De Nieuwswijzer

Onze gemeente heeft een eigen nieuwsblad: de Nieuwswijzer. Ongeveer vier keer per jaar verschijnt een nieuwe editie, waarin meer te lezen is over wat er speelt in de kerkelijke gemeente. Er wordt informatie verstrekt over onder andere het werk van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters en de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Daarnaast is er plaats voor bezinning en toerusting, door middel van een overdenking, lied of gedicht. Wil je je verdiepen in nieuwe boeken of ben je op zoek naar een christelijk cadeau? Vanuit de Boekentafel staat er genoeg inspiratie in de Nieuwswijzer.

Er worden daarnaast andere werkzaamheden en activiteiten in de gemeente onder de aandacht gebracht, zoals het jeugd- en kringwerk. Verder maken we kennis of gaan in gesprek met (nieuwe) gemeenteleden, terug te lezen in de vorm van een interview. Kortom, genoeg leesplezier!

De redactie stelt het op prijs als je zelf iets aandraagt voor de Nieuwswijzer of suggesties hebt voor een volgend nummer. Dit kan verstuurd worden naar nieuwswijzer@hotmail.com. Dit zijn de kopijdata 2024:

6 maart 2024

19 juni 2024

25 september 2024

27 november 2024

Digitaal of op papier

De Nieuwswijzer verschijnt ook op de website onder het kopje ‘Nieuws‘. In verband met privacy, is de downloadlink beschermd met een wachtwoord. Gemeenteleden ontvangen elk jaar in januari een nieuw wachtwoord waarmee het bericht geopend kan worden. Ben je nieuw in de gemeente of heb je geen link ontvangen en wil je de Nieuwswijzer digitaal lezen? Stuur een mail naar bovenstaand mailadres van de Nieuwswijzer. Als je de Nieuwswijzer op papier wilt ontvangen, kun je dit ook via het mailadres laten weten.

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Kringen en verenigingen
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
Boekentafel
Interkerkelijke activiteiten