een gastspreker van de HGJB samen met de jongeren interactief over nadenkt. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als het Heilig Avondmaal, bidden, gender of dopen. Tijdens deze avonden proberen we de vertaalslag naar het persoonlijke (geloofs)leven te maken. Daarna spreek je in je mentorgroepje een avond verder over het thema van de gezamenlijke avond. Dit doe je samen met twee mentoren uit de gemeente, waar mogelijk bij één van de mentoren thuis. Jongeren en mentoren trekken zo een heel seizoen met elkaar op. In de mentorgroep kunnen de jongeren eerlijk en in vertrouwen met elkaar praten, waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke vragen en verhaal. Het doel is om samen meer te leren over wie God is en samen te groeien in geloof.

Mannenvereniging Paulus

Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom op mannenvereniging Paulus. Het doel van de mannenvereniging is onderzoeken wat God in Zijn Woord tot ons als mannen te zeggen heeft. Elk jaar wordt een Bijbelboek of een thema uitgekozen waar we ons een winterseizoen mee bezig houden. Voor de pauze wordt door één van de leden een inleiding gehouden. Na de pauze wordt het Bijbelgedeelte met elkaar besproken. De Bijbelstudies en de gesprekken met elkaar zijn opbouwend en versterken het geloof.

De mannenvereniging komt tien keer per jaar bij elkaar, op dinsdagavond in De Wegwijzer. Kom eens een keer kijken!

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
De Nieuwswijzer
Boekentafel
Interkerkelijke activiteiten