Zending en Evangelisatie

Onze gemeente heeft een Zending en Evangelisatiecommissie. Deze commissie heeft als taak het werk van zending en evangelisatie te steunen, met name via de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB). Daarvoor doen we vele activiteiten, o.a. het jaarlijks organiseren van een zendingsavond, het verspreiden van het evangelisatieblad ‘Echo’ en het organiseren van een Paaszangdienst. Daarnaast zijn we betrokken bij de interkerkelijke zendingscommissie, waarvan de leden o.a. op de jaarmarkt in Noordeloos staan om mensen in aanraking te brengen met het evangelie.

Meer weten over de commissie of kijken wat jij kunt betekenen? Je kunt contact opnemen met de commissie via zendingenevangelisatie@hervormdnoordeloos.nl.

Alles binnen Vorming en toerusting...

Erediensten
Kringen en verenigingen
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
De Nieuwswijzer
Boekentafel
Interkerkelijke activiteiten